Filip Vostal: výzkum a CV

‘Zpomalování’ modernity: riskantní, bezvýsledné nebo progresivní?

 

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Kontakt: filip.vostal@cefres.cz

Pic-Filip-Vostal-247x300Filip získal PhD v oboru sociologie na University of Bristol. Jeho doktorandský výzkum kriticky zkoumal některé současné autory, kteří se zabývají problematikou sociálního času a akcelerace v pozdním kapitalismu (především práce Hartmuta Rosy) a řešil jak, a s jakými následky, se projevuje imperativ akcelerace v prostředí současné univerzity.

Filipův současný výzkum se stále zaměřuje na teorie sociální akcelerace, jejich využití a epistemologické limity. Zároveň se zabývá možnými průsečíky mezi teoriemi sociální akcelerace a STS (science and technology studies).

V rámci postdoktorandského působení v CEFRESu šetří potenciál a nástrahy tzv. „ideologie pomalosti.“ Jeho výzkumný projekt otevírá otázku, zda rozšířené volání po zpomalení (modernity/modernizace) obsahuje progresivní a transgresivní komponentu, či zda paradoxně nepředstavuje jeden z pohonů samotné dynamiky sociální akcelerace. Zkoumá též, zda a případně do jaké míry souvisí princip zpomalení s některými nebezpečnými proudy v současném politickém diskurzu.

CV

Zaměstnáni

leden 2014 – prosinec 2015. Postdoktorandský výzkumník. Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti. Filosofický ústav AV ČR

leden 2014 – únor 2015. Tajemník oblasti společenských a humanitních věd AV ČR.

září 2013 – srpen 2014. Postdoktorandský výzkumník. Institut sociologických studií FSV UK.

říjen 2010 – červen 2013. Tutor, vyučující. SPAIS, University of Bristol.

Vzdělání

2013: Ph.D., Sociology, University of Bristol.

2008: MSc., Sociology, University of Bristol.

2007: B.A., Politics and Society, Anglo-American University in Prague.

Vybrané publikace

Knihy

Accelerating Academia. The Changing Structure of Academic Time. Palgrave Macmillan. Vyjde v březnu 2016.

Články
  • Academic life in the fast lane: the experience of time and speed in British academia, Time & Society, 2015, 24 (1): 71-95.
  • Towards a social theory of acceleration: time, modernity and critique, Revue Européenne des Sciences Sociales, 2014, 52(2): 235-249.
  • Speed kills, speed thrills: constraining and enabling accelerations in academic life. Globalisation, Societies and Education, published online on October 13, 2014 as DOI:10.1080/14767724.2014.959895
  • Thematizing speed: between critical theory and cultural analysis, European Journal of Social Theory, 2014, 17 (1): 95-114.
  • Sociology’s rhythms: temporalities of knowledge production. Teorie vědy/Theory of Science, 2013, XXXV (4): 499-523.
  • Knowledge mediators and lubricating channels: on the temporal politics of remissioning the university, TOPIA – Canadian Journal of Cultural Studies, 2012, 28 (Fall 2012): 143-164 (with Susan Robertson).