CFA: DVĚ POSTDOKTORANDSKÉ POZICE V CEFRESU FINANCOVANÉ UK A CEFRESEM

Uzávěrka pro podávání žádostí: 2. srpna 2019
Období: 1. ledna 2020 – 31. prosince 2021
Jazyk přihlášek: angličtina
Adresa pro podávání žádostí: jerome.heurtaux@cefres.cz (a jeho asistentce v kopii e-mailu: adela.landova@cefres.cz)

CEFRES s podporou Univerzity Karlovy přijme od 1. ledna 2020 na dva roky dva postdoktorandy. Ti budou přidruženi k CEFRESu a k příslušnému ústavu Univerzity Karlovy. Oba uchazeči budou přijati na základě kvality jejich výzkumného projektu. Výsledky budou zveřejněny v říjnu 2019.

Žadatelé si musí zvolit jeden z níže uvedených projektů:

1. Výzkumné osy CEFRESu

První postdoktorandská pozice je určena výzkumníkům a jejich projektům, individuálním či kolektivním, které se mohou zapsat do jedné ze tří výzkumných os CEFRESu:
Osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky
Osa II – Normy a transgrese
Osa III – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kromě vysoké kvality výzkumného projektu budou upřednostňovány projekty o společenském, ekonomickém a politickém znovuvytváření současné střední Evropy.

2. Výzkumný projekt: program TANDEM

Výběrové řízení na přijetí druhého postdoktoranda, jehož výzkumný projekt se musí týkat jednoho ze tří výzkumných témat zmíněných níže. Postdoktorand(ka) bude spolupracovat s výzkumníkem z AV ČR a výzkumníkem CNRS v rámci programu TANDEM.

Téma č. 1:  “Adverbial Experience: The Aesthetics of Contemporary Art

Tento projekt přidruží postdoktoranda do projektu vedeného Tomášem Koblížkem (Filozofický ústav AV ČR).
Popis: The project will focus on contemporary art (literature, music, plastic art, photography etc.) from the perspective of today aesthetics. The candidate will work in the domain of aesthetics and/or the history of art.
Vyzýváme kandidáty, aby před zasláním přihlášky kontaktovali v případě jakýchkoli dotazů spojených s kandidaturou p. Koblížka na e-mailu: koblizek [at] flu.cas.cz. 

Téma č. 2: Peace and Environment: Alain Touraine, Eastern Europe and Analysis of Social Movements under Communism

Tento projekt přidruží postdoktoranda do projektu vedeného Doubravkou Olšákovou (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR).
Popis: Candidates from across social sciences and humanities are invited to explore social movements in Eastern Europe in the second half of the 20th century. They can also dedicate their research to Alain Touraine’s research under the perspective of sociology or history of science.
Vyzýváme kandidáty, aby před zasláním přihlášky kontaktovali v případě jakýchkoli dotazů spojených s kandidaturou pí. Olšákovou na e-mailu: olsakova [at] usd.cas.cz.

Téma č. 3“The Europe of resentment and rubble: a confederation of the vanquished?

Tento projekt přidruží post-doktoranda do projektu vedeného Michèle Baussant (Institut des sciences sociales du politique, Univerzita Paris Nanterre).
Popis: The Europe of resentment and rubble: a confederation of the vanquished? Mapping interior frontiers, silenced pasts and living memories of displaced post-imperial (European) minorities (ie. Sudeten and Bukovina Germans, Ukrainians from Poland, Italians from Istria, Europeans of Algeria…). 
Vyzýváme kandidáty, aby před zasláním přihlášky kontaktovali v případě jakýchkoli dotazů spojených s kandidaturou na e-mailu pí. Baussant:  michele.baussant [at] cnrs.fr.

Přihláška

Žádost musí obsahovat:

 • Náležitě vyplněný formulář žádosti: ke stažení zde. Formulář zahrnuje popis výzkumného projektu. Ve výzkumném projektu musí být:
  • specifikovaný název výzkumného projektu, na který se hlásíte a vysvětlení provázanosti s vaším výzkumem.
  • obsaženo vysvětlení metodologie, zdroje výzkumu a výběr bibliografie (maximálně 1 strana)
  • zahrnuty výstupy (publikace, účast na konferencích a tak dále)
 • Doporučující dopis od vedoucího doktorské dizertační práce ke stažení zde. Dopis musí obsahovat vyjádření školitele (téma dizertace, kandidátova úspěšnost atd.
 • Podrobný životopis
 • Seznam publikací
 • Kopii doktorského diplomu.

Žádosti musí být podány do 2. srpna 2019 v elektronické podobě e-mailem pod názvem „VAŠE PŘÍJMENÍ_CEFRES-UK“ na adresu: jerome.heurtaux@cefres.cz (a jeho asistentce v kopii e-mailu: adela.landova@cefres.cz). Prosíme, zasílejte Vaše žádosti ve formátu PDF i doc. Žadatelé mohou kontaktovat vedoucího výzkumu, na nějž se hlásí.

Podmínky přijetí

 • program je otevřen zahraničním špičkovým vědcům, kteří obhájili svoji doktorskou dizertační práci na univerzitě mimo Českou republiku ne déle než 10 let před uzávěrkou žádosti
 • provádění výzkumu souvisejícího s některým z výše uvedených projektů
 • výborná znalost angličtiny

Struktura postdoktorandské pozice v rámci CEFRESu a Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova přijme v rámci partnertství Platformy CEFRES dva špičkové zahraniční postdoktorandy, kteří budou přidružení k CEFRESu. Tato výzva je součástí Fondu na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově. Hrubá měsíční mzda je stanovena na 32 000 Kč. Mezi postdoktorandem a CEFRESem bude podepsaná smlouva na dobu určitou. Postdoktorand bude přidružen k CEFRESu a k příslušnému společensko či humanitněvědního ústavu Univerzity Karlovy na základě jeho disciplíny.

Od postdoktorandů se očekává:

 • vědecký přínos (prostřednictvím jejich vlastního výzkumu) pro výzkum, jehož se stanou součástí
 • účast na vědeckých aktivitách CEFRESu
 • zpracování výroční zprávy o výzkumu ředitelce CEFRESu
 • pobyt v Praze od 1. ledna 2020.

Výzva pro podávání žádostí je také zveřejněna na stránkách Univerzity Karlovy. CEFRES bude jednou z hostitelských institucí Fondu na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově.

Facebooktwitterlinkedin