Anton Hauk: Výzkum a CV

Herní praktiky v geopolitickém kontextu, zejména v kontextu válek

Výzkumná osa 3.  Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti 

Anton Hauk je doktorem filozofie v oboru historie, antropolog a umělec z Kyjeva, Ukrajiny.

Rané výzkumné práce byly věnovány aspektům zobrazování posvátného prostoru v dávných slovanských a pohanských kulturách. Po dokončení doktorského studia převzal role samostatného výzkumníka a konzultanta v oblastech antropologie a kultury. Současně se začal věnovat uměleckým aktivitám s primárním zaměřením na nově vznikající formy digitálního umění a synergický potenciál nových médií. Byl také pozván jako hostující přednášející na Národní univerzitu Tarase Ševčenka v Kyjevě, Kyjevský institut podnikání a technologie a IZOLYATSIA. Platformu pro kulturní iniciativy.

V posledních letech se jeho hlavní oblastí vědeckého zájmu staly herní praktiky a jejich vývoj v kulturním kontextu. Po provedení výzkumu videoher jako umělecké formy se snažil rozšířit oblast svých studií o zkoumání hraček z 90. let v postsovětské oblasti.

Vzhledem k tomu, že integrovaná herní média získávají v moderní kultuře stále větší význam, věnuje své výzkumné úsilí jejich studiu. Konkrétně se jeho stávající výzkum zaměřuje na herní praktiky v geopolitickém kontextu, s osobitým zřetelem na jejich relevanci v kontextu válek.

CV

Vzdělání:

 • 2008–2012: PhD in History, Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • 2002–2007: MA in History, Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • 2002–2007: MA in Law, Academy of Advocacy of Ukraine

Nedávné akademické aktivity:

 • 2022

Non-Residential Fellowships for Scholars from Ukraine
the Institute for Human Sciences (IWM Vienna), the Ukrainian Research Institute at Harvard University (HURI)

 • 2019

First place at the VIII Art History Contest for Art Critics, Stedley Art Foundation, Ukraine

Vybrané umělecké projekty:

 • 2019
  In the Situ, AR exhibition, Kyiv, Ukraine
 • 2018
  Simulacrum Anatomy, Modern Art Research Institute, Kyiv, Ukraine
 • 2017
  Apocatastasis, ‘001’ Gallery, Kyiv, Ukraine
 • 2016
  Apocatastasis, ‘Barbakan’ Gallery, Kyiv, Ukraine Pandemonium, ‘Barbakan’ Gallery, Kyiv, Ukraine Apocatastasis, ‘Singulart’ Gallery, Kyiv, Ukraine
 • 2015
  Upanishads, ‘Barbakan’ Gallery, Kyiv, Ukraine
 • 2013
  Romaterapia, ‘Barbakan’ Gallery, Kyiv, Ukraine The Alive Project, ‘Bacteria’ Gallery, Kyiv, Ukraine

Vybrané publikace:

 • Alien Shadow: Post-Soviet Toys and Post-Soviet Boys. (for Non-Residential Fellowships for Scholars from Ukraine, IWM Vienna) – 2022.
 • The art you can win. Korydor. Magazine about culture . – 2019.
 • Ethnological typology of the sacred space of the early Slavs (based on the materials of Eastern European cult objects of the 7th–10th centuries).
 • Ethnic history of European peoples. – 2011. –No 35.
 • Ethnological typology of sacred space of ancient Slavs. Gilea (scientific bulletin): Collection of scientific works. – 2010 – No 39.
 • Traces of Slavic pagan notions of sacred space in the Ukrainian toponims. Gilea (scientific bulletin): Collection of scientific works. – 2010. – No 38.
 • Sanctuaries of modern neopaganists in Ukraine. Ethnic history of European peoples. – 2008. – No27.

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách