Yevhen Horb: Výzkum a CV

Lidský rozměr války: interaktivní mapa

Osa výzkumu 3. Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Yevhen Horb je nezávislý výzkumník pocházející z Mariupolu v Ukrajině, který po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu našel útočiště v Čerkasech.  Titul získal v oboru historie na Mariupolské státní univerzitě a v roce 2013 začal pracovat na své disertační práci na Doněcké národní univerzitě. S počátkem ruské agrese na východě Ukrajiny se univerzita přestěhovala do Vinnycje, kde pokračoval v práci na disertační práci věnované politickým potížím ve druhé polské republice v 20. letech 20. století. Od roku 2017 pracuje jako nezávislý výzkumník, zabývající se tématem mytologizace vojenské historie středovýchodní Evropy v 17. až 19. století. V letech 2019-2022 vydal v Polsku 4 vědecké monografie. Další dvě knihy jeho autorství mají být vydány v Polsku v roce 2023.

Kromě publikování vlastních výsledků výzkumu se Yevhen Horb zabývá historickou kartografií – jeho mapy lze v posledních letech vidět na stránkách více než 30 knižních vydání publikovaných v Polsku. Yevhen také věnuje hodně času překladu klasické ukrajinské a ruské historiografie do polštiny – některé z těchto překladů již vyšly v Polsku s komentáři a aktualizovanou kartografií. V roce 2022 Yevhen pracoval na dokumentování ústních zážitků z války ve Lvově s podporou stipendia od Institutu pro humanitní vědy (Vídeň). Tato práce vyústila ve vědecké zpracování 18 rozhovorů s celkovým časovým rozsahem více než 24 hodin. Zkušenosti z posledního projektu budou částečně využity během výzkumu Lidský rozměr války: interaktivní mapa, který bude odrážet zájem autora o ústní historii a kartografii.

CV

Vzdělání:

 • 2013-2017 Vasyl Stus Donetsk National University, candidate in the Department of World History (topic of the thesis research: “Activity of the Political Parties of the Second Polish Republic During the Period of Parliamentary Democracy (1918-1926)”
 • 2006-2012 Masters of History, Mariupol State University, historian, lecturer at the higher education establishment

Pozice:

 • 2022 – visiting researcher at the Institute for Human Sciences (Vienna, Austria) and the Center for Urban History (Lviv, Ukraine)
  Since 2019 – translator and designer-developer of historical maps at the publishing house “Inforteditions” (Połomia, Poland)
 • 2014-2017 – Head of the Department for the Organization of Internships and Employment at Mariupol State University (Mariupol, Ukraine)
 • 2011-2014 – laboratory assistant at the Faculty of History of Mariupol State University (Mariupol, Ukraine)

Vybrané publikace:

Monografie

 • Prut 19 – 21 VII 1711. Północna kampania wielkiego wezyra. Tarnowskie Góry, 2022.
 • Dardanele 22-23 V 1807. W cieniu wojen napoleońskich. Zabrze – Tarnowskie Góry, 2022.
 • Belgrad – Oczaków: konfrontacja Imperium Osmańskiego z koalicją rosyjsko-austriacką w 1788 roku. Zabrze – Tarnowskie Góry, 2021.
 • Lwów – Jezierna. Kampania kozacko-moskiewska roku 1655. Zabrze – Tarnowskie Góry, 2019. (co-authored)

Editované knihy

 • Eugen Gorb (eds. & transl.): Milutin D. Opis działań wojennych 1839 roku w północnym Dagestanie. Zabrze – Tarnowskie Góry, 2022.

Články a kapitoly

 • Битва під Городком 29-30 вересня 1655 року: нова спроба реконструкції перебігу бою. In: Україна між Польщею та Росією: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 330-ї річниці Вічного миру (1686) і 350-ї річниці Андрусівського перемир`я (1667). Ed. Є. Луняк. Ніжин, НДУ ім. М. Гоголя 2016, pp. 49-63.
 • Od wypraw łupieżczych do zorganizowanego oporu. Irlandczycy w bitwie pod Clontibret w 1595 r. In: De Re Militari. Czasopismo miłośników wojskowości, 2016, №3.
 • Діяльність шляхетської опозиції в Речі Посполитій протягом 1648-1654 рр. (проблема в польській історіографії). In: Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої до 350-ї річниці початку гетьманування Петра Дорошенка (16 жовтня 2015 р., м. Київ). Ed. Є. Луняк. Ніжин, НДУ ім. М. Гоголя 2015, pp. 50-58.
 • Ekspedycja na Polesie. Zdobycie Lublina przez wojska moskiewsko-kozackie 1655. In: De Re Militari. Czasopismo miłośników wojskowości, 2015, №2, pp. 49-59.
 • Козацько-московський рейд на Люблін та Полісся 1655 р. In: Воєнна історія України. Галичина та Закарпаття: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. військово-історичної заочної конф., 5, 6 червня 2014 р. Ed. В. Таранець. Київ, Нац. військово-історичний муз. України 2014, pp. 37-39.
 • Партійна система Польської Республіки періоду парламентської демократії (міжвоєнна історіографія проблеми). In: Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія, 2014, №11, pp. 15-20.
 • Суспільно-політичне життя другої Речі Посполитої (проблема в історіографії 20-30-х рр. XX ст.). In: Сiверянський лiтопис, 2014, №5, pp. 291-296.
 • Розгортання національно-визвольної боротьби українського народу на теренах Чернігово-Сіверщини протягом 1648-1649 рр. In: Громадянські протистояння в історії України: від непорозумінь і розбрату до національної консолідації: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф., приуроч. до 350-ї річниці Чорної Ради в Ніжині (26 черв. 2013 р., м. Ніжин). Ed. Є. Луняк. Ніжин, НДУ ім. М. Гоголя 2013, pp. 56-61.
 • Політизація соціалістичного та селянського руху в Польській республіці періоду парламентської демократії (1918-1926 рр.). In: Історичні і політологічні дослідження, 2013. №4, pp. 253-259.
 • Партійна конфігурація польської правиці в умовах парламентської демократії. In: Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки, 2013, №16, pp. 116-126.
 • Особливості функціонування політичних партій німецької меншини Другої Речі Посполитої. In: Етнічна історія народів Європи, 2013, №39, pp. 95-101.
 • Діяльність єврейських політичних партій на території Польщі протягом 1918-1926 рр. In: Схід, 2013, №4, pp. 128-133.
 • Політичні партії та організації білорусів у Другій Речі Посполитій (1918–1926 рр.). In: Гілея: науковий вісник, 2013, № 72, pp. 212-217.
 • Козацький чинник у елекційній боротьбі в Речі Посполитій 1648 р. In: Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом): Збірник матеріалів XXIV Вінницької Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, Вінниця, 1–2 червня 2012 р. Ed. Ю. Зінько, Вінниця 2012, pp. 128-134.

Příspěvky na konferencích

 • The Concept of Hatred in the Russian Propaganda Narrative, 5th “RACISM, NATIONALISM AND XENOPHOBIA” International Interdisciplinary Conference, Gdansk, Poland, 11-12.7.2022.
 • Izolacja informacyjna mieszkańców Mariupola w czasie blokady i jej skutki, International scientific conference “Ukraińskie drogi do niepodległości”, Poznan, Poland, 2.6.2022.

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách