Julia Cizova – Výzkum & CV

“Zelené ozvěny: Slovenské environmentální hnutí v období socialismu”

Výzkumné osy – 1

Kontakt: julia.cizova@savba.sk

Ve svém výzkumu se zaměřuji na dějiny slovenského environmentálního hnutí v letech 1969-1989. Navzdory tomu, že environmentální hnutí hrálo významnou roli v procesu delegitimizace socialismu, jde o téma, kterému byla v slovenské historiografii dosud věnována jen velmi malá pozornost. Ve své práci se zabývám specifikami místního environmentálního hnutí a procesy, kterými prošlo zejména v 80. letech. Vzhledem k tomu, že velká část jeho aktivit probíhala pod záštitou státní ochranářské organizace, je toto hnutí příkladem procesu, v němž hnutí zdola účinně kolonizovalo oficiální státní struktury, čímž vznikal specifický prostor určité nezávislosti. Chci prozkoumat, jaké strategie aktivisté používali k prosazování svých cílů a do jaké míry přispěli ke společensko-politickým změnám na konci 80. let na Slovensku.

Ve své práci se zaměřuji také na historické počátky zdejšího environmentalismu a jeho dynamiku a strategie. Chci analyzovat povahu dialogu mezi oficiálními státními strukturami a environmentálními aktivisty, a také zkoumat, jaké druhy spojenectví uzavírali environmentální aktéři s alternativní sférou. Ve své práci využívám komunitní teorie, teorii kruhů spolupráce a také teorie sociálních hnutí.

CV

Vzdělání

 • 2015 – 2020: Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta magisterský odbor: Anglický jazyk a literatura a historie
 • 2020 – : Historický ústav Slovenské Akademie Věd
  doktorandský odbor: Všeobecní dějiny

Výzkumní projekty

 • 2021 – : Věda a emoce: Promýšlet environmentální hnutí za komunismu v Československu v 70.-80. letech 20. století, GAČR, Ústav pro soudobé dějiny, Česká akademie věd, Praha
 • 2021 – : Politická socializace na území Slovenska v letech 1848 – 1993, APVV, Historický ústav, Slovenská akademie věd
 • 2022 – : Transfer idejí a přeshraniční migrace v rozděleném světě: Aktéři a struktury. Společnost v Československu v období státního socialismu, VEGA, Historický ústav, Slovenská akademie věd

Nejnovější publikace

Konferenční příspěvky:

 • Říjen 2021: “Environmentalismus v československém samizdatu a exilových periodikách v 80. letech“, Ústav paměti národa, Bratislava.
 • Září 2022: “Environmentální dějiny na Slovensku v kontextu sociálních a intelektuálních dějin“, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta.
 • Květen 2023: “Ochranáři a umělci: Formování alternativních sfér v Bratislavě (1979 – 1989)“. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta.

Články:

 • ČÍŽOVÁ, Júlia – ĎURČO, Michal. Pozitívna deviácia v Československu v 80. rokoch: Prípad Bratislavského environmentálneho hnutia. In Historický časopis, 2022, vol. 70, no. 3, pp. 461 – 486.
 • ČÍŽOVÁČÍŽOVÁ, Júlia. Ochranárstvo a environmentálne iniciatívy v Československu do roku 1989. In Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2020, pp. 169 – 182.