Uprchlické tábory v Čechách a na Moravě za První světové války

Přednášku v rámci semináře o soudobých dějinách Židů organizovaného Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd České republiky ve spolupráci s Pražským centrem židovských studií a CEFRES přednese Alena Jindrová (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod).

Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Čas: 17:30-19:00
Jazyk: angličtina

Abstrakt

Během první světové války přicházeli uprchlíci hlavně do centrálních částí monarchie – do Čech, na Moravu a do rakouských zemí (Korutany, Kraňsko, Dolní Rakousko, Horní Rakousko). Po vypuknutí války byly postaveny první uprchlické tábory a úřady začaly organizovat přesuny uprchlíků. Mnoho lidí však uprchlo ze svých domů v panice a nedokázalo se o sebe postarat. Můj výzkumný projekt se zaměřuje na uprchlické tábory v českých zemích a na instituce, které byly za uprchlíky odpovědné.  Žádná souhrnná studie se zatím nezabývala historií uprchlických táborů na území současné České republiky, tedy velkými tábory jako ty v Havlíčkově Brodě, Choceni, Kyjově, Mikulově, Pohořelicích, Moravské Třebové či Uherském Hradišti. Zejména dějiny moravských táborů zůstávají nezdokumentované a postrádáme základní znalosti o tom, kdy a jak byly založeny, postaveny a spravovány. Není známo ani jakému počtu uprchlíků byly určeny. Součástí mého výzkumu jsou i státní pokusy o kontrolování a podporování uprchlíků a tedy jejich snaha organizovat pomoc. Organizacemi, které hrály důležitou roli při pomáhání uprchlíkům, byly například fond Baron Hirsch, Israelitische Alliance ve Vídni a dále některé regionální společnosti. I přes úsilí vlády a aktivistů však stále převládalo mnoho problémů. Můj výzkumný projekt se tudíž také zaměřuje na problematické aspekty pomoci uprchlíkům, včetně historie táborů a osudů uprchlíků na konci války.

Ve spolupráci s projektem “Unlikely refuge?”.