Semináře 2017-2018

Epistemologický seminař CEFRES / IMS FSV UK

Seminář o současných dějinách židů
organizátorka: Kateřina Čapková (ÚSD AV ČR)
ve spolupráci s Clarou Royer (CEFRES) a Michalem Franklem (MÚA AVČR)

Pochyby ve vědění: úvod do sociologie vědění a intelektuálů
katedra sociologie FF UK
Přednášející: Julien Wacquez (CEFRES/EHESS Paris), Mihai-Dan Cirjan (CEFRES/CEU Budapest)

Náboženské neshody a spory v západním středověku
katedra historie, FHS UK
Přednášející: Martin Pjecha (CEU Budapest/CEFRES)

Úvod do postkoloniálních teorií a literatury: frankofonní perspektivy
FF UK
Přednášející: Chiara Mengozzi, Ph.D. a Mgr. Vojtěch Šarše

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách