Výzva | Tandem UK–CNRS

Univerzita Karlova (UK), francouzské Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) vyhlašují výzvu k přihlašování se k inkubačnímu programu TANDEM, která je určena výzkumným pracovníkům CNRS a Univerzity Karlovy.

Program TANDEM usiluje již od roku 2018 o excelenci výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd s cílem zintenzivnit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Francií v rámci Evropského výzkumného prostoru. Program vznikl jako společná iniciativa CEFRESu, CNRS a Akademie věd České republiky (AV ČR) v Platformy CEFRES pro vědeckou spolupráci, založené v akademickém roce 2014/2015. Někdejší řešitelé projektu TANDEM obdrželi dva ERC granty, a to včetně projektu BOAR.

Cílem nového projektu startujícího v roce 2024 je sdružit dva vědce, jednoho z Univerzity Karlovy a druhého z CNRS či k CNRS přidruženému (tzn. člena UMR) , v rámci společného výzkumného projektu, jež posílí česko-francouzskou vědeckou spolupráci prostřednictvím podání návrhu projektu:

  • ve výzvě ERC (preferovaná možnost)
  • v jiných výzvách Rámcového programu Evropské unie pro výzkum a vědu (Horizon Europe)
  • v jiných výzvách usilujících o excelenci výzkumu srovnatelného významu, např. ve výzvách Francouzské vědecké nadace (ANR)

ORGANIZACE A OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY

Na základě této výzvy bude vybrán jeden tým TANDEM, jehož společná práce bude trvat dva roky, a to od února 2024, a jehož základna bude v Praze v centru CEFRES.

Tým tvoří:

 • vědecký pracovník UK, který bude přidružený k CEFRES na 0,5 pracovního úvazku a bude finančně podpořen ze zdrojů UK (maximální výše podpory je 600 000 Kč za jeden rok)
 • vědecký pracovník CNRS, který následně bude čerpat z finanční podpory na mobilitu od CNRS (SMI  – soutien à mobilité internationale) na pobyty v centru CEFRES ve výši maximálně 17 500 eur / rok
 • další finanční prostředky v minimální výši 2 500 € poskytne CEFRES na organizaci jedné vědecké akce za rok

Během řešení projektu se očekává, že řešitelé:

 • jednou za rok zorganizují jednu česko-francouzskou a (středo)evropskou vědeckou akci v centru CEFRES (workshop, seminář, konferenci)
 • zorganizují na jaře roku 2024 v Praze úvodní schůzku k představení projektu
 • se budou věnovat pravidelné vědecké činnosti v CEFRESU (čtení, semináře) po celou dobu trvání projektu
 • se budou ucházet o účast v aktivitách Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC
 • dostanou nabídku podpory Ústavu pro humanitní a společenské vědy CNRS při rozvíjení aplikace evropského výzkumu

Způsobilost

Francouzský výzkumný partner:

 • musí mít nárok na podporu SMI – Soutien à la mobilité internationale CNRS
 • musí být  způsobilým stálým členem týmu (MCF – maître de conférences; PR – professeur; CR – chargé/e de recherche; DR – directeur/directrice de recherche; IR – ingénieur(e) de recherche) výzkumné jednotky spadající do některé ze sekcí Ústavu pro humanitní a společenské vědy CNRS (InSHS)
 • jeho školitelem, či spoluškolitelem musí být CNRS:
 • Mondes anciens et médiévaux (sekce 32)
 • Mondes modernes et contemporains (sekce 33)
 • Sciences du langage (sekce 34)
 • Philosophie, littératures, arts (sekce 35)
 • Sociologie et sciencesdudroit (sekce 36)
 • Économie et gestion (sekce 37)
 • Anthropologie et étudecomparative des sociétéscontemporaines (sekce 38)
 • Espaces, territoires et sociétés (sekce 39)
 • Politique, pouvoir, organisation (sekce 40)

Důležité: Doktorandi, postdoktorandia členové univerzitních laboratoří financovaných výhradně francouzským Ministerstvem pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum (zejména: EA – équipesd’accueil) vstupní požadavky nesplňují .

Český výzkumný partner musí být pracovníkem na plný úvazek, který je afiliovaný k jedné z fakult či výzkumnému pracovišti UK.

PŘIHLAŠOVÁNÍ

VÝBĚROVÉ ŘÍŽENÍ

Před zasláním přihláškyje uchazečům doporučeno, aby kontaktovali koordinátory programu ze stran UK a CEFRESu, přičemž v případě potřeby může být uspořádán ad hoc seminář k prodiskutování otázek vědeckého, tak i praktického rázu.

Návrhy projektů v angličtině musí být dokončeny a zaslány před níže stanoveným termínem.

DŮLEŽITÉ: Informace o projektu TANDEM jsou publikovány pro výzkumníky UK jejich univerzitou a pro výzkumníky CNRS CEFRESem ve stejnou dobu. Výzva má stejnou podobu, postup při výběrovém řízení se může lišit.

HARMONOGRAM

20. října 2023: Zveřejnění výzvy
20. listopadu 2023: 23:59 SEČ: Uzávěrka přihlášek
30. října 2023: Výběr týmu komisí UK-CEFRES
1. února 2024: Zahájení vybraného projektu

KONTAKTY

Jakékoliv dotazy týkající se projektu budou zodpovězeny koordinátory:

 • Mateusz Chmurski, ředitel CEFRESu: CEFRES může pomoci žadatelům CNRS (neboUK) nalézt potencionální výzkumné partnery ze strany UK (nebo CNRS), chmurski@cefres.cz: (+420) 224 921 400
 • Ondřej Daniel, Evropské centrum, Odbor pro vědu a výzkum, Rektorát UK, daniel@ruk.cuni.cz, (+420) 608 862 034