Zlidovění zábavy od osvícenství po modernismus: kulturní transfer od západu na východ?

Mezinárodní konference organizovaná UMR EUR’ORBEM a CEFRESem

Kde: konferenční sál – Na Florenci 3, schodiště C, 3. patro.

Program

9h30: Přivítání účastníků.

I. sekce: Od žánrů po praktiky zábavy

Moderátor: Stanislaw Fiszer (Univerzita v Lorraine / CERCLE)

9h45-10h10: Olga Granasztói (Univerzita Debrecín) – Jazyky a žánry zábavy na základě zdrojů z maďarské knihovny.

10h10-10h35: Diana Grgurić & Svjetlana Janković-Paus (Univerzita Rijeka) – Středozemní kultura v procesu kulturní mobility – canzonette fiuman.

10h35-11h: Diskuse.

– Pauza na kávu –

11h-11h25: Myriam Truel (Universita v Lille 3 / CECILLE) – Zvoník z katedrály a Námořníci, aneb jak si ruský lubok osvojil Victora Huga.

11h25-11h50: Blanka Hemelíková (AV ČR) –  Kulturní transfer a cirkulace lidového humoru a jejich limity: na základě materiálů z českých satirických časopisů z 19. století.

11h50-12h15: Diskuse.

– Obědní pauza –

II. sekce: Praktiky zlidovění zábavy

Moderátorka: Markéta Theinhardt (Univerzita Paris-Sorbonne / EUR’ORBEM)

14h-14h25: Claire Madl (CEFRES) : “Am Anfange war die Liebhaberei gross!” Veřejné čítárny a půjčovny (jejich úloha při) prosazování čtení jako zábavy.

14h25-14h50: Veronika Čapská (Univerzita Karlova v Praze) – Whose Laughter? What Subjects? Diversion and Entertainment in the Circles of Silesian Nobility Between Enlightenment and Romanticism.

14h50-15h10: Diskuse.

– Pauza na kávu –

15h30-15h55: Dalia Pauliukevičiūtė (Univerzita Vilnius) – Melodramatic Reading and Promises of Serial Fiction at the End of 19th Century Lithuania.

15h55-16h20: Jakub Machek (Univerzita Karlova v Praze) – Adapting Global Patterns of Sensational Press to Local Audiences: The Examples of Illustrirtes Prager Extrablatt (1879-1882) and Pražský Illustrovaný Kurýr (1893-1918).

16h20-16h40: Diskuse.

– Pauza na kávu –

17h-17h30: Xavier Galmiche a Clara Royer – Několik závěrů a diskuse okolo vytvoření evropské výzkumné sítě zabývající se problematikou zábavy.

Facebooktwitterlinkedin