Seznam stážistů 2021-2022

Judith Moucha

Student magisterského studia antropologie na Katolické univerzitě v Lovani. Studijní zaměření: Antropologie, sociologie Trvání stáže: červenec 2022 a září 2022 Administrativní stáž, korektury a redakce připravované knihy.

Denisa Pavlovičová

Studentka magisterského studia na Karlově univerzitě (FF UK), obor Francouzská filologie  Studijní zaměřenírománská studia, francouzský jazyk a lingvistika, didaktika, frankofonní literatura Trvání stáže: květen 2022 až červenec 2022 Administrativní a překladatelská stáž

Ciryl Prost

Student bakalářského studia ve třetím ročníku na Univerzitě La Rochelle, obor Historie a Geografie Studijní zaměření: asijská studia (Centrální Asie), soudobé dějiny, kulturní geografie, mezinárodní vztahy Trvání stáže: duben 2022 až květen 2022
Administrativní stáž 

José Ernault

Student magisterského studia na Univerzitě Sorbonne Nouvelle, obor Evropská studia Studijní zaměřeníevropská studia,  postsovětský prostor, Visegrádská skupina, rozšíření Evropské unie Trvání stáže: březen 2022 až květen 2022 Administrativní a výzkumná stáž 

Daniela Sabová

Studentka bakalářského studia ve třetím ročníku na Univerzitě SciencesPo Paris Studijní zaměření:  frankofonní literatura, filozofie, evropské záležitosti, sociologie, psychologie Trvání stáže: březen 2022 až duben 2022 Administrativní stáž

Jules Bigot

Student bakalářského studia ve třetím ročníku na Univerzitě SciencesPo Paris, roční výjezd Studijní zaměření: evropské záležitosti, mezinárodní vztahy, politologie, ústavní právo, diplomacie  Trvání stáže: únor 2022 až červen 2022 Administrativní stáž

Marysia Ciupka

Studentka prvního ročníku magisterského studia TEMA+ European Territories: Heritage and Development na Karlově univerzitě (FF UK) Studijní zaměření: kulturní dějiny, politika paměti, dějiny architektury střední Evropy, rozvojová studia, postkoloniální teorie  Trvání stáže: únor 2022 až duben 2022 Výzkumná a administrativní stáž

Paul-Henri Perrain

Student druhého ročníku magisterského studia mezinárodních vztahů na Karlově univerzitě (FSV) Téma diplomové práce: Pravoslaví a politika v současném Rusku Studijní zaměření: mezinárodní vztahy (střední a východní Evropa), právo, politologie, diplomacie, obrana, jazyky Trvání stáže: únor 2022 až duben 2022 Výzkumná a administrativní stáž

Luis Ollivier–Boisdron

Student bakalářského studia ve třetím ročníku na Univerzitě Rennes, roční výjezd Studijní zaměření: ekonomie, sociologie, právo, filozofie, politologie Trvání stáže: únor 2022 až duben 2022 Administrativní stáž

Michaela Rumpíková

Studentka prvního ročníku doktorandského studia románských literatur na Karlově univerzitě Studijní zaměření:  frankofonní a anglofonní literatury, tvůrčí psaní, moderní a současné umění, filozofie, sociologie, jazyky Trvání stáže: říjen 2021 až prosinec 2021

Administrativní stáž

 

Anna Štětková

Studentka prvního ročníku magisterského studia Překlad a tlumočení na Karlově univerzitě Studijní zaměření:  překlad a tlumočení mezi francouzštinou a češtinou Trvání stáže: listopad 2021 až leden 2022 Překladatelská stáž

 

Seznam stážistů 2019–2021
Seznam stážistů 2018–2019
Seznam stážistů 2017–2018
Seznam stážistů 2016–2017
Seznam stážistů 2015–2016
Seznam stážistů 2014–2015

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách