Výzva – Výzkumně-pedagogický pobyt na EHESS v roce 2024

Výzva k podávání přihlášek: výzkumně-pedagogický pobyt na pařížské École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

V rámci dohody o spolupráci podepsané EHESS, CEFRES,  Akademií věd České republiky (AVČR) a Univerzitou Karlovou (UK) a v rámci partnerství mezi EHESS a CEFRES, které byly uzavřeny, aby podporovaly vědeckou výměnu mezi Francií a Českou republikou v oblasti humanitních a společenských věd, přijme EHESS  na měsíční pobyt (v červnu nebo mezi říjnem a prosincem 2024) jednu vědkyni/vyučující či jednoho vědce/vyučujícího z AV ČR nebo UK, a to za finanční podpory Francouzského velvyslanectví v České republice.

Délka pobytu: jeden měsíc
Období: v červnu nebo mezi říjnem a prosincem 2024
Datum uzávěrky k podání kandidatur: 31. března 2024

Podmínky

  • Výzva je určena všem vyučujícím-vědcům/vědkyním v humanitních a společenských vědách z Akademie věd České republiky, z Univerzity Karlovy či z jakékoli jiné české university.
  • Hostující bude plně začleněn/a do struktury EHESS a přednese v rámci seminářů či jiných vědeckých událostí EHESS dvě přednášky.
  • Hostující kontaktuje člena/ku EHESS, aby společně určili, v rámci kterých z pravidelných seminářů konajících se na EHESS hostující bude učit. Pomoc rádi poskytnou koordinátoři programu: viz níže kontaktní osoby).
  • Tyto přednášky budou předneseny ve francouzštině a(nebo) angličtině, přičemž je vhodné, aby alespoň jedna z nich byla ve francouzštině.
  • Hostující obdrží 2055 euro na pokrytí výdajů souvisejících s cestováním a ubytováním, přičemž Campus France zajistí pomoc při hledání ubytování se zvýhodněným tarifem.

Složka kandidáta k přihlášce

Mezi dokumenty zaslanými jako přihláška musí být zahrnuto následující:

  • životopis a seznam publikací kandidáta/kandidátky;
  • návrh dvou přednášek, které budou uskutečněny během pobytu;
  • zvací dopis od člena EHESS, který uvádí semináře, v rámci kterých budou přednášky prezentovány;
  • jakékoli další dokumenty, jež kandidatuře napomohou (např. výzkumný projekt, jež vyžaduje návštěvu archivu či jinou práci se zdroji v místě pobytu).

Více informací o vědecké a pedagogické činnosti EHESS naleznete na jejích webových stránkách: http://www.ehess.fr.

Přihlášky zasílejte do 31. března 2024 elektronicky (formou jednoho PDF souboru) řediteli střediska CEFRES Mateuzsi Chmurkému (mateusz.chmurski@cefres.cz) a koordinátorovi programu na EHESS Falku Bretschneiderovi (falk.bretschneider@ehess.fr).

Kandidatury budou posuzovány komisí skládající se z představitelů výše zmíněných partnerských institucí (EHESS, CEFRES, Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky).

K získání pomoci při hledání kontaktu na EHESS a pro více informací týkajících se spolupráce mezi EHESS a střediskem CEFRES se můžete obrátit na Mateusze Chmurského, který je odpovědný za vědeckou spolupráci CEFRES (mateusz.chmurski@cefres.cz).