Lola Sinoimeri – Výzkum & CV

“Hlasy, které překračují hranice národů. Autorky balkánské diaspory: mezi intimitou a společenstvím”

Výzkumní osa 1 a 2 – „Přemístění, vykořenění, odchýlení“ a „Normy a transgrese“

Contact : lola.sinoimeri@cefres.cz

V rámci svého doktorského výzkumu se zabývám literární tvorbou čtyř autorek balkánské diaspory, které žijí v Německu, Švýcarsku a Itálii – Maricou Bodrožićovou, Melindou Nadj Abonjiovou, Elvirou Donesovou a Anildou Ibrahimiovou. V jejich tvorbě zaujímá ústřední místo zkušenost exilu a perspektiva přistěhovalkyně, jež se pohybuje mezi rozličnými jazyky a kulturami. Soustředím se jak na to, jakým způsobem jsou vyprávění o exilu pojímána, tak na cirkulaci literárních děl z pohledu překladu a recepce mezi Balkánem a západní Evropou.

Za pomoci kategorie „transnárodní literatury“ (Seyhan, 2001) zkoumám, jak díla těchto autorek zpochybňují kategorii „Balkánu“ a objasňují utváření Evropy, které vzchází z jejích okrajových částí. V této perspektivě pak už v pojmu přesídlení není obsažena pouze cesta autorek do exilu, ale také jiný a pozměněný pohled, kterým nahlížejí na literární, společenské a politické záležitosti, jejichž jsou součástí. Jak autorky, tak i postavy, jež je představují, totiž podléhají nejen jazykovým, genderovým a sexuálním normám, ale také západnímu pohledu, Western gaze. V doktorském výzkumu se pak zabývám reakcí spisovatelek na ně – jak se s oněmi normami snaží smlouvat, překračovat je a rozvracet či jak je pojímat za své.

Rozhodla jsem se zaměřit na zkoumání autobiografie, autofikce a fikce. Důvodem tohoto metodologického výběru je skutečnost, že autorovo „já“ v autobiografiích a postavy fikce sdílí stejný druh společenské a historické zkušenosti. V tomto světle pak kategorie „vyprávění o sobě“ (Butler 2007, Galichon 2017) umožňuje vztah mezi popisy intimního a kolektivní zkušenosti, mezi niž patří zkušenost války, imigrace, diaspory a genderově podmíněného násilí. Takto je možné nejenom zkoumat, jak psaní o životních cestách, které vedou napříč hranicemi vymezujícími národy, narušuje zdánlivě zjevnou příslušnost k národnostem, ale také dopřát sluchu jinak přehlíženým hlasům a vyprávěním, které pak mohou začít utvářet společenství jiným způsobem.

CV

Academic Training and Diplomas

 • September 2020 -: PhD researcher in Comparative Literature under the supervision of Nadia Setti (LEGS – Paris 8 Vincennes-Saint Denis) and Clara Royer (Eur’ORBEM – Sorbonne Université)
 • 2019 – 2020: Research stay under the supervision of Fabio Giomi at CETOBaC (Center for Turkish, Ottoman, Balkan and Central Asian Studies) at EHESS, Paris
 • 2018: Laureate of the national qualification for secondary teaching in Modern Literature
 • 2015 – 2017: Master’s Degree of Modern literature at the École Normale Supérieure, Lyon

Organized Conferences

 • March 16-17 2023: Organizer with Mateusz Chmurski and Clara Royer of the International Conference “Displacements: Women’s Transnational Trajectories & Artistic Experiences of Emancipation in Central Europe”, organized by CEFRES, the UMR Eur’ORBEM of Sorbonne Université, the Institute of Czech and Comparative Literature of Charles University in Prague and the Institute of Polish Culture of the University of Warsaw, Prague
 • June 2 2022: Organizer on behalf of the Laboratoire Junior Passage (Eur’ORBEM) of the One-day International Conference “Artistic and Literary Perspectives on Peripheries: Strategies of Subversion and Emancipation of Peripheries and Margins in Opposition to Centers”, Maison de la Recherche, Sorbonne Université, Paris

Participation in Research Projects

 • 2023 -: Member of the research project “Displacements: Gendered-based Violence, Women’s Writing and Creative Practices in Modern Central and Southeastern Europe”, carried out by CEFRES, the UMR Eur’ORBEM of Sorbonne Université, the Institute of Czech and Comparative Literature of Charles University in Prague, the Institute of Polish Culture of the University of Warsaw, with the support of the European University Alliance 4EU+
 • 2021 -: Member of the research project around the axis “Modernizations, norms, identity quests” of Eur’ORBEM, Sorbonne Université
 • 2021-: Member of the French Association for Balkan Studies (AFEBalk)

Scientific Publications

Edition of a journal’s special issue Lola Sinoimeri and Naïma Berkane (dir.), “Balkan Arts and Literatures (19-21th centuries) Through the Lens of Feminist Engagement”, Balkanologie. Revue d’études pluridisciplinaires [En ligne], Vol. 18 n°1, to be pulished Book chapter « Une mère exilée aux prises avec sa langue natale : la langue albanaise dans Dashuri e huaj [Amour étranger] d’Elvira Dones » [“An Exiled Mother Dealing with her Native Language: the Albanian Language in Foreign Love by Elvira Dones”] in Hypothèse d’une langue-mère : théories, études, rêveries, Nadia Setti (dir.), Paris, L’Harmattan, 2022 Book Review « Enis Sulstarova, Arratisje nga Lindja : Orientalizmi shqiptar nga Naimi te Kadareja » [“Escaping the East: Albanian Orientalism from Naim Frashëri to Ismail Kadare”], Balkanologie, Vol. 15 n°1, 2020

Participation to conferences (selection)

 • “Transnational Autobiographies Against the Western and Male Gaze ? The Case of two Women Authors from the Balkan Diasporas, Elvira Dones and Melinda Nadj Abonji”,International Conference “Displacements: Women’s Transnational Trajectories & Artistic Experiences of Emancipation in Central Europe”, CEFRES, Prague, March 16-17 2023
 • « Quand les récits de guerre franchissent les frontières : les cas de Marica Bodrožić et Anilda Ibrahimi » [“When War Narratives Cross Borders: the Cases of Marica Bodrožić and Anilda Ibrahimi”], Fourth International Conference in Balkan Studies, MUCEM, Marseille, 30 June – 2 July 2022
 • « Quelle(s) langue(s) pour le récit d’exil ? » [“What language(s) for the exile narrative?”], One-day Conference « Seuils de l’exil », Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, December 10 2021
 • « Autrices des Balkans : s’émanciper des normes de genre et de langues en littérature » [“Women Authors from the Balkans: Breaking Free from Gender and Language Norms in Literature”], IIe Congrès International de l’Institut du Genre, Université d’Angers, August 27-30 2019

Summer schools

June 7-11 2022: Participation in BruLau, International Francophone Summer School in Gender Studies, Université Libre de Bruxelles

Teaching

 • 2022-2023: Comparative Literature courses at the University Jean Moulin Lyon 3 within the Bachelor of Modern Literature
 • 2020-2023: Literature Courses at the University Lumière Lyon 2 within the Bachelor of Modern Literature, the “Portail Arts” (Modern Literature, Theater, Cinema, Art History) and the “Portail Lettres, Langues, Sciences du Langage” (Literature, Languages, Language Sciences)

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách