Edita Wolf: výzkum a CV

Seneka, tragédie a soud

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Photo Edita WolfV rámci projektu bude zkoumán pojem soudu na základě studiaV rámci projektu bude zkoumán pojem soudu na základě studia Senekových tragédií. Zkoumání si bere za předmět soud ve třech podobách: v rámci problematiky rozhodování ve stoické filosofii, jakožto soudní rozhodnutí v rámci soudního systému římské říše a soud jako motiv a téma tragédií. Vzhledem k tomu, že soudní proces je určitou formalizací činění rozhodnutí, změny v soudním systému, které nastaly se vznikem římského císařství, vyvolávají obecnější otázky po povaze soudu, včetně soudu morálního a estetického. Cílem projektu je tedy v první řadě popsat, jakým způsobem jsou v Římě, který stojí u počátků tradice evropského práva, zkoumány různé formalizace posuzování a rozhodování, a dále na základě toho rozvinout reflexi soudu a soudnosti. Studium soudu v Senekových tragédiích vychází z oborového rámce klasické filologie a otevírá některé základní otázky sociálních věd a teorie práva. Senekových tragédií. Zkoumání si bere za předmět soud ve třech podobách: v rámci problematiky rozhodování ve stoické filosofii, jakožto soudní rozhodnutí v rámci soudního systému římské říše a soud jako motiv a téma tragédií. Vzhledem k tomu, že soudní proces je určitou formalizací činění rozhodnutí, změny v soudním systému, které nastaly se vznikem římského císařství, vyvolávají obecnější otázky po povaze soudu, včetně soudu morálního a estetického. Cílem projektu je tedy v první řadě popsat, jakým způsobem jsou v Římě, který stojí u počátků tradice evropského práva, zkoumány různé formalizace posuzování a rozhodování, a dále na základě toho rozvinout reflexi soudu a soudnosti. Studium soudu v Senekových tragédiích vychází z oborového rámce klasické filologie a otevírá některé základní otázky sociálních věd a teorie práva.

CV

Vzdělání

  • od 2014 doktorské studium klasické filologie pod vedením Mgr. Martina Bažila, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
  • 2012-2013 pobyt Erasmus, Université Paris IV-Sorbonne, Francie
  • 2011-2014 magisterské studium oborů Latina a Starořečtina, FF UK
  • 2009-2012 bakalářské studium oboru Východoevropská studia, FF UK
  • 2007-2011 bakalářské studium oborů Latina a Starořečtina, FF UK

Vědecké aktivity

  • 2014 interní grant FF UK Marcus Aurelius v současných klasických studiích

Publikace a konferenční příspěvky

  • Hovory k sobě: dílo v zrodu. Auriga ZJKF 2015, LVIII/2 (přijato k recenznímu řízení)
  • Marcus Aurelius and nontragic theatre. Graeco-Latina Brunensia 2015, 20/2 (přijato k publikaci)
  • Others in Marcus Aurelius’ Meditations. Acta Universitatis Carolinae Philologica, Graecolatina Pragensia 2015, XXVI (přijato k publikaci)
  • Marcus Aurelius and nontragic theatre, příspěvek na mezinárodní konferenci doktorandů Laetae Segetes IV, Masarykova univerzita v Brně, listopad 2014