SEZNAM STÁŽISTŮ 2022-2023

Yoann Salaün

2nd year Master´s degree student at History Department, Rennes 2 University/Charles university, specialization in International Relations History

Professional interests: Academic research, Diplomacy, History of monarchism.

Internship period: March 2023 – May 2023

Research internship

Elodie Leszczak

2nd year Master’s degree student at École Normale Supérieure de Lyon, in the Social Sciences Department

Professional interests: Sociology of health, sociology of food and eating, academic research.

 

Internship period: March 2023 – June 2023

Translation and administrative internship

Pierre Lecerf

2nd year Master´s degree student at History Department, Rennes 2 University, specialization in International Relations History

Professional interests: Academic research, Social movements history, urban history

Internship period: March 2023 – May 2023

Research and administrative internship

Anna Kaletová

Studentka prvního ročníku magisterského studia Mezinárodních teritoriálních studií se specializací na západoevropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Studijní zaměření: historie, politické vědy, výzkum

Trvání stáže: únor 2023 – květen 2023

Administrativní a výzkumná stáž, překlady

Edgar Provost

3rd year of Bachelor at Faculty of Socials Sciences, Charles University, specialization Politicals sciences.

Professional interests:
politicals sciences, sociology, research

Internship period: February 2023 – March 2023

Research, translation and administrative internship

Kryštof Buchal

Étudiant magisterského studia anglické lingvistiky a tlumočnictví čeština–francouzština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Studijní zaměření : tlumočnictví, překlad, lingvistika

Période de stage : de 2023 à 2023

Administrativní stáž, překlady

 

Ombeline Defrance

Studentka 2. ročníku magisterského studia na Ecole Normale Supérieure-PSL, výměnná studentka na Univerzitě Karlově.

Studijní zaměření : filozofie, fenomenologie, psychiatrie

Trvání stáže : prosinec 2022 à 2023

Administrativní a výzkumná stáž, překlady

Mona-Lise Le Guernève

Étudiant třetího ročníku Collège universitaire de SciencesPo Paris ve spolupráci s Karlovou univerzitou.

Studijní zaměření : evropské záležitosti, vztahy mezi Francií a střední Evropou, institucionální systém Evropské unie, politologie

Trvání stáže : září 2022 a prosinec 2022

État administratif

Judith Moucha

Étudiant magisterského studia antropologie na Katolické univerzitě v Lovani.

Studijní zaměření : Antropologie, sociologie

Trvání stáže : červenec 2022 a září 2022

Administrativní stáž, korektury a redakce připravované knihy.

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách