Monika Brenišínová: Research & CV

From Monastery to Man – the Meaning of Monastic Architecture and its Art in 16th Century New Spain

Research Area 1: Displacements, Dépaysements and Discrepancies

Photo Monika BrenisinovaThis research project explores monastic architecture in New Spain in the 16th century. It aims at presenting this architecture and its artistic ornamentation as kept in mural painting and et sculptures in relief, while assessing the impact of this architecture on the conquest and colonization of ancient Mexico from the viewpoint of colonial society and that of the individual. Methodology therefore combines classical historical methods (research in archives) and those of art history (along the lines defined by E. Panofsky), with anthropological concepts (such as A. van Gennep’s rites of passage, V. Turner’s notions of liminality, structure and communitas). The study is based on the data collected in Central Mexico in 2013 with the financial support of Mexico government. As a full part of this project, my aim is to create a databank of photographs of Mexican monasteries.

CV

Education and Diplomas

2011-2017: PhD studies at the Center of Ibero-American Studies of the Faculty of Arts of Charles University in Prague, under the supervision of Dr. Markéta Křížová, Ph.D. Dissertation title: Del convento al hombre. El significado de la arquitectura conventual y su arte en la Nueva España del siglo XVI.

2009–2011: Master at the Center of Ibero-American Studies of the Faculty of Arts of Charles University in Prague, under the supervision of Dr. Markéta Křížová, Ph.D. Dissertation title: Význam představ o konci světa v procesu dobývání a kolonizace Ameriky

2003–2008: BA at the Faculty of Human Sciences of Charles University in Prague, under the supervision of PhDr. Blanka Altová. Work title: Význam zobrazení Posledního soudu v české nástěnné malbě 14. století

1997–2003: Baccalauréat at the Jan Neruda highschool, Prague, French-Czech bilingual section

Complementary education

 • 2018: Universidad Autónoma de Madrid, Spain
 • 2017: Study and research stay at the Iberoamerikanishe Institut, Berlin, Germany
 • 2015: Study and research stay at the Archivo General de la Nación a Archivo Histórico de BNAH (Fondo Franciscano), Mexico
 • 2015: Study and research stay at the Iberoamerikanishe Institut, Berlin, Germany
 • 2013: Research stay at the Universidad Michoacana in San Nicolás de Hidalgo, Mexico
 • 2013: Study and research stay at the Iberoamerikanishe Institut, Berlin, Germany
 • 2010: Study and research stay at the Instituto Tecnológico de Monterrey, Mexico
 • 2003: TYRKYS, Trade school on tourism, Prague, Guide of Prague

Grants

 • 2015/2016: CEFRES grant
 • 2013: Hlávkova nadace Foundation grant
 • 2013: Mexico Government grant
 • 2010: Hlávkova nadace Foundation grant
 • 2004-2006: grant of the Faculty of Human Sciences of the Charles University in Prague

Teaching

 • 2017/2018: Seminar (history)
 • 2017/2018: Power of Images. Visual Sources in Humanities
 • 2017/2018: History of Latin America – Conquista
 • 2017/2018: Art History of Latin America I, Art History of Latin America II
 • 2016/2017: Art History of Latin America I, Art History of Latin America II
 • 2014/2015: Art History of Latin America
 • 2013/2014: Art History of Latin America – BA and MA levels – Center of Ibero-American Studies (FF UK)

Lectures

 • 2016-2018: “Smrt z antropologické perspektivy a její vnímání v současnosti (ČR a Mexiko)”, University in Ostrava
 • 2016-2018: “Smrt a její reprezentace ve výtvarném umění Starověku a Novověku”, University in Ostrava
 • 2015: “Mexické kláštery. Na pomezí mezi pohanstvím a křesťanskou vírou”, Museum of Decorative Arts in Prague
  and Gallry of Moravia, Brno
 • 2014: “Kukuřiční lidé. Umění evangelizace Nového Španělska 16. století”, ÚDU AV ČR, Prague
 • 2013: “Barokní architektura v Novém Španělsku 16. století”
 • 2012: “Aztékové včera a dnes”, Regional Museum and Gallery of Křivoklátsko
 • 2012: “Internetové stránky SIAS FF UK v Praze”

Research Activities

 • 2016: “Transnational and national migration: experiences from Czech Republic and Norway”, NF-CZ07-ICP-3-3352015, coordinateur : PhDr. Vendula Hingarová, Ph.D.
 • 2015: “Christianizing Architecture and its Meaning for the Conquest and Colonization of the New World”, FF UK intern grant
 • 2014: “Art History of Latin America Histoire de l’art de l’Amérique latine”. Intern call of FF UK for development programs. Senior researcher: Dr. Markéta Krížová, Ph.D.

Coordination and Conception of Conferences

 • 2018: conference “Género, política y religion en España e Iberoamérica: una perspectiva a largo plazo” in partnership with SIAS FF UK and Universidad Nacional de Madrid, Prague
 • 2017: “(Trans)missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers”, conference in partnership with Střediska ibero-amerických studií, CEFRES, ÚDU AV ČR
 • 2017: “BRASIL 2017”, conference in partnership with Department of Portuguese, ÚRS and SIAS FF UK
 • 2016: workshop “Vystěhovalectví do Latinské Ameriky a písemné prameny v třeboňském archivu”
 • 2012: “Česko-brazilské a česko-španělskoamerické vztahy: exkurze do západních Čech s workshopem”. With Simona Binková and Petr Polakovič, West Bohemia (Kynžvart – Karlovy Vary – Jáchymov – Nejdek)

Conferences and Workshops

 • 2018: “Arte de evangelización desde la perspectiva de género”, conference “Género, política y religion en España e Iberoamérica: una perspectiva a largo plazo” in partnership with SIAS FF UK and Universidad Nacional de Madrid
 • 2018: “Conventual Architecture in Mexico seen from Anthropological Point of View”, conference “Search for Indian America 2”, in partnership with Department of Ethnology and University Ss. Cyril and Methodius in Trnava
 • 2018: “Conventos de Nueva España vistos desde Praga”, symposium “No sólo 95 años de relaciones diplomáticas” SIAS FF UK
 • 2017: “Mexické kláštery na pomezí mezi historií dějinami umění a antropologií”, conference “Architektura mezi myšlenkou a skutečností”
 • 2016: “Klášterní umění Nového Španělska 16. století: umění na hranici kultur a vědeckých disciplín”, conference of ÚDU FF UK “Překračování hranic. Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech”
 • 2016: “The (16th Century Mexico) Architecture of Conversion. Problems and Responses”, Epistemological Seminar of CEFRES
 • 2016: “Architecture and art as an historical source: on the border of humanities and social sciences”, Interdisciplinary Seminar, CEFRES Library
 • 2015: “Sixteenth Century Mexican Architecture: the Circulation of Forms and Ideas Between Europe and America”, workshop “Exchange and Circulations: Cultural Contacts and Processes of Transfer, Freiburg University” – CEFRES and Charles University in Prague
 • 2015: “Architektura konverze v procesu dobývání a kolonizace Nového Španělska”, conference “ArtHist 2015: Umění v prostoru / Prostor v umění”, ÚDU FF of Palacký University in Olomouc
 • 2014: “Millénarisme des ordres mendiants en Nouvelle Espagne du XVIe siècle et ses manifestations dans l’art et l’architecture”, conference “Circulation as a Factor of Cultural Aggregation: Relics, Ideas and Cities in the Middle Ages”, seminar in partnership with University of Lausanne and ÚDU AV ČR
 • 2013: “Ikonografie mexického metra”, lecture “Vizuální studia – věda, umění, instituce”, FSS MU in Brno, “Reprezentace eschatologických představ v klášterní architektuře Nového Španělska 16. století “, “Umění a politika: IV. sjezd historiků umění”, FF MU in Brno
 • 2011: “La representación del Juicio Final en la Nueva Espana del siglo XVI”, lecture “Jornada de hispanistas”, Palacký University in Olomouc
 • 2011: “Význam zobrazení Posledního soudu v klášterní architektuře Nového Španělska 16. století”, conference “Vizuální studia – věda, umění, instituce”, FSS MU in Brno

Professional Activities

2017-: Researcher at SIAS FF UK, Prague

2015– Executive editor of the yearbook Ibero-Americana Pragensia of the Center of Ibero-American Studies of Charles University in Prague

2015: Member of Academic Senate, FF UK

2012–2017: Administration of the official website of the Center of Ibero-American Studies (FF UK)

2012–2017: Editor of the magazine in humanities Člověk, FF UK

2011–2012: French tutor, Czech University of Life Sciences, Prague

2006–2018: French tutor, Prague British School

2006–2007: French tutor, Tutor, s.r.o., Prague

2004-2006: Evaluation of diploma thesis on philosophy, FHS UK

2004-2006 : French tutor, DDM Prosek, Prague

Publications

 • Brenišínová, M.: “The 16th-century Mexican Monasteries and Art. An Anthropological Perspective”, Ethnologica Actualis 1/2018, Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoděje, ISSN 1336-569X  (v přípravě)
 • Brenišínová, M.: “Mexican Monasteries and Processions. The Transmission of Ideas between the Old and New World”, in: M. Brenišínová a L. Panušková (eds.), Transmissions: Monasteries as Sites of Cultural Changes, Praha: Nakladatelství FF UK, (v přípravě). Brenišínová, M. a Křížová, M.: Dějiny umění Latinské Ameriky, Praha, Nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-24631-75-2
 • Brenišínová, M.: „Mexické Kláštery na pomezí mezi historií, dějinami umění a antropologií“in: Jan Galeta a Martin Šolc (eds.), Architektura mezi myšlenkou a skutečností, Brno: Seminář dějin umění FF MU, (v tisku)
 • Brenišínová M.: „Klášterní umění Nového Španělska 16. století: umění na hranici kultur a vědeckých disciplín“, in: Překračování hranic, mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění, 2017, (v tisku)
 • Brenišínová M.: „Mexické kláštery na pomezí mezi pohanstvím a křesťanskou vírou“, Dějiny a současnost 2/2017, Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, s. 36-39. ISSN 0418-5129
 • Brenišínová M.: „Sixteeenth-century Mexican Architecture: Transmission of Forms and Ideas between the Old and New World“, Historie-Otázky-Problémy 1/2016, Praha: Nakladatelství FF UK, 2016, s. 9-24. ISSN 1804-1132
 • Brenišínová M.: „Jak se dostat do San Cosme? Systém značení mexického metra“, Dějiny a současnost, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, s. 36-38. ISSN 0418-5129
 • Brenišínová M.: „Architektura konverze a její význam v procesu dobývání a kolonizace Nového Španělska“, in: J. Macháčková, M. Pavelková Rýdlová a S. Soušková (eds.), Umění v prostoru prostor v umění (=Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci – SUPLEMENTUM), Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 104-110. ISBN 978-80-85037-74-6
 • Brenišínová M.: „Iconography of the Mexico City Metro“, Sociální studia 12, Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 75-92. ISSN 1214-813X
 • Brenišínová M.: „Role křesťanských eschatologických představ a jejich reprezentace v klášterní architektuře Nového Španělska 16. století“, in: O. Jakubec a R. Miltová (eds.), Umění a politika: sborník 4. sjezdu historiků umění, Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 213-235. ISBN 978-80-7485-023-3
 • Brenišínová M.: „Millénarisme des ordres mendiants en Nouvelle Espagne du XVIe siecle et ses manifestations dans l’art et l’architecture“, Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean 1, Brno: Seminarium Kondakovianum Series Nova, 2014, s. 32-48. ISSN 2336-3452

Languages

French: fluent
Spanish: fluent
English: intermediate level (FF UK PhD exam)
Russian: passive knowledge