Posmrtný život Yizker bikher v současném židovském psaní

Přednášku v rámci semináře o soudobých dějinách Židů organizovaného Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd České republiky ve spolupráci s Pražským centrem židovských studií a CEFRES přednese Marianne Windsperger (Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies).

Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Čas: 17:30-19:00
Jazyk: angličtina

Abstrakt

Ve své disertační práci s názvem „Revisiting and Retelling the Shtetl: Narratives of Searching for Traces in American Jewish Writing“ věnuji jednu kapitolu odkazům na tradici yizker bikher v současném židovském psaní. Jidiš termín “yizker bikher” označuje velké množství knih, které připomínají zničené židovské komunity ve východní Evropě. Tyto knihy byly bezprostředně po válce shromážděny v táborech pro vysídlené osoby nebo v domovských společnostech, tzv. “landsmanshaftn”. Velké množství yizker bikher zahrnuje různé materiály, jako jsou mapy, fotografie, dokumenty či seznamy jmen. V příbězích, které se snaží vykreslit transgenerační propojení s konkrétními místy, jsou tyto pamětní knihy často tématem diskuse za účelem zjištění nebo ověření znalostí konkrétních míst. Slouží také jako jakési úložiště jmen bývalých obyvatel. V kapitole budu sledovat různé metody sběru a psaní v současné židovské literatuře spojené s tradicí yizker bikher. Stopy diasporického média yizker bikher lze nalézt v současné americké literatuře, v argentinské literatuře, dokonce i ve francouzských a německých dílech. Srovnávací metodou zmapuji posmrtný vývoj tohoto žánru ve světové literatuře a poukážu na to, jak jsou tyto knihy blízké k dalším písemným tradicím.