Mátyás Erdélyi: Výzkum a CV

Pojišťovnictví, bankovnictví a kapitalistická modernita v pozdní Habsburské monarchii

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Mátyás Erdélyi zkoumá sociální a intelektuální historii soukromých úředníků v pozdní Habsburské monarchii, jejich boj o společenskou legitimaci, intelektuální autoritu a identitu střední třídy od šedesátých let do počátku první světové války. Studuje byrokratické praktiky a produkci znalostí v bankovnictví a pojišťovnictví v Budapešti, Praze a Vídni. Výzkumné otázky zahrnují to, jak jednatelé v raném kapitalistickém městském prostředí opětovně vyjednávali záležitosti veřejného zájmu a definovali, co bylo kvalifikováno jako veřejné dobro, proč a kdo přidělil význam dosud neexistujícím společenským problémům a jak se jednatelé v privátní ekonomice pokusili zajistit a monopolizovat společenskou autoritu proti konkurenci zvenčí a zevnitř. Důvodem tohoto výzkumu je poskytnout alternativní vysvětlení procesu modernizace a obohatit naše chápání kapitalistické modernity prostřednictvím historie marginalizované společenské skupiny.

CV

Vzdělání

2019: Doktorát z komparativní dějin, CEU, Budapešť
2012: Magisterský titul z komparativních dějin, CEU, Budapešť
2010: Magisterský titul ze sociologie na Univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti

Publikace

  • “Quantifying Mortality in Hungary: Actuaries and Statisticians (1860s-1910s)” Histoire et Mesure XXXIII, no. 2 (2018): 115–138
  • “Társadalmi mobilitás és iskoláztatás a századelő Magyarországán: Sátoraljaújhely iskolai piaca (1898–1915)” [Social mobility and Education in Fin-de-siècle Hungary: The Market of Elementary and Secondary Schooling in Sátoraljaújhely (1898-1915)]. In Iskola, művelődés, társadalom [Schooling, culture, society], Csaba Sasfi a János Ugrai, eds, 232–49. Budapest: Hajnalkör, 2017
  • “Crucial and local events in the long-term evolution of secondary schooling in Hungary (1867–1938),” InterDisciplines 7, no. 2, (2016): 95–124
  • “Name Magyarization and Hungarianness: The Reception of Magyarized Names in the Dualist Period (1867-1919).” In Shifting Discourses on Central European Histories, Otčenášová Slávka a Csaba Zahorán, eds, 68–76. Budapest: Terra Recognita Foundation, 2015
  • “A szabadság fogalma Sartre A lét és a semmi című munkájában”[The Concept of Liberty in Sartre’s Being and Nothingness], ELPIS 10. (2012): 72–99