CFA: Dvě postdoktorandské pozice v CEFRESu financované UK a CEFRESem

Uzávěrka pro podávání žádostí: 29. července 2021 (půlnoc)
Období: 1. ledna 2022 – 31. prosince 2023
Jazyk přihlášek: angličtina
Adresa pro podávání žádostí: jerome.heurtaux@cefres.cz (a v kopii e-mailu: claire@cefres.cz)

CEFRES s podporou Univerzity Karlovy přijme od 1. ledna 2022 na dva roky dva postdoktorandy. Ti budou přidruženi k CEFRESu a k příslušnému ústavu Univerzity Karlovy. Oba uchazeči budou přijati na základě kvality jejich výzkumného projektu. Výsledky budou zveřejněny v říjnu 2021.

Žadatelé si musí zvolit jeden z níže uvedených projektů:

1. Výzkumné osy CEFRESu

První postdoktorandská pozice je určena výzkumním pracovníkům a jejich projektům, individuálním či kolektivním, které se mohou zapsat do jedné ze tří výzkumných os CEFRESu:
Osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky
Osa II – Normy a transgrese
Osa III – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kromě vysoké kvality výzkumného projektu budou upřednostňovány projekty o společenském, ekonomickém a politickém proměnám současné střední Evropy.

2. Výzkumný projekt: program TANDEM

Výběrové řízení na přijetí druhého postdoktoranda, jehož výzkumný projekt se musí týkat tématu uvedeného níže. Postdoktorand(ka) bude spolupracovat s výzkumnými pracovníky z AV ČR a z CNRS v rámci programu TANDEM.

“CEFRES is looking for a PhD holder to conduct research (qualitative case studies) and actively engage in networking (organizing seminars, workshops) and dissemination activites within the Tandem project “Home beyond species”. The focus of the project is on the theoretical and practical implications of acknowledging and studying more-than-human domesticity and the interplay of humans and non-humans related to the everyday practices, ideas as well as lay and scholarly concept of home.

The post-doctoral researcher is expected to have demonstrable experience with independent research (e.g. in the form of individually led research project, major publications, courses taught, etc.) in the relevant areas of social science, i.e. anthropology, social and cultural geography, sociology and/or related disciplines and/or studies.”

Vyzýváme kandidáty, aby před zasláním přihlášky kontaktovali v případě jakýchkoli dotazů spojených s kandidaturou na e-mailu p. Petra Gibase: petr.gibas[at]soc.cas.cz.

Přihláška

Žádost musí obsahovat:

 • Náležitě vyplněný formulář žádosti: ke stažení zde. Formulář zahrnuje popis výzkumného projektu. Ve výzkumném projektu musí být:
  • specifikovaný název výzkumného projektu, na který se hlásíte a vysvětlení provázanosti s vaším výzkumem.
  • obsaženo vysvětlení metodologie, zdroje výzkumu a výběr bibliografie (maximálně 1 strana)
  • zahrnuty výstupy (publikace, účast na konferencích a tak dále)
 • Doporučující dopis od vedoucího doktorské dizertační práce ke stažení zde. Dopis musí obsahovat vyjádření školitele (téma dizertace, kandidátova úspěšnost atd.
 • Podrobný životopis
 • Seznam publikací
 • Kopii doktorského diplomu.

Žádosti musí být podány do 29. července 2021 v elektronické podobě e-mailem pod názvem „VAŠE PŘÍJMENÍ_CEFRES-UK“ na adresu: jerome.heurtaux@cefres.cz (a v kopii e-mailu: claire@cefres.cz). Prosíme, zasílejte Vaše žádosti ve formátu PDF i doc. Žadatelé mohou kontaktovat vedoucího výzkumu, na nějž se hlásí.

Podmínky přijetí

 • program je otevřen zahraničním špičkovým vědcům, kteří obhájili svoji doktorskou dizertační práci na univerzitě mimo Českou republiku ne déle než 10 let před uzávěrkou žádosti
 • provádění výzkumu souvisejícího s některým z výše uvedených projektů
 • výborná znalost angličtiny

Struktura postdoktorandské pozice v rámci CEFRESu a Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova přijme v rámci partnertství Platformy CEFRES dva špičkové zahraniční postdoktorandy, kteří budou přidružení k CEFRESu. Tato výzva je součástí Fondu na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově. Hrubá měsíční mzda je stanovena na 32 000 Kč. Mezi postdoktorandem a CEFRESem bude podepsaná smlouva na dobu určitou. Postdoktorand bude přidružen k CEFRESu a k příslušnému společensko či humanitněvědního ústavu Univerzity Karlovy na základě jeho disciplíny.

Od postdoktorandů se očekává:

 • vědecký přínos (prostřednictvím jejich vlastního výzkumu) pro výzkum, jehož se stanou součástí
 • účast na vědeckých aktivitách CEFRESu
 • zpracování výroční zprávy o výzkumu ředitelce CEFRESu
 • pobyt v Praze od 1. ledna 2022.

Výzva pro podávání žádostí je také zveřejněna na stránkách Univerzity Karlovy. CEFRES bude jednou z hostitelských institucí Fondu na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově.

Facebooktwitterlinkedin