Anna Gnot: Research & CV

Ninth Autobiography – Dimensions of Autobiographical Space in Literary Work of Ota Filip

Research Area 2: Norms & Transgressions

Contact: anna.gnot@cefres.cz

The doctoral dissertation titled Devátý životopis – dimenze autobiografického prostoru ve tvorbě Oty Filipa aims at discussing the Czech works of Ota Filip (born in 1930, Czech writer who in 1974 emigrated to the Federal Republic of Germany, where he also started to write in German) in the light of the autobiographical character of his works.

The dissertation is being written at the Faculty of Philology of the University of Opole, under the guidance of Prof. Joanna Czaplińska. The material which will be used to analyze the autobiographical contexts of Ota Filip’s works, is constituted by 11 works of a novel character, and a collection of elegies. In my work I wish also to point to Ota Filip’s fiction texts written in German, as a complementation of his entire literary output. An important space, co-creating the autobiographical context in the works of Ota Filip, is constituted by the author’s journalistic texts. A following element used to verify the autobiographical space in the works of Ota Filip will be constituted by materials acquired during research conducted at the State Security Archive in Prague and the Prague City Archive.

The subject of the doctoral dissertation is presenting the Polish academic background concerning the reflection of autobiographical literature. This will allow to observe the development of this branch of literary studies research, in the state of their ongoing development since the 1970s (when inspirations for Polish researchers came mostly from France, and later also English speaking countries).

CV

Education

September 2015 – July 2016: Prague – Institute of Czech Literature of Academy of Sciences of the Czech Republic – scientific cooperation

September 2015 – October 2015: Prague – Institute of Czech Literature of Academy of Sciences of the Czech Republic – Intensive Course of Editorial Practice

September 2013–: Opole – Faculty of Philology  of Opole University – Ph.D. studies – Literary science

2011 – 2013: Opole – Philological Faculty of Opole University – Slavic Philology – Czech Studies – specialization: Translation Studies

2008 – 2011: Opole – Philological Faculty of Opole University – Slavic Philology – Czech Studies – specialization: Film and Theater Studies

Scholarships

September 2015 – July 2016: Prague – scholarship stay at Institute of Czech and Comparative Literature of Faculty of Arts of Charles University

July 2015 – September 2015: Prague – internship stay at Institute of Czech Literature of Academy of Sciences of the Czech Republic (Erasmus+)

September 2014 – July 2015: Brno – scholarship stay at Institute of Czech Literature and Library Studies of Faculty of Arts of Masaryk University

Publications

 • Láska jako mocenský narativ ve „Valdštýnovi a Lukrecii” Oty Filipa , in: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája V, A. Urkom (ed.), Budapest 2017,  s. 29-31
 • Postmoderní smrt bohyně: „Anna In v hrobech světa“ Olgy Tokarčukové, in: Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumaní, T. Dědinová (ed.), Brno 2016, s. 313-321
 • V zajetí ideologie anebo k čemu dospěl Albrecht z Valdštejna ve „Valdštýnovi a Lukrecii“ Oty Filipa, in: „Od počátků k současnosti (1955-2015)“ 60 let bohemistiky na ELTE, O. Fedoszov, A. Janiec-Nyitrai, Z. Muchová (eds.), Budapest 2016, s. 49-56
 • Mocenské narativy ve „Valdštýnovi a Lukrecii” Oty Filipa, in: Tváre (ne)reality v literature, Ľ. Gábor, G. Rožai (eds.), Banská Bystrica 2016, s. 140-149
 • Česká literární teorie v Polsku, ‘Česká literatura’ 3/2016, s. 470-471
 • Maska jako ostroj uspořádání autobiografického prostoru v románu Oty Filipa „Kavárna Slavia”, in: ‘Litikon. Časopis pre výskum literatúry’ 2/2016, s. 69-76
 • Slavisté se už pošesté setkali v Opolí, ‘Proudy’ 1/2016, http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/informace/zpravy/2016/1/gnot_slaviste_se_uz_poseste_setkali_opoli.php#articleBegin [28.7.2016]
 • Otec Bohumil – válečný antihrdina próz Oty Filipa, in: Obraz válek a konfliktů:V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Válka a konflikt v české literatuře, V. Schmarc (ed.), Praha 2016, s. 367-375
 • Narativ vyvrcholení moci ve “Valdštýnovi a Lukrecii“ Oty Filipa, in: Slovanský literární svět: kontenty a konfrontace I, E. Gunišová, L. Paučová (eds.), Brno 2015, s. 57-66
 • Panoptikum osobitosti  v románu Oty Filipa “Sousedé a ti ostatní”, ‘Studia Slavica XIX/2’ 2015, s. 365-370
 • Jan Kubica “Spisovatel Ota Filip” (recenzja), ‘Studia Slavica XIX/2’ 2015, s. 391-394
 • Postmýtus Miloše Urbana – „Pole a palisáda. Mýtus o kněžně a sedlákovi”, ‘Proudy’ 2/2014, http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/studie/2014/2/gnot_postmytus.php [19.5.2016]
 • Szczęśliwe dzieciństwo map – płaszczyzny podróży w ‚Biegunach’ Olgi Tokarczuk, in: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája II./ 2nd Conference for Young Slavists in Budapest, Aleksander Urkom (ed.), Budapest 2014,  s. 54-56

Conferences

 • 15th – 16th September 2016: Tasov – International  conference Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice – Jindřicha Chalupeckého Jakub Deml a překlady do polštiny (Jindřich Chalupecký’s Jakub Deml and Polish translations of his literary works)
 • 5th- 6th September 2016: Brno – International  conference Slovanský literární svět: kontenty a konfrontace IIOd paktu ke trojúhelníku. Polská literárněvědná reflexe o autobiografičnosti (From autobiographical pact to autobiographical triangle. Polish theoretical literary reflection of authobiographical literature)
 • 2nd – 3rd June  2016: Toruń – Conference Między słowami. Egodokumenty w perspektywie kulturowej – Budowanie autentyczności tekstu literackiego za pośrednictwem cytatu z akt Służby Bezpieczeństwa na przykładzie „Siódmego życiorysu” Oty Filipa (Building the authenticity of the literary text by quoting from the Security Service file on the example of „Sedmý životopis“ of Ota Filip)
 • 21st – 22nd April 2016: Opole – VI Symposium Opoliensis Zapomniani, wyklęci, wykluczeni w literaturach i kulturach słowiańskich XX i XXI wiekuOta Filip i jego „zapomniany“ głos w debacie o czesko-niemieckich relacjach (Ota Filip and his „forgotten” voice in the debate about Czech-German relations)
 • 5th – 6th November 2015: Prague – Conference of Young Slavists 2015 – Praha jako prostor střetu českých a evropských dějin v románu „Kavárna Slavia“ Oty Filipa (Prague as a space of meeting of Czech history in novel „Kavárna Slavia“ of Ota Filip)
 • 15th – 16th October 2015: Brno – International  conference Slovanský literární svět: kontenty a konfrontace I – Narativ vyvrcholení moci ve „Valdštýnovi a Lukrecii” Oty Filipa (Narrativ of reaching of Power in „Valdštýn a Lukrecie“ of Ota Filip)
 • 15th – 17th October 2015: Budapest – International  conference Od počátků k současnosti (1955-2015) – V zajetí ideologie anebo k čemu dospěl Albrecht z Valdštejna ve „Valdštýnovi a Lukrecii“ Oty Filipa (Albrecht von Wallenstein in captivity of Ideology in „Valdštýn a Lukrecie“ of Ota Filip)
 • 2nd – 4th September 2015: Třešť – Doctoral conference in Třešť – Maska jako nástroj uspořádání autobiografického diskursu v románu Oty Filipa „Kavárna Slavia“ (Mask as a tool of organisation of autobiographical space in novel „Kavárna Slavia“ of Ota Filip)
 • 29th June – 4th July 2015: Prague – V Congress of World Literary Bohemistic – Otec Bohumil – válečný antihrdina próz Oty Filipa (Father Bohumil – war antihero in literary work of Ota Filip)
 • 23rd April 2015: Budapest – 5th Conference for Young Slavists – Láska jako mocenský narativ ve „Valdštýnovi a Lukrecii“ Oty Filipa (Love as narrative of Power in „Valdštýn a Lukrecie“ of Ota Filip)
 • 22nd April 2015: Prague – Student literary conference Literární zločiny – Autobiografie za trest – o dvou životopisech Oty Filipa (Autobiography as a punishment – two „Biographies” of Ota Filip)
 • 17th April 2015: Brno – Conference Dnešní svět zítřejšíma očima – Postmoderní smrt bohyně – „Anna In v hrobech světa“ Olgy Tokarčukové (Postmodern death of the goddess – “Anna In w grobowcach świata” of Olga Tokarczuk)
 • 1st April 2015: Ostrava – International meeting of Young Slavists Slavica Iuvenum – Mocenské narativy ve „Valdštýnovi a Lukrecii“ Oty Filipa (Narratives of Power in „Valdštýn a Lukrecie“ of Ota Filip)
 • 4th – 6th December 2014: Krapkowice – Conference Iluzje/Deziluzje. Literatura – Język – Kultura – Iluzje powieści, deziluzje (auto)biografii, czyli nowa próba klasyfikacji twórczości Oty Filipa (Illusion of novel, disillusion of (auto)biography or attempt of classification of Ota Filip literary work)
 • 9th – 15th June 2014: České Budějovice – Summer school Representation, literature and power (within a grant ‘Models of representation in literary discourses’) – workshop Jak číst postmoderní román – „Profesionální žena“ Vladimíra Parála (How to read postmodern novel – „Pofesionální žena” of Vladimír Páral)
 • 1st – 2nd April 2014: Ostrava – International meeting of Young Slavists Slavica Iuvenum – Jakého šamana si zasloužila Slezská Ostrava? (For what kind of shaman Silesian Ostrava deserved?)
 • 24th – 25th April 2014: Prague – Student literary conference Psaní jako (tvůrčí) proces – Postmýtus Miloše Urbana – „Pole a palisáda. Mýtus o kněžně a sedlákovi” (Postmyth of Miloš Urban – „Pole a palisáda. Mýtus o kněžně a sedlákovi”)
 • 6th May 2014: Budapest – Hrabal 100 Túlságosan csendes születésnapi party – Příliš hlučný postmodernismus (Too loud Postmodernism)
 • 8th – 9th May 2014: Opole – V Symposium Opoliensis Nie-swoje, nie-obce w literaturach i kulturach słowiańskich – Panoptikum „swojskości” w powieści Oty Filipa „Sąsiedzi i ci inni” (Panopticon of „homeliness” in Ota Filip’s novel „Sousedé a ti ostatní”)