Česko-francouzský historický seminář

Po třech letech CEFRES obnovil partnerství s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v rámci organizace česko-francouzského historického semináře. Tento seminář, který se koná každý týden, je otevřený českým frankofonním studentům a francouzským studentům v rámci programu Erasmus a nabízí přednášky francouzských výzkumníků a profesorů týkající se hlavního tématu daného semestru.

Datum a čas: každý čtvrtek, od 9:10 do 10:30 (seminář), od 10:50 do 12:0 (ateliér)
Místo: FF UK (nám. J. Palacha 2, místnost 201). Vzhledem k aktuální situaci se seminář koná online. Pro registrace kontaktujte prosím organizátory: jaroslav.svatek(@)ff.cuni.cz
Jazyk: francouzština
Téma zimního semestru 2020-2021: Jinakost

Program

1. října 2020, 9:00 – 12:30
Úvodní seminář

8. října 2020, 11:00 – 12:30
Jaroslav SVÁTEK
Setkání studentů v CEFRESu

5. listopadu 2020, 9:00 – 12:30
Fedora PARKMAN
Alterita, třídní poměry a fotografie

12. listopadu 2020, 9:00 – 12:30
Michèle BAUSSANT
Cizinci bez slitování a vyhnanci koloniálních světů: komparativní přístup (Alžírsko – Egypt)

26. listopadu 2020, 9:00 – 10:30
Bernhard STRUCK
Má Prusko atlantickou historii či jak psát globální historii roku 1772? Úvahy o moderní Evropě z nadnárodní perspektivy

3. prosince 2020, 10:00
Adrien BEAUDUIN
Normálnost a alterita v diskurzu politické strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury v České republice

10. prosince 2020, 9:00 – 12:30
Maria KOKKINOU
Kdo je „ten druhý“? Úvahy z pohledu antropologie.

7. ledna 2021, 9:00
Závěrečný test

Více informací naleznete na  webových stránkách FF UK.

Facebooktwitterlinkedin

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách