Ivan Kafka Koberec pro nahodneho houbare-VI-(detail)

Epistemologický seminář CEFRESu

Organizátoři: Jérôme Heurtaux (CEFRES), Tomáš Weiss (FSV UK) a Mitchell Young (IMS FSV UK), Claire Madl (CEFRES)
Kde: knihovna CEFRESu (Na Florenci 3, Praha 1) nebo “online”
Kdy: ve středu od 16:30 do 18:00
24. února, 10. a 24. března, 7. a 21. dubna, 5. května 2021
Jazyk: anglicky

Abstrakt

Tento seminář si klade za cíl poskytnout teoretické zázemí mladým badatelům a pomoci jim přemýšlet o tom, jak používat a pracovat s relevantními koncepty pro svou disertační práci. Bude se také soustředit na rozdíly i podobnosti používání konceptů v různých oborech.

Každé setkání bude vedeno mladým vědcem, který představí klíčový koncept pro svůj výzkum a otevře tím téma pro diskusi. Během semináře tedy budou představeny různé koncepty prostřednictvím jejich definic, využití a limitů. Koncepty nelze považovat za jakousi „sadu nástrojů“, na kterou by se výzkumník mohl spolehnout pokaždé, když provádí svůj výzkum. Je tedy nutné přemýšlet za hranice konceptu. Cílem semináře je předcházet úskalím plochého empirismu, nepřesným vyjadřováním a nadměrné teoretizace. Budou zde zaznívat pojmy jako „identita“, „modernita“, „morální chování“, „bezpečnost“, „společnost“, „kultura“, „forma“, „gender“, „církev“, „kapitalismus“, „profesionalismus“, atd.

Seminář je otevřen doktorandům a post-doktorandům. Každé setkání bude zahájeno představením jednoho nebo více vybraných textů (převážně v angličtině), které bude následováno diskusí. Texty budou k dispozici v elektronické podobě. Chcete-li se semináře zúčastnit a texty si přečíst, obraťte se na Claire Madl: claire@cefres.cz.

Program semináře najdete v kalendáři aktivit.

24 února 2021
Lukáš Kotyk
, doktorand na FSV UK, přidružen k CEFRESu
“Prefiguration”

10 března 2021
Zach Lavengood, doktorand, FSV UK
Koncept: “Core-periphery”

24 března 2021
Zuzana Krulichová, PhD candidate at FSV UK
Koncept: “Human Rights”

7 dubna 2021
Barbora Chaloupková, PhD candidate at FSV UK
Koncept: “Nerovnost”

 21 dubna 2021
Adrien Bauduin
, Doktorand na CEU, přidružen k CEFRESu
“Situated knowledges”

5 května 2021
Véronique Gruca
, Doktorandka z Univerzity Paris-Nanterre / CEFRES
“Homeland / Nutag”

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách