Úvod do výzkumných projektů CEFRESu

Interní seminář ústavu CEFRES u příležitosti přivítání nových post doktorských výzkumných pracovníků Aníbala Arreguiho  (CEFRES a Univerzita Karlova), Thomase Merciera (CEFRES a Univerzita Karlova) a Marianny Szczygielské (AV ČR)
Místo konání: konferenční místnost, Na Florenci, budova A, 3. patro
Jazyk: angličtina

14: 15-15: 30 Archivy a interkulturalita

  • Benedetta Zaccarello (CEFRES / CNRS): Představení výzkumného projektu Archivy a interkulturalita
  • Thomas Mercier (CEFRES-UK): Studium filozofického textu z pohledu jeho archivu: Derridovo čtení marxistických textů v nepublikovaných materiálech
  • Diskuse

15: 45-17: 15 Zdivočelí divočáci

  • Luděk Brož (Institut etnologie AV ČR a CEFRES) a Virginie Vaté (CNRS): Představení výzkumného projektu TANDEM
  • Aníbal Arregui: Divoká prasata ožívají: Luky a šípy v evropské ekopolitice
  • Marianna Szczygielska: Divoká prasata a pyšní sloni: Zrod divočiny ve středovýchodní Evropě
  • Diskuse