Akviziční politika

Dvakrát ročně kupuje knihovna CEFRES nové knihy, zejména novinky ze společenských a humanitních věd ve francouzském jazyce, ale také v angličtině či v jiných středoevropských jazycích.

Nejvíce zastoupené obory jsou epistemologie společenských a humanitních věd, historie, filozofie, sociologie, sociální antropologie, politologie a mezinárodní vztahy. Dále pak mezioborové studie o Střední Evropě.

Akvizice jsou připravované ve spolupráci s akviziční komisí, která je  složená z univerzitních pedagogů České republiky :

  • Yasar Abu Gosh (FHS UK)
  • Pavel Barša (IIR)
  • Paul Bauer (FSV UK)
  • Josef Fulka (FF UK)
  • Petr Horák (Université de Pardubice)
  • Milena Lenderová (Université de Pardubice)
  • Michel Perottino (FSV UK)
  • Barbora Spálová (FSV UK)
  • Jakub Štofaník (MÚA AV ČR, PedF UK)
  • Ondřej Švec (FF UK)
Facebooktwitterlinkedin

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách