Františka Zezuláková Schormová: výzkum & CV

Afroameričtí básníci na cestách: Černorudé aliance v Československu za rané studené války

Výzkumná osa 1: Přemístění, vykořeněním odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: frantiska.schormova(@)cefres.cz

Ve své dizertační práci se soustředím na kulturní výměnu mezi Spojenými státy a Československem na začátku studené války, se zaměřením na afro-americkou poezii a také otázku občanských práv afro-americké menšiny v USA. Transnacionální přístup mi umožňuje tyto – často neočekáváné – stezky, kterými se jednotlivé texty i lidé pohybovali sledovat skrze postavu Abrahama Chapmana, amerického komunisty, který žil v Praze na konci padesátých a na začátku šedesátých let a sestavil antologii Černošská poezie: světová antologie (Praha: Naše vojsko, 1958).

Černošská poezie zároveň odkazuje k dalším dobovým fenoménům: jedná se o antologii poezie celé černošské diaspory a ve své rétorice explicitně vyjadřuje solidaritu s dekolonizačním hnutím. Afro-američtí básníci zastoupeni v antologii navíc představují výrazně jinou verzi než oficiální kánon v USA, silně ovlivněný probíhajícími antikomunistickými procesy a také kritickou nechutí k explicitně politické poezii. Básníci a básnířky, zde zachovaní v překladu, které se do pozornosti literárních kritiků a historiků vrací až v poslední době, tak ilustrují i zvláštní dynamiku kulturních transferů na začátku studené války. Do popředí se taky dostává Praha počátku padesátých let jako město

CV

Vzdělání

od roku 2016: Doktorské studium v oboru Anglická a americká literatura na Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK: Název dizertační práce: African American Poets Abroad: Black and Red Allegiances in Early Cold War Czechoslovakia
 Vedoucí práce: Justin Quinn.

2014-2016: Magisterské studium, Anglofonní literatury a kultury, FF UK. Název diplomové práce: Us and Them: Presenting America 1948-1956

2010-2014: Bakalářské studium Anglistika-amerikanistika a Němčina pro mezikulturní komunikaci

Ocenění a stipendia

 • 2017-2018 Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University – Fellow, Fulbright-Masarykovo stipendium, dvousemestrální pobyt
 • 05/2017 Oxford University, The Oxford Research Centre in the Humanities Měsíční stipendijní pobyt a účast na workshopu Race and Resistance, stipendium sítě EUROPANEUM
 • 2016 Matthesiova cena za nejlepší diplomovou práci, Ústav anglofonních literatur a kultur, FF UK
 • 2016: Freie Universität Berlin, John F. Kennedy Institute of North American Studies, semestrální výzkumný pobyt, stipendium KAAD

Konference

 • 03/2019 Bad Romance: The Ethics of Love, Sex, and Desire, Harvard University.
  „Me, Too, but What? Socialist Sex, Translatability, and Milan Kundera
 • 01/ 2019 Básně o věcech, Karlova univerzita
  „All those Pretty Things: Women and Their Objects in Anglophone Poetry“
  členka organizační komise, projekt podpořen grantem GAUK
 • 11/2018 Cesty translatologie, Karlova univerzita „Konceptualizace rasy v českých překladech afroamerické literatury“
 • 10/2018 New Pathways in American Studies, Masarykova univerzita, „Black Bodies White Translations: Cold War Journeys of African American Poets“
 • 06/2017 The Hermes Consortium for Literary and Cultural Studies Seminar, Aarhus University „Solidarity in Black and Red: Transnational Perspective on the Translation on Anti-colonial Poetry in Cold War Czechoslovakia“
 • 12/2015 Prva Stran, International Student Conference in Comparative Literature, University of Ljubljana  „‘The Other America’: Constructing American Literature 1948- 1956“
 • 11/2015 Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář, Karlova univerzita „Pravidla hry: Zábranovy překlady detektivní prózy“

Akademické publikace

 • 2018 „Pravidla hry: Zábranovy poznámky k detektivní próze“ In: Jan Zábrana, Básník, překladatel, čtenář [Jan Zábrana: Poet, Translator, Reader], Praha: Karolinum, 2018.
   – kapitola v kolektivní monografii
 • „Forget English: Orientalism and World Literature“ Twentieth Century Literature 64 (2): 259-264.  https://doi.org/10.1215/0041462X-6941939 – akademická recenze
 • 2017 “Švéda, Josef. Země zaslíbená, země zlořečená: obrazy Ameriky v české literatuře a kultuře (Promised Land, Accursed Land. Images of America in Czech Literature and Culture)” Brno Studies in English, 42 (2): 179-184. https://doi.org/10.5817/BSE2017-2-10  – akademická recenze

Neakademické publikace (výběr)

 • 04/2019 Jedno manželstvií [An American Marriage] Tayari Jones
  překlad knihy, nakladatelství Vyšehrad
 • od roku 2017- recenze pro Tvar – obtýdeník živé literatury
 • od roku 2017 – překlady a recenze pro Plav – měsíčník pro světovou literaturu (2018/2019 členka redakce)
 • 2016 – Americká poezie v rozhlase: překlad básní a příprava osmi rozhlasových pořadů, Český rozhlas Vltava
Facebooktwitterlinkedin