Lara Bonneau: výzkum a CV

Forma a orientace v myšlení Abyho Warburga

Výzkumná osa 1: Přemístění, vykořenění a odchýlení.

Kontakt: lara.bonneau@cefres.cz

Photo Lara Bonneau

Ve svém výzkumu se věnuji dílu německého kunsthistorika Abyho Warburga (1866–1929). Zabývám se estetikou nejen ve vztahu k výtvarnému umění, ale také jako disciplínou, která slouží k poznání vnímatelného, a to skrze vnímavost samu, a která vychází právě ze zkušenosti tvorby a recepce umění. Reflexe dějin umění se tak stává součástí filosofického a antropologického tázání. Aby Warburg byl předchůdcem myšlení obrazu, které spočívá v pečlivém studiu „velkého umění“ – zejména děl italské a vlámské renesance –, ale také méně významných děl, a které tak otevírá cestu ke zkoumání každodenních obrazů a předmětů. V centru zájmu textu Grundlegende Bruchstücke zu einer pragmatischen Ausdruckskunde tak stojí studium oděvních prvků a doplňků, ornamentů a nástrojů v různých dějinných a kulturních podobách.

Warburg sám se chápal jako „psychohistorik lidského výrazu“. Ve svém výzkumu bych chtěla ukázat, že jeho myšlení „výrazu“ představuje genealogii procesu subjektivace. Různé podoby vytváření symbolických forem a „lidského výrazu“ podle Warburga odpovídají psychické potřebě orientace. Je to právě vytvoření distance k vnějšímu světu, co podmiňuje orientaci ve světě a v sobě samém a umožňuje vznik subjektu.

Proto se zdá být zásadní ukázat filosofické zdroje, z nichž Warburg čerpal a které jsou často ve warburgovských studiích zanedbány. Ve svém výzkumu bych chtěla ukázat tento základ, na němž je Warburgovo teoretické dílo vystaveno – od Leibnize a Kanta přes Burckhardta a Nietzscheho po Cassirera –, ale také konceptuální nástroje, které nám zanechal, zejména jeho nové uchopení pojmů „formy“ a „orientace“.

CV

Vzdělání

2012-2015: doktorské studium filozofie umění a estetiky na univerzitě Panthéon-Sorbonne (Paris 1).  Téma: “Forma a orientace v myšlení Abyho Warburga”.

2010-2011: agrégation z filozofie na unverzitě philosophie na univerzitě Panthéon-Sorbonne.

2009-2010: magisterské studium filozofie (M2) na univerzitě Paris 1. Název diplomové práce: Individuace ve filozofii Gilberta Simondona a Jana Patočky.

2008-2009: bakalářské studium Lettres Modernes, Université Paris-Sorbonne (Paris 4).

2007-2008: magisterské studium filozofie (M1), Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1).

2006-2007: bakalářské studium filozofie, Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1).

2003-2006: Hypokhâgne a Khâgne na gymnáziu Fénelon (Paris 6e).

Odborné zkušenosti

2014-2015: vyučování francouzštiny jako cizího jazyka v Kladně, ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze. Vyučování francouzštiny a filozofie na francouzském lyceu v Praze.

2011-2014: vyučování filozofie na gymnáziu Montchapet (Dijon) a Étienne Geoffroy Saint Hilaire (Paris).

2008-2010: skladník v Bibliothèque Nationale de France.

2007-2008: skladník v Bibliothèque Publique d’Information.

Současná publikace

  • Aby Warburg – Fernando Gil : de l’évidence à l’abstraction. Actes du colloque “Logiques de la forme”, Paris, Garnier Classique, à paraître début 2016.
  • Glossaire des Fragments sur l’expression, Aby Warburg, Paris, éditions l’Ecarquillé, à paraître automne 2015.
Facebooktwitterlinkedin