Ioana Cîrstocea – Výzkum a CV

Ioana Cîrstocea, socioložka v CNRS (Sekce 40) a členka CESSP v Paříži, se připojuje k CEFRESu na dva roky počínaje akademickým rokem 2023. Zajímá se především o politickou produkci znalostí o společnosti, sociální konstrukcí identit a intelektuálních postojů a o sociální a politické dějiny vědeckých institucí. Zaměřuje se na východoevropské oblasti zájmu a nadnárodní cíle, přičemž její práce čerpá z kritické sociologie, politické sociologie genderu, sociohistorických a biografických přístupů a studia mezinárodních cirkulací a sítí.

Její publikace se zabývaly sociogenezí genderových studií ve východní Evropě a procesem liberalizace postsocialistických univerzit, produkcí akademických znalostí o (post)socialismu. Dále pak tématem transnacionalizace feministických mobilizací a repertoárů vztahujících se k programům mezinárodní pomoci k demokratizaci a v neposlední řadě vývojem a používáním globalizovaných a globalizujících genderových norem prosazovaných mezinárodními organizacemi od konce studené války.

Během svého působení v CEFRESu Ioana Cîrstocea plánuje realizovat dva projekty: dlouhodobý výzkum v rámci knižního projektu na téma konfliktní strukturace „globálního feminismu“ v OSN během čtyř světových ženských konferencí organizovaných v letech 1975 až 1995; nový projekt věnovaný současným debatám o redefinici rodičovských norem a subpolitické mobilizaci matek a rodin v kontextu postsocialismu.

CV

2017: habilitace (habilitation à diriger des recherches – HDR), Université Paris 1

2004: doktorát ze sociologie, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris

1999-2000: diplôme d’études approfondies (DEA) ze sociologie, EHESS, Paříž

1991-1995: magisterské studium současné literatury, Bukurešťská univerzita

Vyznamenání, výzkumné prostředky pomoci

2022: Projets de Recherche Interdisciplinaires Multi-Equipes (PRIME), CNRS

2020: Madeline L’engle Travel Research Fellowship (Smith College, MA)

2017: Prefigurační fond LabEx TEPSIS (EHESS, Paříž)

2016: CIRHUS-Rockefeller Archive Center Fellowship; mezinárodní asistence mobility (CEFRES)

2014: Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků (CNRS)

2013: Cena Frankofonie pro mladé vědce

2010: Fulbrightovo stipendium (program « Výzkumníci »)

2004: Zvláštní uznání (Mention spéciale), Cena za nejlepší práci, EHESS, Paříž

Příprava na zaměstnání:

2023: Vítězka ceny DR2, CNRS

2006-2023: výzkumná pracovnice v CNRS

Od 2015: členka UMR 829 CESSP (CNRS-EHESS-Paris1), skupina CSE

2006-2015: členka UMR 7363 SAGE, Štrasburk

2006-2015: výzkumná pracovnice v Institutu jihovýchodních evropských studií, Bukurešť

200-2003: držitelka výzkumného grantu, Centrum pro evropskou sociologii, EHESS, Paříž

Profesní zkušenosti:

2019-2023 : členka pedagogické rady pro magisterský obor Genderová studia, EHESS, Paříž

2019-2023 : členka rady laboratoře CESSP, UMR 8209, Paříž

2017-2023: spoluvedoucí projektu « Going Global. Proces internacionalizace a europeizace » CESSP, UMR 8209, Paříž

Od 2017: členka doktorandské školy 286, EHESS, Paříž (Sociologie)

Od 2017: členka řídícího výboru GDR č. 3607 Znalost střední Evropy, CNRS

2019-2022: členka výzkumného programu « Social Space, Fields and Relationality (SSFR) in Contemporary and Historical Social Analysis. Research Network » podporovaného Národní agenturou pro akademické výměny (National Academic Exchange Agency, NAWA, Polsko)

2013-2016: vedoucí programu ANR « GLOBALGENDER. Zkřížené pohledy na globalizaci genderu »

Od 2014: členka vědeckého výboru revue Člověk a společnost

2013-2015: členka PROJEX « Europe – Strasbourg School of European Studies » (osa III : « Bologna zdola. Sociologie univerzitních reforem v Evropě »)

Od 2013: členka GDR č. 3607 Znalost střední Evropy, CNRS

2011-2013: spoluvedoucí výzkumného projektu « Akademie v procesu vývoje. Proměny univerzit ve střední a východní Evropě po roce 1989 » (Univerzita ve Štrasburku – Université Paris 1 – CERCEC, EHESS, Paříž – Humboldtova univerzita, Berlín)

2013-2015: členka výzkumného programu « Reformovat stát prostřednictvím trhu. Transformace veřejného sektoru v postsocialistické Evropě », MISHA, Štrasburk

2010-2013: členka programu ANR « EureQUA. Kvantifikovat Evropu » (Univerzita v Nantes)

Od 2010: vyučující na Univerzitě ve Štrasburku, Paříž, Bukurešťské univerzitě, Svobodné univerzitě v Bruselu a vyučující výzkumných seminářů v EHESS, Paříž

Zkušenosti v oblasti mezinárodního výzkumu:

2023: Sophia Smith Collection on Women´s and Gender History, Smith College, Northampton

2018: Radcliffův institut, Harvardská univerzita, Knihovna Arthura Schlesingera

2016: Centrum pro mezinárodní výzkum v humanitních a společenských vědách (CIRHUS, UMI 3199, CNRS – Newyorská univerzita)

2016: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES), Praha

2014: Centrum pro evropská a středomořská studia (CEMS), Newyorská univerzita

2010: Institut pro výzkum o ženách, Rutgersova státní univerzita, New Jersey

2008: Středoevropská univerzita, Budapešť, katedra genderových studií

2005-2006: Fakulta sociálních, politických a ekonomických věd, Svobodná univerzita v Bruselu

Výběr publikací:

„Gender studené války“, s Françoise Thébaud, eds, Clio. Ženy, gender a historie sv. 57, 1/2023 (tematické vydání).

Učení genderu po studené válce. Sporné feminismy, Cham, Palgrave Macmillan, kolekce „Socio-historická studia humanitních a společenských věd“, 2022.

Konec rudé ženy? Nadnárodní genderové továrny po pádu zdi, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2019.

Globalizace genderu. Mobilizace, akční rámce, znalosti, s D. Lacombe, E. Marteu, eds. London, Routledge. 2019.

Globalizace genderu. Mobilizace, akční rámce, znalosti, s D. Lacombe, E. Marteu, eds. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018.

„Myšlení o pluralismu v současných feministických hnutích“, s I. Giraud, eds., Člověk a společnost, 198, 4, 2015 (tematické vydání).

„Proměny akademického prostředí ve střední a východní Evropě od roku 1989“, s D. Dakowskou, C. Sigman, eds., Revue komparativních studií Východ-Západ, 45, 1, 2014 (tematické vydání).

Vytvářet a žít postkomunismus. Rumunské ženy čelící „přechodu“, Brusel, Editions de l’Université de Bruxelles, 2006.

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách