Zapojte se

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) přijímá v první řadě výzkumné pracovníky působící ve Francii nebo v některé ze zemí Visegrádské čtyřky, kteří mají zájem o vzájemnou spolupráci a rozvíjení interdisciplinarity. Stát se součástí CEFRESu je možné několika způsoby:

JOIN US

Zapojení na dobu nejméně jednoho roku

Zapojení na dobu kratší než jeden rok

Více informací o programech mobility naleznete v rubrice “MOBILITA“.

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách