Výzkumné projekty

Šíření informací o francouzské a brabantské revoluci v Čechách a na Moravě / Circulation de l’information sur les révolutions française et brabançonne en milieu tchèque et morave : information et contre-information

Tělesnost a politika: mezi středověkými dějinami a filozofií / Corporéité et politique, entre histoire médiévale et philosophie (CEFRES)

Archiv zvukových záznamů svědectví Evropanů vězněných v Gulagu / Archives sonores de l’Europe et du Goulag (ANR)

ALDETEC, rozvoj venkova ve střední Evropě / Action locale et développement territorial en Europe centrale (ANR)

Vědecké poznatky vs. sebeurčování národnostních menšin ve střední Evropě / Savoirs scientifiques et modes de construction des minorités nationales en Europe centrale (MAEE)

Ritualizace vzpomínkových akcí na počest protinacistických povstání / La ritualisation des commémorations des soulèvements anti-nazis en Europe centrale

Leave a Reply

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách