Seminář “Úvahy o krizi” – 2021

Současné otázky. Úvahy o krizi

Seminář organizovaný CEFRESem

Organizátoři: Maria Kokkinou (post-doktorandka CEFRES / Univerzita Karlova), Jérôme Heurtaux (CEFRES)
Kdy: Letní semestr 2020/2021, středa od 12:30 do 13:50
Kde: online, pro registraci prosím kontaktujte organizátory: maria.kokkinou(@)cefres.cz
Jazyk: francouzština

Odkaz na seminář na platformě Zoom: zde,

Prezentace semináře:

“Krize” nepřestává nabývat na významu: výskyt a nebývalé rozšíření koronaviru Covid-19 v roce 2020 dodalo tomuto pojmu aktuálnost, kterou nepamatujeme od doby finanční krize v roce 2009. Vedle těchto pozoruhodných událostí, jež svým významem zasáhly celou planetu, počet událostí a jevů kvalifikovaných jako krize neustále stoupá.

Tento pojem, nerozlučně se pojící s moderní dobou, zaměstnává celou naši společnost, a to všemi svými aspekty. Jeho mnohoznačné užití a značná aktuálnost nás vedou k úvahám nad jeho jednotlivými významy a užitími. Právě tomuto úkolu je věnován seminář “Úvahy o krizi”, do něhož se zapojí badatelé z nejrůznějších odvětví – politické sociologie, historie, historie umění, antropologie, filozofie a dalších.

Které skutečnosti jsou označovány jako “krize” a v čem jsou “kritické”? Co je to krize a jak vysvětlit její vznik? Jak se krize vyvíjí a jaké jsou její dopady a důsledky? Proč krize vyvolávají konflikty ohledně interpretace svého významu? Je pojem “krize” centrálním tvůrcem naší modernity a klíčem k porozumění témat, která se prolínají současnou společností?

Program semestru:

Středa 17.února, 11h00 -12h20
Úvodní seminář
Akademické svobody v ohrožení.
Jérôme Heurtaux, Univerzita Paris-Dauphine / CEFRES

Středa 24.února, 12h30 -13h50
Sekularismus v krizi(ích): Turecko zrcadlem Evropy ?
Honoré Banidje, CEFRES

Středa 3.března,12h30 -13h50
« Mimořáný záchvěv » : reflexe od prvního dopisu « Krize ducha » (1919) Paula Valéryho
Benedetta  Zaccarello, CNRS, philosophe

Středa 10 března, 12h30 -13h50
Krize a migrace: příklad post-sovětských Řeků
Dimitris Kataiftsis, Paříž / Makedonská univerzita v Thessalonikách

Středa 17. března, 12h30 -13h50
Léčit historická traumata, mezi psychickými zhrouceními a institučními úpadky
Marine Mazel, psycholožka a psychanalytička

Středa 24. března, 12h30 -13h50
Sebevražda jako krize na příkladu dobrovolných úmrtí mezi povolanými Řeky
Angeliki Drongiti, Cresppa-CSU

Středa 31. března, 12h30 -13h50
Ocitnout se ve stepích v období krize.  Náhled na zkušenost karantény v buriatské rodině
Veronique Gruca, CEFRES 

Středa 7. dubna, 12h30 -13h50
Název již brzy
Vincent Montenero, Univerzita Paris Dauphine / Univerzita Mendel

Středa 14. dubna, 12h30 -13h50
Program již brzy

Středa 21. dubna, 12h30 -13h50
Identity v krizi a totální instituce: příklad věznění v 18. století
Falk Bretschneider, EHESS 

Středa 28. dubna, 12h30 -13h50
Migrační krize: výzvy v antropologii
Maria Kokkinou, CEFRES a Charlotte Grégoreski, IIAC-EHEES, Univerzita v Chile

Středa 5.května, 12h30 -13h50
Krize základů: základ krize?
Yoann Morvan, CRFJ

Způsob hodnocení:

Studenti budou číst jeden text týdně, předem zaslaný vyučujícím. Na závěr připraví 5-stránkový text ve francouzštině o některé z probíhajících “krizí”, jejichž problematika nebyla doposud zpracována, a to na základě nejméně tří zdrojů (1 akademického a 2 neakademických). Závěrečné texty musí být odevzdány do 4. ledna a představeny ústně 6. ledna během poslední lekce (5 minut na každý text).

Bibliographie:

 • Arendt, Hannah, La crise de la culture, Paris, Gallimard, 1991.
 • Dobry, Michel, Sociologie des crises politiques, Paris, Presses de Sciences Po, 1986.
 • Gaïti, Brigitte, « Les incertitudes des origines. Mai 1958 et la Ve République », Politix, n° 47, 1999, p. 27-62.
 • Gobille, Boris, « L’événement Mai 68. Pour une sociohistoire du temps court », Annales HSS, mars-avril 2008, n° 2, p. 321-349.
 • Grossman, Evelyne, La créativité de la crise, Paris, Minuit, 2020.
 • Heurtaux, Jérôme, Pologne 1989. Comment le communisme s’est effondré, Paris, Codex, 2019.
 • Lacroix, Bernard, « La ‘crise de la démocratie représentative en France’. Eléments pour une discussion sociologique du problème », Scalpel, vol. 1, 1994, p. 6-29.
 • Morin, Edgar, « Pour une crisologie », Communications, n° 91, 2012.
 • Politix, « Protagonisme et crises politiques », n° 112, vol. 8, 2015.
 • Revault d’Allonnes, Myriam, « Comment la crise vient à la philosophie », Esprit, n° 3, mars-avril 2012/3.
 • Revault d’Allonnes, Myriam, « Hannah Arendt penseur de la crise », Etudes, n° 4153, 2011.
 • Revault d’Allonnes, Myriam, La Crise sans fin : essai sur l’expérience moderne du temps, Paris, Seuil, 2012.
 • Ricoeur, Paul, « La crise : un phénomène spécifiquement moderne », Revue de théologie et de philosophie, n° 120, 1988.

Program předchozího semestru (10/2020-01/2021) najdete zde.

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách