Institucionální partneři

Hlavním posláním ústavu CEFRES je rozvíjet vědecké sítě v České republice a ve střední Evropě a rovněž zprostředkovávat kontakty mezi univerzitními a výzkumnými středisky ve Francii a ve střední Evropě v oblasti humanitních a společenských věd. CEFRES rozvíjí průřezový výzkum založený na velkých epistemologických otázkách a hostí také projekty, které se zabývají územím střední Evropy. V tomto kontextu je členem výzkumné skupiny « Connaissance de l’Europe médiane » (GDR CEM n. 3607, CNRS, 2018-2022).

CEFRES pravidelně spolupracuje s níže uvedenými francouzskými i českými patnery na vědeckých projektech (výzkum, vzdělávací kurzy, školení, konference, atp.).

 CEFRES působí pod záštitou

 Francouzské výzkumné ústavy v zahraničí

Univerzity a vědecké instituce ve Francii

Univerzity a vědecké instituce v České republice

Univerzity a vědecké instituce v Maďarsku

Univerzity a vědecké instituce v Polsku

Univerzity a vědecké instituce na Slovensku

Vědecké instituce v Německu

Leave a Reply

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách