ZUZANA BARTOVA: VÝZKUM A CV

Examining the Religious Dimension of Managerial Practices and Discourses in Slovakia

Výzkumná osa 1. Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky
Výzkumná osa 3. Věci, stopy, mapování: Prostor v jeho každodennosti

Contact : 53372548@fsv.cuni.cz

Zuzana Bártová je odbornou asistentkou na Univerzitě Pardubice od roku 2021 a také výzkumnicí na Fakultě sociologických studií Univerzity Karlovy v týmu Alessandra Testy (až do léta 2022). Současně vyučovala na Université de Strasbourg ve Francii v letech 2015 až 2017, kde také získala doktorát z religionistiky roku 2019. Její kurzy se zabývají zejména konzumní kulturou, sociologií náboženství a současným náboženstvím. Vedla také dlouhodobé terénní výzkumy ve třech evropských zemích : Francii, Česku a Slovensku. Paralelně s akademickou dráhou působila jako knihovnice se specializací na sociální vědy a pedagogiku v druhé největší francouzské knihovně (Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg) až do roku 2020.

V rámci studií religionistiky se specializovala na sociologii náboženství, kterou ve svém výzkumu spojuje inovativním způsobem se sociologií kultury a s buddhologií. Její doktorská práce se totiž zabývala buddhismem konvertitů ve Francii a v Česku. Ukázala v ní, jak je tato podoba buddhismu ovlivněna konzumní kulturou do podoby životního stylu, jemuž vévodí hodnoty, které jsou v souladu s étosem konzumerismu. Také poukázala na podobnosti mezi francouzskými a českými buddhisty. Výsledky jejího bádání jsou pak součástí širšího argumentu o provázání české společnost s globálními konzumními, neoliberálními a náboženskými dynamikami. Na tento výzkum pak navazuje současným výzkumným tématem, ve kterém se zabývá manažery a jejich přístupem k osobnostnímu rozvoji ve vztahu k jejich práci. Poukazuje na to, jak jejich angažování může být chápáno jako nová forma náboženství. 

CV

  • 2019 PhD Religionistika, Université de Strasbourg. Disertační práce: Le bouddhisme comme style de vie organisé pour les classes moyennes dans la culture de consommation : analyse de la religiosité des pratiquants bouddhistes en France et en République tchèque.
  • 2010 Master 2 Religionistika, specializace: sociologie náboženství, Université de Strasbourg.
  • 2009 Master 1 Religionistika, Univerzita Karlova v Praze.

Články

  • « Between strangeness and an alternative Buddhist lifestyle: an expression of religious non-conformity in consumer culture in France and the Czech Republic », Religion and Society in Central and Eastern Europe, ca. 29 p. 
  • « The Buddhist style in consumer culture: from aesthetics to emotional patterns », Journal of Religion in Europe 14 (2021): 28-54.
  • « L’authenticité comme valeur centrale de l’engagement religieux dans la culture de consommation : le cas des pratiquants bouddhistes en France et en République tchèque », Studies in Religion/Sciences religieuses 50/1 (2020) : 141-162.
  • « Diamond Way in the age of globalization: a study of transnational Buddhist community formation », Religio 22/2 (2014): 131-149.

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách