Hélène Martinelli : Výzkum & CV

Výzkumná osa : 1 & 2

Hélène Martinelli je odbornou asistentkou na Ústavu literatury a komparatistiky na École Normale Supérieure v Lyonu. Do CEFRESu je prostřednictvím CNRS delegována od září 2023.

V roce 2007 získala agregaci z moderních jazyků a literatury (Lettres modernes), doktorát obhájila na Univerzitě v Aix-Marseille a na Sorbonně v roce 2014.

Ve svém výzkumu se zabývá především kulturou tisku a ilustrací ve střední Evropě devatenáctého až dvacátého století, přičemž zvláštní pozornost věnuje materiálním podmínkám jejich vzniku.

Uplatňuje mezioborový a komparatistický přístup, ve kterém čerpá z různých vědních oborů, od historie knihy až po sociologii literatury, který v souladu s výzkumným směřováním CEFRESu spadá do jeho první (Přemístění, vykořenění, odchýlení) a druhé (Normy a transgrese) osy.

Cílem jejího pobytu v Praze je dokončit výzkumný projekt „Syrové knihy: symbolická forma knihy na okraji literárního pole“ který se snaží o větší porozumění praxi samostatného vydávání knih a jejich výrobě v domácím prostředí v době před fanziny a samizdatem, ať už se jedná o vydávání spojené politickým zákazem, touhou po umělecké nezávislosti a či s aktivitou těch, kteří nejsou profesně zakotveni ve vydavatelském prostředí.

 

Link to the CV : https://www.academia.edu/15507145/CV_H%C3%A9l%C3%A8ne_Martinelli_septembre_2023

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách