Vědecká rada

Vědecká rada CEFRESu se skládá z osmi členů, kteří jsou vždy po dvou jmenováni Univerzitou Karlovou v Praze, Akademií věd České republiky, francouzským Ministerstvem Evropy a zahraničních věcí a výzkumným centrem CNRS.

Vědecká rada má za cíl:

 • dohlížet na vědeckou politiku spolupráce, jedná se o poradní orgán ředitele CEFRESu v otázce vědeckých projektů;
 • hodnotit kandidatury na pozici ředitele CEFRESu;
 • účastnit se na hodnocení uchazečů o pozice vedoucích projektů nebo výzkumných pracovníků přidružených k CEFRESu.

Členové vědecké rady

 • Emmanuelle Boulineau (docentka v École normale supérieur, Lyon)
 • Rudolf Kučera (Masarykův ústav a Archiv  AV ČR) nebo jeho zástupkyně Taťána Petrasová
 • Frédéric Joulian (docent na EHESS, Centrum Norberta Eliase)
 • Jan Maršálek (Filosofický ústav Akademie věd České republiky)
 • Guillaume Métayer (CNRS, CELLF Université Paris-Sorbonne/CNRS)
 • Michel Perottino (docent na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy)
 • Eva Voldřichová-Beránková (docentka na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy)

Přidružení členové

 • Solène Marié (odpovědná pracovnice pro mezinárodní spolupráci, zástupkyně za UMIFRE, INSHS, CNRS)
 • Florence Chambon (projektová manažerka DUE, MEAE)
 • Sylvie Demurger (odpovědná pracovnice oddělení “Europe et International”, INSHS, CNRS)
 • Leonor Guy (redaktorka monitorující CEFRES (MEAE/ESR), nahrazena 1. září 2019 Manon Lainé-Silas
 • Jérôme Heurtaux (ředitel CEFRESu)
 • Olivier Jacquot (redaktor Réseau, MEAE)
 • Stanislas Mrozek (Rada pro kulturu a spolupráci IFP, Velvyslanectví Francie v Praze)
 • Francis Prost (MESRI)
 • Maëlle Sergherart (vedoucí odboru  humanitních a společenských věd a archeologie)
Facebooktwitterlinkedin

Leave a Reply

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách