Knihovna

Fondy

Přístup do on-line katalogu (knihy a články)

Knihovna obsahuje ve své studovně otevřené pro širokou veřejnost přes 6000 volně dostupných svazků. Poskytuje také přístup k francouzským elektronickým databázím s odbornou literaturou z oblasti humanitních a společenských věd (viz níže). Nové přírůstky jsou pravidelně zveřejňovány v rubrice Novinky.

Knihovna disponuje rozsáhlým archivem odborných periodik (zhruba 100 titulů). Do katalogu knihovny byly průběžně zaznamenávány jednotlivé články těchto předplacených časopisů a jejich celkový počet dnes přesahuje 15 000 odkazů. Databáze je součástí katalogu knihovny.

Zápis a veškeré služby – kromě meziknihovních výpůjček – jsou zdarma. V knihovně je dostupné WI-FI připojení. Čtenáři mají k dispozici jeden počítač.

Otevírací doba

Knihovna je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin. Během konferencí, přednášek nebo seminářů v CEFRESu, není knihovna pro čtenáře přístupná (viz Kalendář akcí).

Elektronické zdroje

  • CAIRN: Čtenáři mají z knihovny přístup do největší databáze aktuálních vědeckých společenskovědních článků v plném znění.
  • PERSÉE: Volně přístupná databáze článků z oblasti společenských věd a humanitních studií, v plném znění.
  • REVUES.ORG: Volně přístupná platforma elektronických periodik zaměřených na společenskovědní a humanitní obory.
  • Více informací naleznete na našich stránkách Netvibes: Actualités en SHS.

Výpůjčky

– Knihy i periodika mohou být půjčovány absenčně, kromě příručkové literatury, která je určena pouze ke studiu na místě. Výpůjční doba je stanovena na jeden měsíc. Chcete-li si prodloužit dobu zapůjčení, rezervovat si nějakou knihu nebo navrhnout zakoupení některého díla, obraťte se na e-mail: claire@cefres.cz
– Knihovna CEFRESu zajišťuje meziknihovní výpůjční službu odborných publikací jak s českými tak i francouzskými knihovnami.

Meziknihovní výpůjčky z Francie

Část poštovních nákladů hradí čtenář. Poplatky: 350Kč za knihu, 500Kč za dvě knihy vypůjčené ze stejné knihovny, 650Kč za tři knihy vypůjčené ze stejné knihovny.

Pracovníci knihovny se snaží čtenářům poradit při vyhledávání informací v oblasti humanitních a společenských věd ve Francii a střední Evropě jakožto i v čistě bibliografických rešerších.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte knihovnici CEFRESu, Claire Madl: tel. 224 912 494 , mail: claire@cefres.cz

Leave a Reply

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách