Oksana Dovgopolova: Výzkum a CV

Proměna regionální identity v Oděse v kontextu rusko-ukrajinské války

Výzkumná osa 1. Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Profesorka na katedře filozofie na Oděské národní univerzitě I. I. Mečnikova, Dr. Habil. v oboru filozofie dějin, spoluzakladatelka a kurátorka kulturní paměťové platformy Past / Future / Art.

Absolvovala Oděskou národní univerzitu I. I. Mečnikova v oboru historie a dále se věnovala oboru filozofie dějin. V roce 1998 obhájila kandidátskou disertační práci s názvem Tolerance v kontextu duchovní kultury přechodových období a v roce 2009 disertační práci s názvem Metaforické schéma ovládaného prostoru života: místa druhých, cizích, odmítnutých v oboru sociální filozofie a filozofie dějin.

Hlavní oblasti výzkumného zájmu: sociální smíření v kontextu kolektivní paměti, obraz Oděsy v “podnikání s pamětí” (restaurace s tématikou Oděsy mimo samotnou Oděsu), rozvoj regionální identity Oděsy v době ruské invaze v letech 2022-2023.

Má zkušenosti s vysokoškolským vzděláváním a pracovala v oblasti veřejného sektoru. Od roku 2014 se aktivně účastní dialogických iniciativ v Oděse a založila veřejnou webovou stránku Hubs of History. V letech 2015 až 2018 zorganizovala několik mezinárodních studentských škol a projektů v oblasti veřejné historie zaměřených na společenské smíření v kontextu kolektivní paměti. Od roku 2018 působí jako kurátorka veřejných programů v uměleckých projektech v Národním uměleckém muzeu Oděsa, Muzeu současného umění v Odesse, Muzeu soukromých sbírek Oleksandra Bleshchunova a nadaci IZOLYATSIA. V letech 2018 až 2019 vyvinula experimentální projekt Memory Lab v Babyn Yar Holocaust Memorial Center.

V roce 2019 založila společně s Katerynou Semenyuk kulturní paměťovou platformu Past / Future / Art, která provádí vzdělávací a výzkumné projekty, stejně jako veřejný program aktivit s cílem zapojit širokou veřejnost do práce v oblasti vyrovnávání se s minulostí. Od roku 2022 projekt pokračuje s důrazem na připomínání války mezi Ruskem a Ukrajinou.

CV

Aktuální zaměstnání:

 • Profesorka na katedře filosofie na Národní univerzitě I.I. Mečnikova v Oděse.
 • Programový kurátor projektu “Past / Future / Art”.

Vzdělání:

 • 2009 Doctor Habilis (Doctor of Science) Social Philosophy and Philosophy of History, Odessa National University named after I.I.Mechnikov. Title: “Metaphorical scheme of the mastered space of life: the places of Other, Alien, Rejected”
 • 1998 PhD (Candidate of Science), Social Philosophy and Philosophy of History, Odessa State Pedagogical University named after K.D.Ushinsky. Title: “Principle of Tolerance in context of Spiritual Culture of Transitional Epochs”
 • 1991–1996 Postgraduate courses, Philosophy, Odessa National University named after I.I.Mechnikov
 • 1986–1991 Diploma of Higher Education, History, Odessa National University named after I.I.Mechnikov

Funkce:

 • 2019 – present. Program curator in “Past / Future / Art” memory culture platform. 2009 – present. Odessa National University, Professor of the Department of
  Philosophy, Odessa National University named after I.I.Mechnikov
 • 2018 – 2019. “Babyn Yar” Holocaust Memorial Center, Memory Lab Curator.
  2004-2009 Associate Professor of the Department of Philosophy of Natural Faculties, Odessa National University named after I.I.Mechnikov
 • 1998–2017. Associate Professor of the Department of Maritime Law, Odessa National Maritime Academy
 • 1994–1997. Assistant of the Department of Ancient and Medieval History, Odessa National University named after I.I.Mechnikov

Vyučované kurzy:

 • Philosophy of History, postgraduate course, Odessa National University named after I.I.Mechnikov
 • Medieval Philosophy, undergraduate course, Odessa National University named after I.I.Mechnikov

Projekty a stipendia:

