Akviziční politika

Dvakrát ročně kupuje knihovna CEFRES nové knihy, zejména novinky ze společenských a humanitních věd ve francouzském jazyce, ale také v angličtině či v jiných středoevropských jazycích.

Nejvíce zastoupené obory jsou epistemologie společenských a humanitních věd, historie, filozofie, sociologie, sociální antropologie, politologie a mezinárodní vztahy. Dále pak mezioborové studie o Střední Evropě.

Akvizice jsou připravované ve spolupráci s členy CEFRESu a čtenáři, kteří mohou své návrhy zaslat během celého roku.

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách