Viacheslav Grekov: Výzkum a CV

“Národní”, “imperiální”, “loajální”: Ukrajinská studia dějin Rusi v Ruské říši (1805-1860)

Research Area 1. Displacements, “Dépaysements” and Discrepancies: People, Knowledge and Practices

Viacheslav Grekov obdržel v roce 2013 titul PhD v oboru historie Ukrajiny na V.N. Karazin Charkovské národní univerzitě (Charkov, Ukrajina) s disertační prací nazvanou Vývoj výzbroje bojovníků jihozápadní Rusi 10. až první poloviny 13. století. Od roku 2019 do září 2022 působil jako výzkumný asistent v Centru místní historie P. T. Tronka na V. N. Karazin na Charkovské národní univerzitě a jako docent na Katedře ukrajinských studií a jazykové přípravy pro zahraniční studenty na S. Kuznets Kharkivské národní univerzitě ekonomické (Charkov, Ukrajina). Od února 2023 působí jako výzkumný pracovník v „UIPT. Museum-kulturní komplex“ NSC Charkovského institutu fyziky a technologie.

Viacheslav se specializuje na historii Ukrajiny, zejména na středověkou vojenskou historii Rusi jako pohraničního státu mezi usazenými obyvateli středoevropského regionu a nomádskými obyvateli stepního regionu. Nedávným tématem jeho výzkumu je také historie Číny v 19. století v kontextu světového obchodu s opiem a analýza cestopisů a popisů Číny v ruské imperiální historiografii 19. a začátku 20. století. Kvůli současným tragickým událostem na Ukrajině se začal zabývat konceptem “ruského světa” jako neokolonialistické ideologie a zejména rolí vnímání Rusi v současném rusko-ukrajinském konfliktu. Jeho současnými vědeckými zájmy jsou také historie NSC Charkovského institutu fyzikálních a technických věd, a dějiny měst.

Oficiální stránky zde.

CV

Vzdělání:

 • October 2013 PhD in History. Department of History of Ukraine. V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv (Ukraine). Supervisor – Dr. Denis Zhuravlov.
 • 2008-2011 PhD Studiesб Department of History of Ukraine. V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv (Ukraine)
 • 2007–2008 V. N. Karazin Kharkiv National University. Department of History of Ukraine, MA (Kharkiv, Ukraine). Supervisor – Dr. Denis Zhuravlov.
 • 2007–2008 V. N. Karazin Kharkiv National University. Department of History of Ukraine, MA (Kharkiv, Ukraine). Supervisor – Dr. Denis Zhuravlov.
 • 2003–2007 V. N. Karazin Kharkiv National University. Department of History of Ukraine, BA (Kharkiv, Ukraine). Supervisor – Dr. Denis V. N. Karazin Kharkiv National University. Department of History of Ukraine, BA (Kharkiv, Ukraine)..

Profesní zkušenosti:

 • 2023 – present Research assistant at the “Ukrainian Institute of Physics and Technology. Museum-cultural complex”, NSC Kharkiv Institute of Physics and Technology
 • 2019 – 202 Lecturer, Associate Professor of the Department of Ukrainian Studies and Language Training of Foreign Citizens at the S. Kuznets Kharkiv National University of Economics
 • 2019 – 2022 Research assistant at the P.T. Tronka Center for Local History, Kharkiv
 • 2014 – 2022 . Lecturer at the Centre
  for Pre-University Training and Career Growth, O. M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economy
 • 2013–2019 Senior assistant at the P.T. Tronka Center for Local History, Kharkiv
 • 2012–2013 Junior research associate at the Research Department of the Faculty of History of the V.N. Karazin Kharkiv National University

Stipendia a akademické programy:

 • 12.02.2022 – 20.03.2022 PhD in History. Department of History of Ukraine. V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv (Ukraine). Supervisor – Dr. Denis Zhuravlov.
 • 12.02.2022 – 20.03.2022 The international internship under the program “Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience”
  Project title “Improvement of the English-speaking Competence of University Teachers: Socratic Discussions”

Zkušenosti s výukou:

 • 2019 –2022 Lecturer, Associate Professor at S. Kuznets Kharkiv National University of Economics
 • 2014 –2022 Teacher of the O. M. Beketov National University of Urban Economy

Vyučované kurzy:

 • 2021 –2022 “The World History” (S. Kuznets Kharkiv National University of Economics)
 • 2019 –2022 “Social and Economic History of Ukraine” (S. Kuznets Kharkiv National University of Economics)
 • 2014 –2022 “History of Ukraine” (O. M. Beketov National University of Urban Economy)

Membership:

 • Since 23.04.2020 Ukrainian Union for Protection of Historical and Cultural Monuments
 • Since 23.06.2010 Public Organization “Green Front” (Kharkiv, Ukraine)

Vybrané publikace:

Monografie

 • А. М. Краснова про Китай (1895–1896) / Вст. ст., ком., показчик В. Греков. Харків: Вид-во ХНУ, 2022 (in print). [A. M. Krasnov’s notes about China (1895–1896). Kharkiv, 2022].

Kolektivní monografie

 • Вихованці Харківського університету: біографічний довідник / Ред. О. І. Вовк, С. М. Куделко. Харків: Вид-во ХНУ, 2022 [Alumni of Kharkiv University: Biographical Guide / Editors O. Vovk, S Kudelko] (in print).

Články

 • Культурно-географические условия развития военного дела Руси X в. –первой половины XIII в. в свете концепции симметрического и асимметрического ответов. Stratum plus. 2021. № 5. С. 41–46. [Cultural and geographical conditions for the military affairs development of Rus in the 10th –first half of the 13th centuries in the context of symmetric and asymmetric concept. Stratum plus. 2021. Vol. 5. P. 41–46].
  K otázce stereotypního užívání pojmu „Rus”. NaVýchod. Č. 1–2. 2019, s. 17–20 [To the problem of stereotypical usage of the term “Rus”. NaVýchod. 2019. Vol. 1–2. P. 17–20].
 • Про роль кінноти та піхоти у військах Західної Європи та князівств Південно-Західної Русі X–XIII ст. Воєнна історія. 2013. № 1. С. 42–46 [On the role of cavalry and infantry in the armies of the Western Europe and Rus in the 10th–13th centuries. Воєнна історія. 2013. Vol. 1. P. 42–46).
 • До питання історії захисного обладунку воїнів Південно-Західної Русі X– першої половини XIII ст. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Держава та армія». Львів, 2012. № 724. С. 49–55 [To the issue of the warriors’ armour history of the Southern–Western Rus in the 10th – first half of the 13th centuries. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Держава та армія». Lviv, 2012. Vol. 724. С. 49–55].
 • Математичний розрахунок фізичних параметрів кольчуг Південно-Західної Русі X – першої половини XIII ст. Воєнна історія. 2011. № 5. С. 80–85 [Mathematical calculations of physical parameters of chain mails of South-Western Rus in the 10th – first half of the 13th centuries. Воєнна історія. 2011. № 5. P. 80–85].

Účast na konferencích

 • 2022
  VII Науково-практична конференція: «ОСВІТА, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ», Ужгород, 30 липня 2022.
  Presentation:
  Поняття «Русь», як складова частина політико-ідеологічної концепції «Русского міру» [The “Rus” concept, as a component of the political and ideological concept of “Russian World”. Uzhgorod. 30 July 2022].
 • 2021
  III Міжнародна наукова конференція студентів та молодих науковців «Травневі студії 2021», Вінниця, 23 квітня 2021 р.
  Presentation: Споживання опіуму у Великобританії та Китаї у XIX ст.: два виміри одного питання [Opium consumption in Great Britain and China in the 19th century: two aspects of one issue. Vinnytsia. 23 April 2021].
  39 Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених (Харків, 3 грудня 2021).
  Presentation: The stories of opium consumption in China in the work of A. N. Krasnov “From the cradle of civilization”.
 • 2018
  XXXVI Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених: «Краєзнавство в системі історичного знання (до 10-річчя Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька)» (Харків, 7 грудня 2018).
  Presentation: Localization of ideas about European people in Chinese province in the 19th century (according to Andriy Krasnov).
 • 2017
  Міжнародна конференція україністів у Празі: «Україна як культурний та історичний наратив (мова, історія, література). (Прага, 24-26 листопада 2017).
  Presentation: До питання історії вживання поняття «Русь»: юридично-правовий та/чи релігійний простір. [To the history of usage of the term “Rus”: legal and/or religious space. Prague. 24–26 November].
 • 2016
  II Міжнародна зброєзнавча конференція (Київ, 16-18 травня 2016). – Київ 2016.
  Presentation: До питання використання давньоруського іконопису, як джерела з історії комплексу озброєння. [To the usage of ancient iconography as a source on the history of the armament complex. Kyiv. 16–18 May].
  Історико-культурна спадщина родини Алчевських: теоретичні та практичні аспекти біографістики (Харків, 11 листопада 2016).
  Presentation: Праця А. М. Краснова «З колиски цивілізації» як джерело з історії Китаю кінця XIX століття. [A. M. Krasnov’s work “From the Cradle of Civilization”. Kharkiv. 22 November].

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách