Platforma CEFRES

CEFRES, Univerzita Karlova v Praze (UK) a Akademie věd České republiky (AV ČR) tvoří partnerské instituce v rámci platformy vědecké francouzsko-české spolupráce v humanitních a společenských vědách, nazvané Platforma CEFRES. Fungování platformy, která vznikla uzavřením dohody mezi CNRS, Velvyslanectvím Francie v Praze, UK a AV ČR bylo slavnostně zahájeno 7. a 8. října 2015 (viz článek o slavnostním zahájení)

Platforma zajišťuje společné vědecké programy, podporuje rozvíjení mladých vědeckých pracovníků a šíří společné vědecké práce.

Její fungování je zajišťováno Řídícím výborem, který je tvořen členy tří partnerských institucí. Výbor se setkává třikrát do roka.

Řídící výbor Platformy CEFRES

Program TANDEM

Cena Platformy

Ostatní aktivity Platformy CEFRES

Leave a Reply

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách