Seminář CEFRESu

CEFRES má za cíl vzdělávání mladých vědců, které přijímá v rámci svých programů.

Od podzimu 2021 CEFRES organizuje výzkumný seminář se všechny doktorandy a výzkumnými pracovníky. Je otevřený i studentům magisterských a doktorských programů svých partnerských institucí ve Visgradských zemích.

Cílem semináře je prostřednictvím prezentace probíhajícího výzkumu nastolit a diskutovat o otázkách metody, přístupu nebo konceptů v multidisciplinárním duchu a umožnit každému konfrontovat vlastní perspektivy s prezentovanou prací. Seminář může vést jeden výzkumný pracovník nebo dvojice, být záložen na vědeckém textu nebo dokumentu, případně uvítá externí výzkumný pracovník, který představí zvlášť inspirativní práci.

Kde: knihovna CEFRES a online
Kdy: jedno úterý v měsíci od 16.30 do 18.30 hodin
Jazyk: angličtina
Kontakt: cefres[@]cefres.cz

Program zimního semestru 2023–2024

10. října
Lola Sinoimeri, CEFRES / Université Paris 8 / Sorbonne Université
“Faire mémoire commune” Les récits des guerres de Yougoslavie dans les œuvres de quatre autrices des diasporas balkaniques

7. listopadu
Júlia Čížová, CEFRES / Slovenská akadémia vied
Městský estetický enviromentalismus na konci 19. století

Letní semestr 2023–2024

6. února
Kateřina Fuksová, CEFRES / FSV UK
Kišiněv: Vytváření neoliberálního města. Identity, vzpomínky a aspirace po postsocialistické transformaci

5. března
Olga Kalashnikova, CEFRES / Central European University
History serves the Motherland: Medievalisms in contemporary public discourse in Russia (2018-2023)

9. dubna
Jelena Božović, CEFRES / FF UK
Language policy and sociolinguistic differentiation in Bosnia and Herzegovina: From (in)significant difference to language boundaries

14. května
Anna Dżabagina, CEFRES / Charles University
Sapphic Empire: Transnational History of Lesbian Writings in Polish, Russian and Ukrainian Modernisms and beyond (1848 – 1933)

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách