Přemístění: násilí podmíněné genderem, tvůrčí a literární praktiky žen

Přemístění: Tvůrčí a literární praktiky žen v moderní střední a jihovýchodní Evropě

Projekt je financován z minigrantu 4EU+.

Partneři: UČL FF UK – IKP WP UW – SU – CEFRES

Organizátoři: Eva Krásová – Mateusz Chmurski – Clara Royer – Lola Sinoimeri – Iwona Kurz – Hélène Martinelli

Výzkumný program zkoumá za použití nadnárodního a mezioborového přístupu mnohoznačnou kategorii přemístění a vykořenění například v podobě exilu, ztráty půdy pod nohama nebo vytlačení. Na tato témata nahlíží skrze literární a umělecké dráhy žen Střední Evropy. Tento region byl v minulosti rozdělen mezi různé imperiální jednotky, je poznamenán kolektivním násilím v podobách holokaustu, nucené migrace a válečných zločinů. V tomto prostředí byla kultura vždy spojená s dialektickým vztahem pravidel a gest, jež tato pravidla porušují. Naším cílem je sledovat, jakým způsobem zkušenost genderově podmíněného násilí podnítila literární a umělecké praktiky žen ze středu Evropy.

Výzkumný program má dvojí cíl:

  1. Přivést do kontaktu evropské akademické pracovníky a doktorandské studenty s různým metodologickým zaměřením (genderová studia, filosofie, historie, literatura a umění). Dále pak odstartovat jejich spolupráci a prohlubovat ji tím, že vznikne mezinárodní výzkumná síť. K jejímu vzniku povedou aktivity jako metodologické semináře, výměny vyučujících přes program Erasmus + a blogy zabývající se výzkumem.
  2. Zvýšit povědomí studentů, našich kolegů i širší veřejnosti ohledně násilí podmíněného genderem, které zažívaly ženy Střední Evropy, ale rovněž ohledně toho, jak se odpor projevoval v jejich tvůrčích praktikách. Vysvětlit podstatu jejich útlaku, jenž měnil svou podobu, ale zůstával stejně tíživý, jejich životních drah napříč zeměmi a jejich osobité role, kterou hrály ve (středo)evropské historii. Pochopení těchto konceptů povede k lepšímu porozumění minulosti Evropy i její současné podobě.

Dvě vědecké akce na téma přemístění a tvůrčích drah středoevropských žen povedou k vytvoření sítě výzkumníků v rámci programu Erasmus +. Bude se jednat o dva metodologické semináře (pořádané hybridní formou) spojující juniorní a seniorní akademické pracovníky a doktorandy.

  1.  Mezinárodní konference: „Přemístění: Tvůrčí a literární praktiky žen v moderní střední a jihovýchodní Evropě – prožívání emancipace, dráhy napříč státy?“. Konference se koná v březnu 2023 v Praze a věnuje se přesunům žen střední Evropy, jejich životními cestami exilu a emancipace z nadnárodní perspektivy.
  2.  Mezinárodní konference „Postavení se zdomácnělému násilí: tvůrčí a literární praktiky autorek ve střední Evropě 20. a 21. století.“ Konference se koná od 9. do 10. listopadu 2023. Zkoumá zkušenosti žen ze střední Evropy s přemístěním, nabytím síly i s násilím, zejména se zdomácnělým násilím, které probíhá v domácích a institucionalizovaných prostředích.

Prosím reagujte na výzvu k zaslání vašich prací zde.Texty musí být zaslány do 15. července 2023.