Seznam doktorandů

Tým doktorandů 2020/2021

Véronique Gruca

kontakt : veronique.gruca(@)cefres.cz

je doktorandkou na univerzitě Paris-Nanterre. Její disertační práce s názvem Šamanismus, smrt a hornictví v postsocialistické Mongolii spadá pod výzkumnou osu č. I.

Nikola Ludlová

kontakt : nikola.ludlova(@)cefres.cz

je doktorandkou na katedře historie Středoevropské univerzity v Budapešti. Její disertační práce s názvem Romové jako objekt vědy a státní politiky. Sociální inženýrství v poválečném Československu, 1945-1989 spadá pod výzkumnou osu č. II.  Využívá finanční podpory CEFRESu v rámci Programu na podporu mobility mladých vědců.

Ekaterina Zheltova

kontakt: zheltova@cefres.cz

je doktorandkou na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pod vedením Kateřiny Králové. Její disertační práce s názvem Národní identita, transnacionální lokality a jazykové ideologie: Diskurzivní praxe na řecko-albánských hranicích je součástí výzkumné osy č. III. Využívá finanční podpory Programu Platformy CEFRES na podporu doktorského studia.

Doktorandi přidružení k CEFRESu 2020/2021

Honoré Banidjè

kontakt: kbanidje@gmail.com

je doktorandem historie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho výzkum se zabývá tématem národního konstruktivismu v africké zemi Benin v letech 1894 až 1975 skrze evropské vnímání za účelem porovnání národním procesů afrických států, a to hlavně Beninské republiky a zeměmi střední Evropy, jako je Československo po rozpadu Centrálních mocností.

Adrien Beauduin

kontakt : adrien.beauduin(@)cefres.cz

je doktorandem na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Jeho disertační práce nese název Ideje, mobilizace a faktory angažovanosti členů nové politické pravice v Čechách a v Polsku a spadá pod výzkumné osy č. II a III.

Astrid Greve Kristensen

kontakt: astrid.grevekristensen(@)cefres.cz

je doktorandkou na univerzitě Paris-Sorbonne pod vedením Clary Royer. Její disertační práce s názvem Cizinci v podivné zemi: sirotci východo-středoevropské literatury a obrat k vesnici je součástí výzkumné osy č. III.

Adéla Klinerová

kontakt: adela.klinerova@cefres.cz

je doktorandkou pod dvojím vedením Richarda Biegela a Sabine Frommel na Univerzitě Karlově a na École Pratique des Hautes Études v Paříži. Její disertační práce Francouzská novověká architektura v kontextu architektury 19. století v českých zemích a ve střední Evropě spadá pod osu č. I výzkumného záměru CEFRESu.

Mert Kocak

kontakt: mert.kocak(@)cefres.cz

je doktorandem v Ústavu Sociologie a sociální antropologie na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Jeho disertační práce s názvem Nadnárodní správa migrace, sexuality a genderové identity: UNHCR jako hlavní aktér ve vytváření právního základu pro žádosti o azyl LGBT uprchlíků v Turecku je součástí výzkumné osy č. I.

Lukáš Kotyk

kontact: lukas.kotyk(@)cefres.cz

je doktorandem na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy. Jeho diseratční práce s názvem Nehierarchický model řízení projektů je součástí osy č. II výzkumného záměru CEFRESu.

Yuliya Moskvina

kontakt: yuliya.moskvina@cefres.cz

je doktorandkou na Univerzitě Karlově pod vedením Paula Blokkera. Její disertační práce v oboru sociologie s názvem Stát, squat, společnost je součástí osy č. II výzkumného záměru CEFRESu.

Tereza Sedláčková

kontakt: tereza.sedlackova@cefres.cz

je doktorandkou na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, pod vedením Dina Numerata. Její disertační práce s názvem Mnohočetná těla v kontextu medicínské praxe očkování je součástí osy č. I výzkumného záměru CEFRESu.

Pascal Schneider

je doktorandem na univerzitě Paris-Sorbonne (Paříž IV) pod vedením Johanny Chapoutot. Jeho disertační práce z období soudobých dějin s názvem Sociologie členů Národně socialistické německé dělnické strany NSDAP na územích anexovaných Třetí říší (Alsasko, Moselle, Eupen-Malmédy, Sudety) v letech 1938–1944 je součástí osy č. II výzkumné osy CEFRESu.

Jakub Střelec

kontakt: jakub.strelec@cefres.cz

je doktorandem na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze pod vedením Rudolfa Kučery. Jeho disertační práce s názvem Jak vyléčit válku? Vývoj psychiatrického vědění a jeho vlivu na utváření sociální stability poválečných evropských společností (1945–1968): Porovnání „deviantních“ kriminálních činů v Praze, Düsseldorfu a Londýně je součástí os č. I a II. výzkumného záměru CEFRESu.

Florence Vychytil-Baudoux

kontakt: florence.vychytil-baudoux@cefres.cz

je doktorandkou na École des Hautes Études en Sciences Sociales v Paříži, pod vedením Nancy L. Green. Její disertační práce s názvem Mezi občanstvím, etnicitou a exilovou politikou: logiky politické integrace Polonie ve Francii, Spojených státech a Kanadě, 1945-1980 je součástí osy č. I výzkumného záměru CEFRESu.

Františka Schormová

kontakt: frantiska.zezulakova.schormova@cefres.cz

je doktorandkou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Ústav anglofonních literatur a kultur) pod vedením Justina Quinna. Její disertační práce s názvem Afroameričtí básníci na cestách: Černorudé aliance v Československu za rané studené války, je součástí výzkumné osy CEFRESu č. I.