Cena Platformy CEFRES | Výzva 2022

Cena za nejlepší článek (publikovaný v angličtine nebo ve francouzštině) v oboru společenských a humanitních věd

Uzávěrka pro podání přihlášek: 6. června 2022 (v poledne)
Odměna: 10 000 Kč
Slavnostní udělení ceny: 23. června 2022
Jazyk přihlášek: anglický

Zvláštní cena Platformy CEFRES je zavedená Velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice a Platformou CEFRES.

Zvláštní cena Platformy CEFRES se zrodila z přání podpořit mladé vědce z České republiky, kteří se snaží prosadit svůj výzkumný projekt v rámci evropských i mezinárodních kruhů. Cílem iniciativy je odměnit článek z oboru společenských a humanitních věd publikovaný v odborném recenzovaném časopise

Platforma CEFRES od roku 2014 sjednocuje Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, Akademii věd České republiky a Univerzitu Karlovu v Praze v cíli podporovat vědeckou spolupráci.

Mladí badatelé ze všech vědních oborů v rámci společenských a humanitních věd se mohou ucházet o tuto zvláštní cenu Platformy CEFRES, ať už je jejich předmět výzkumu jakýkoliv. Příhlášky pošlou kandidati na adresu platformaward@cefres.cz.

Podmínky přijetí:

 • zapojit se mohou čeští a slovenští badatelé, jejichž doktorské studium právě probíhá na jedné z univerzit v České republice, nebo kteří obhájili disertační práce v roce 2012 a později na jedné z univerzit v České republice
 • předložení jednoho článku publikovaného ve francouzštině nebo v angličtině v odborném recenzovaném časopise, jenž je součástí databáze Web of Science nebo Scopus nebo se nachází v seznamu vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH plus)
 • publikování tohoto článku mezi lety 2017 a 2022 (články teprve přijaté k publikaci budou ze soutěže vyřazeny, neboť soutěž probíhá každoročně)

Přihlášky

Děkujeme za zaslání náležitě vyplněných následujících informací:

 • Jméno a příjmení
 • Datum a místo narození
 • Soukromý email
 • Číslo soukromého telefonu
 • Adresa
 • Pracovní email
 • Adresa zaměstnání
 • Název disertační práce
 • Datum obhajoby práce (již proběhlé nebo nadcházející)
 • Rok zápisu k doktorskému studiu a fakulta
 • Vedoucí práce
 • Obor(y)

Přihláška musí dále obsahovat:

 1. vědecký životopis včetně seznamu publikací
 2. separát článku přihlášený do soutěže včetně jeho resumé
 3. kompletní bibliografické údaje. Prosíme o uvedení ve které (kterých) z databází je časopis uveden (Web of Science, Scopus, ERIH plus)

Je možné se přihlásit s článkem napsaným více než jedním autorem za předpokladu, že každý spoluautor splňuje podmínky přijetí. Pokud bude tento článek vítězný, cena bude udělena uchazeči, který podal přihlášku, a následně rozdělena mezi všechny spoluautory.

Výherce ceny bude vybrán interdisciplinární porotou zahrnující představitele Platformy CEFRES v čele s ředitelem CEFRESu. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny během léta. Od výherce ceny se očekává účast na slavnostním předání ceny.

Předání ceny proběhne 23. června 2022 na Francouzském Institutu v Praze, a to ve stejný čas jako předání ostatních vědeckých cen francouzského velvyslanectví.

Facebooktwitterlinkedin

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách