Výzva – Program TANDEM AV ČR / CNRS, 2022–2024

Akademie věd České republiky (AV ČR) a CEFRES/CNRS vyhlašuje třetí výzvu do programu TANDEM. Program je založený na Platformě CEFRES a usiluje o excelenci ve výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd.

 Cílem programu TANDEM je zapojení dvou badatelů, jednoho z AV ČR, druhého z CNRS, v rámci společného výzkumného projektu, který vyústí v předložení projektu ERC (jedná se zvláště o synergy, ale i o starting, consolidator, advanced,…). Jsou vítány všechny společenskovědní a humanitní disciplíny

Společná práce vybraného týmu TANDEM začne v únoru 2022 a potrvá dva roky. Tým bude mít svoji základnu v CEFRESu v Praze. Projekty ERC mohou být předloženy až dvakrát během období přidružení týmu TANDEM k CEFRESu.

Badatel CNRS získá finanční podporu v rámci programu SMI (SMI – Soutien à la mobilité internationale) na dobu 7 měsíců a dále bude přidružen „affectation“ k CEFRESu na 2 roky od srpna 2022.

Badatel AV ČR zapojený do programu TANDEM bude přidružený k CEFRESu a 0,5 pracovního úvazku bude podpořen ze zdrojů AVČR. Sám si vybere spolupracovníka z CNRS.

Tým programu TANDEM bude mít možnost si vybrat jednoho post-doktoranda, který bude podpořen ze zdrojů CEFRESu a Univerzity Karlovy.

DŮLEŽITÉ: Tato výzva na zařazení do programu TANDEM je publikována zároveň Akademií věd ČR (pro výzkumníky z AV ČR) a CNRS (pro výzkumníky z CNRS).

Přihlášky musí být vyplněny v anglickém (preferováno) či francouzském jazyce.

Níže naleznete:
Výzvu program TANDEM pro výzkumníky z CNRS (francouzská verze)
Výzvu program TANDEM pro výzkumníky z CNRS (anglická verze)
Výzvu program TANDEM pro výzkumníky z AV ČR (česká verze)
Výzvu program TANDEM pro výzkumníky z AV ČR (anglická verze)

Kontakty

Pro další informace a podporu při sestavování týmu TANDEM se doporučuje obrátit se na následující vědecké a administrativní koordinátory:

Taťána Petrasová, členka Akademické rady AV ČR a koordinátorka projektu TANDEM ze strany AV ČR.
E-mail: petrasova@udu.cas.cz

Jérôme Heurtaux, ředitel CEFRES a koordinátor programu TANDEM ze strany CEFRES a CNRS. Kandidáti AV ČR (nebo CNRS) se mohou obrátit na ředitele CEFRESu o pomoc s vyhledáním svého spolupracovníka z CNRS (nebo AV ČR).
E-mail: jerome.heurtaux@cefres.cz

Denisa Jetelinová, Kancelář AV ČR, Odbor mezinárodní spolupráce, Národní 3, 117 20 Praha 1 – tel: 221 403 287
E-mail: jetelinova@kav.cas.cz

Facebooktwitterlinkedin