The Wording of Thoughts: Philosophy from the Standpoint of its Manuscripts and Archives

Mezinárodní konference

Organizátoři: Benedetta Zaccarello (CNRS-CEFRES) a Thomas C. Mercier (CEFRES/UK)
Místo a čas: Francouzský institut v Praze, 5. patro (Štěpánská 35, 110 00 Praha 1), 7.-9. června 2018
Partneři: FHS UK, FLÚ AV ČR, Archiv Jana Patočky, Francouzský institut v Praze, Institut des Textes et Manuscrits modernes (ITEM, CNRS/ENS, Francie), Národní knihovna ve Francii, Institut pour la Mémoire de l’Édition Contemporaine (IMEC, Caen, France), The Wittgenstein Archives at Bergen University (Norsko).

Konference se bude skládat ze čtyř částí:

  1. Historie archivů: teoretický pohled na základě autorských manuskriptů
  2. Metodologie sestavování a interpretace archivů
  3. Archivy v digitálním věku
  4. Dopad politiky na archivy a jejich uchování

Odpolední blok v pondělí 7. července bude věnován Janu Patočkovi a jeho archivu.

Cílem této konference je započít dialog mezi odborníky z různých zemí i světadílů, pracujících na různých korpusech tak, aby mohlo dojít k prvnímu nástinu metodologie a k vytvoření společné sítě, v rámci níž by všichni spoplupracovali a pokračovali v této průkopnické práci. Publikace, která bude obsahovat jednotlivé výstupy z konference, bude první svého druhu.

O filozofii se píše, filozofie se uplatňuje, filozofie se žije: filozofie je interpretací zkušenosti myslící subjektivity v koncepční abecedě a  verbální struktuře.

„Výroba“ filozofického textu, nesoucího stopy jak kulturních rysů tak sociálních omezení, musí čelit obecnému názoru disciplíny, který vidí svou historii jako sled abstraktních objevů a novátorských intuicí, které ovlivňují vývoj našeho myšlení. Píšící filozof je jedním z prvních, který se snaží upustit od této dohadovací hry mezi bytím a teorií, mezi koncepční inovací a sdílenou terminologií vycházející ze stoleté tradice. Ale dynamiky vytváření a přijetí filozofie jsou jevy velmi složité, jejichž zásadní úkol tkví právě v jejich zachycení
v písemné podobě.

Kvůli všem výše zmíněným důvodům se filozofický manuskrit jeví jako cosi zvláštního, čemu začala být přikládána skutečná důležitost až poměrně nedávno. Nicméně zejména v Evropě došlo k vytvoření velmi důležitých archivů shromažďujících hlavní filozofické korpusy, což umožnilo uchování památky psaní filozofických textů a tyto „pilíře“ mohly projít časem. Z tohoto úhlu pohledu se vývoj v teoretickém psaní jeví jako opravdové dobrodružství a nelze popřít fakt, že přístup do archivů umožňuje pochopit podobu, metodu, přístup a dokonce také zdroje, sporné body  a aluze, které se publikace snaží normalizovat, zastřít, smazat.

V souvislosti s historií filozofických archivů a s jejich nedlouhým upevněním v historii lidstva doufáme, že se nám podaří dodat těmto místům na hodnotě v tom smyslu, aby byla vnímána jakožto zdroje vědění a znalostí, a zároveň doufáme, že díky nim přijdeme s novými přístupy k historii a k odbornému výkladu teorie.

Program konference najdete níže

 

Program (v angličtině)

Program

7th June 2018
Morning session – Archive (Hi)stories: Thinking philosophy and Theory through Authors’ Manuscripts

9:30
Opening remarks: Benedetta Zaccarello (CEFRES, CNRS-MEAE): What I have learned from manuscripts

10:00
Frédéric Worms (ENS, Paris): The Archive of Philosophical Works, Problems, and Moments

10:45
Jean-Claude Monod (Archives Husserl, Paris): Publication in Philosophy: Practices of Thinking and Writing, from Husserl to Blumenberg

11:30
Break

11:45
Fabrizio Desideri (University of Florence): The autographic dimension in philosophy. Before and after the work. Manuscripts, fragments, schemes, sketches, annotations and their relevance for the definition of philosophical textuality

12:30
Giuseppe Bianco (USP, Brazil/EHESS, Paris): The authority of the manual, the authority of the document: About the recent fashion of the archive in philosophy

13:15
Lunch break

Afternoon session – Jan Patočka and his archives

14:30
Jan Frei (Patočka Archives, Prague): Jan Patočka: The work, the edition, and the bibliography

15:15
Ondřej Švec (AV ČR/Charles University, Prague): The false unity of the scattered work of Jan Patočka

16:00
Break

16:15-18:00
Roundtable about philosophical archives and practices of dissent, with:
Ivan Chvátik (Patočka Archives, Prague)
Ivan Landa (FLU AV CR, Prague)
Anna Nakai (CEU, Budapest)
Sylva Fischerová (FF Charles University Prague, editor of J. L. Fischer’s works)

8th June 2018
Morning session — What the archive does to philosophy: Methodologies in editing and interpreting philosophical archives

9h00
Thomas C. Mercier 
(CEFRES, Charles University, Prague): Before the Specters: Marxism and Deconstruction in Derrida’s Archives

9h45
Arianna Sforzini (Sciences Po, Paris): The Foucault archives as a case study: Editing a ‘tool box’ 

10h30
Guillaume Fagniez (Université Libre de Bruxelles, Brussels): Exile and Return: Karl Löwith’s papers at the Deutsches Literaturarchiv Marbach

11h15
Break

11h30
Richard Hartz (Sri Aurobindo Ashram Archives, Pondicherry): The Genesis of a Philosophical Poem: Thought, Word and Vision in the Writing of Sri Aurobindo’s Savitri

12h15
Tomáš Koblížek (Academy of Sciences, Prague): From Linguistics to Phenomenology and Back: Émile Benveniste’s Notes on Baudelaire

13h00
Lunch break

Afternoon session– Archives of philosophy in the digital age

14h30
Paolo D’Iorio (ITEM, CNRS, Paris): Nietzsche Source: Digital Editions of Nietzsche’s works and manuscripts

15h15
Alois Pichler (The Wittgenstein Archives at the University of Bergen, Norway): Forms of textual genesis in Wittgenstein’s Nachlass

16h00
Isabelle Alfandary (Collège International de Philosophie, Paris): The Archive Project

16h45
Break

17h00
Daniela Helbig (University of Sidney): Reading the products of ‘thinking pen in hand’: The digital archive of Kant’s Opus postumum as a challenge to interpretative practices

17h45 
Andrew Parker (Rutgers University, US): Marx’s Archive Fever

19h30
Conference Dinner

9th June 2018
Morning session – The Political Implications of Archives and of Their Conservation

9h00
Peter Heehs (former archivist – Sri Aurobindo Ashram Archives, Pondicherry): Eternal Truth’ and the ‘Mutations of Time’: Archival documents between historical texts and claims of timeless truth

9h45
Jean Khalfa (Cambridge University, UK): Rereading Frantz Fanon’s work in the light of his unpublished texts

10h30
Break

10h45
Roundtable on the conservation of philosophical archives and their history:

  • Laurence Le Bras (BNF, Paris)
  • François Bordes (IMEC, CAEN, Normandie, France)
  • Emanuele Caminada (Husserl Archives, Leuven)

12h30
Closing remarks

13h45-16h00
International Research Network (IRN) “Archives of International Theory (AITIA)” partners’ meeting