Vzorce legitimizace lobbingu v zemích střední Evropy a její rozpory

V rámci společného semináře IMS – CEFRES “Mezi disciplínami a areály”, představí Jana Vargovčíková (CEFRES-FF UK) své doktorské výzkumy na téma Vzorce legitimizace lobbingu v zemích střední Evropy a její rozpory. Prezentaci bude diskutovat Pierre Lascoumes, emeritní profesor zabývající se výzkumem na Centru evropských studií (CEE), specializující se především na otázky politické korupce, nejnovějšího vývoje politiky udržitelného rozvoje a jejích institucí, a také současnými formami ekonomické kriminality.

Kde: knihovna-CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1.

Jazyk: anglicky.