 • 2022-2023, “Land to Return, Land to Care”, a laboratory for artistic research on war experiences. Project co-curator.
 • 2021, July-September, “Trees of Memory: Roots and Runners”, the project-winner of Visualize competition (Ukrainian Institute), exhibition with the public program in Laznia contemporary art center (Gdansk, Poland). Project curator.
 • 2021, January-April, “Conception of Chornobyl tragedy’s commemoration in Ukraine”, working group coordination. The project of Ukrainian Ministry of Culture.
 • 2020, August-October, Curating of the Public program of the “Bruederschaft. The project on Unity”, launched by the German embassy in Ukraine (organized by The Naked Room gallery, Kyiv)
 • 2018, March-December “Rethinking the Conflicts of the Past, Thinking on Future: writing the History together”, Project coordinator (Ukraine-Belarus-Germany- Georgia-Russia, the program of cooperation of civil societies in the countries of Eastern Partnership, Ministry of Foreign Affairs, Germany)
 • 2018, 25.02-4.03. Holocaust Studies for educators from Ukraine at International School for Holocaust Studies (Israel, Yad Vashem)
 • 2017, January-December “The Strategies of the Work with the different voices in urban space: Regional Jewish Studies in Odessa”, Project coordinator (program of cooperation between Odessa National University and Nadav Foundation, Israel)
 • 2017, March-December “From Group to the Person: Art as a tool of social solidarity”, Project leader (Odessa, the program of cooperation of civil societies in the countries of Eastern Partnership, Ministry of Foreign Affairs, Germany)
 • 2015, June-December. “The Culture of Reconciliation: the new historical conscience in Ukraine”, Project leader (Odessa, the program of cooperation of civil societies in the countries of Eastern Partnership, Ministry of Foreign Affairs, Germany)

Vybrané publikace:

 1. Dovgopolova O. Ostrożnie z rozbitymi kawałkami: przyszłość w zwierciadle przeszłości (Обережно на уламках: майбутнє в дзеркалі минулого) //
  supported by the British Council as part of 2022 UK/Ukraine Season
  of Culture “Future Reimagined” Magazyn RTV http://magazynrtv.com/wydanie-13/krytyka/ostroznie-z-
  rozbitymi-kawalkami-przyszlosc-w-zwierciadle-przeszlosci/
 2. Проєкт майбутнього «на плечах гігантів»: візія України в оптиці гідності // Людська гідність: Виклик і шлях. Збірник статей. — К.: Дух і літера, 2021. — с. 93-103.
  3. Одеса як міф у «підприємництві пам’яті» // Практики саморепрезентації міст України в індустріальну та постіндустріальну добу / заг. ред. В. Кравченко та С. Посохова. – Харків : Видавництво Точка, 2021. –с. 115-132.
 3. Оксана Довгополова: “Я зрозуміла, що ніколи не хочу повертатися в таку ситуацію, коли хтось буде визначати, які книжки мені читати, а які – ні”
  // Україна Модерна: http://uamoderna.com/jittepis-istory/oksana- dovgopolova?fbclid=IwAR2RdfBxaUYoKwhJfvn2aS4s5yIQFnKPT5VCausj uDRMt1RurseZ7Z4mOag
 4. Довгополова О. «Розриви» колективної пам’яті: проблематика виявлення та лікування // Україна модерна. – 2019, No 26, с. 141-161. (http://dx.doi.org/10.30970/uam.2019.26.1105ú
 5.  Довгополова О. Чорнобиль в просторах колективного пам’ятання в Україні: нотатки на маргінесах сучасних художніх практик // Δόξα / Doxa. 2019. Вип. 2 (32). С. 221-233.
 6. Довгополова О. «Гораздо сложнее было с живыми…»: История одного поселка на границе тектонических сдвигов цивилизаций // Stratum: В поисках сущности. Сборник статей в честь 60-летия Н. Д. Руссева. – Кишинев, 2019. – с. 21-25.
 7. Довгополова О., Дробович А. Експертний семінар з міжнародною участю «Голокост: факти, меморіалізація, уроки» (Київ, 15 листопада 2018 р.) // Голокост і сучасність. – 1 (17) 2019. – с. 163-170.
 8. Довгополова О. Мандрівний міф міста: репрезентація міфу Одеси у підприємствах пам’яті // Україна модерна, 2018: режим доступу http://uamoderna.com/demontazh- pamyati/dovhopolova-odesa-myth.
 9. Dovgopolova O. Competing Pasts in the Contemporary Ukrainian Political Project // Bordering Europe. Our Marginals: Old and New. Perspectives from Literature, Philosophy and Art. / Edited by Viorel Vizureanu, Sissel Lægreid, Oana Şerban, București : Editura Universității din București, 2018. – p. 153- 167.
 10. Dovgopolova O. Manuals on stitching time. On site of curatorial project by Lia Dostlieva and Andrii Dostliev made with the assistance of “IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives”: http://www.reconstructionofmemory.org/en/oksana-dovgopolova-manuals- on-stitching-time/
 11. Сьогодення України в дзеркалі минулого – проблеми багатошаровості // Філософія освіти. Philosophy of Education. 2022. 28 (1), с. 41-52. DOI: https://doi.org/10.31874/2309-1606-2022-28-1-3
 12. Dovgopolova O. The Odesa Image in Odesa-Themed Restaurants // East/West: Journal of Ukrainian Studies. VOL. 9 NO. 2 (2022): ODESA’S MANY FRONTIERS, р. 65-92. (DOI: https://doi.org/10.21226/ewjus589)
 13. Dovgopolova O. Review of Vladislav Davidzon. From Odessa with Love: Political and Literary Essays from Post-Soviet Ukraine // East/West: Journal of Ukrainian Studies. VOL. 9 NO. 2 (2022): ODESA’S MANY FRONTIERS, р. 185-189. (DOI: https://doi.org/10.21226/ewjus753)

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách