SEMINÁŘE 2019-2020

Soudobé dějiny Židů
Seminář organizován Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, Pražským centrem židovských studií a CEFRESem.

Facebooktwitterlinkedin

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách