„Ze srdce váš“ – André Spire a Otokar Fischer 1922-1938

Představení knihy:
“Ze srdce váš…” André Spire & Otokar Fischer 1922–1938
Ed. Marie-Odile Thirouinová ; překlad a adaptace poznámkového aparátu Naděžda Macurová
Praha: Památník národního písemnictví (ed. Depozitář, Dokumenty), 2016. Paralélní vydání ve francouzštině a v češtině.

Knihu představí Marie-Odile Thirouin (U. Lyon 2) a Marie-Brunette Spire.

Soubor korenspondence odráží pozoruhodný příběh přátelství dvou básníků – Otokara Fischera a Andrého Spira, které jako by všechno rozdělovalo: zeměpisná vzdálenost (jeden se nejčastěji nachází v Paříži, ten druhý v Praze), jejich společenská angažovanost i pojetí poezie .
A přesto si André Spire (1868–1966) a Otokar Fischer (1883–1938) v průběhu svého šestnáctiletého dopisování vypěstovali takřka bratrský vztah. Místo aby je tyto rozdíly od sebe oddělovaly, vstupovaly do jejich dialogu, staly se předmětem přátelské debaty. A tak prostřednictvím těchto srdečných dopisů vychází na světlo zapomenutý kus historie česko-francouzských vztahů v období mezi válkami.

Organizuje Památník národního písemnictví se spoluprácí Francouzského institutu a CEFRESu.
12.1.2016 v 19:00
Místo: Francouzský institut, Štěpánská 35, 5. patro
Jazyk: francouzština, simultáníí tlumočení zajištěno

Viz na stránkách Francouzského institutu.