Program Týdne diverzity

23. – 26. listopadu 2015
Změnou pohledu k (sebe)reflexi
PROGRAM

 

Pondělí 23/11/15

Zahájení

Pan Jean-Pierre Asvazadourian – Velvyslanec Francie v ČR
Pan Martin Kovář – prorektor UK
Paní Mirjam Fried – děkanka FF UK

Čas: 14:00
Místo: Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 3-5, Praha 1

Diverzita a role institucí

Diskusní fórum se zástupci vybraných profesních prostředí (česky)

Státní instituce: Petr Pavlík (MŠMT)
Média: Jaroslav Šonka
Firemní prostředí: Kristina Kosatíková (IBM)
Neziskový sektor: Zdenek Sloboda (Platforma pro rovnoprávnost, úznání a diverzitu)

Moderuje: Jan Bičovský (proděkan FF UK)
Čas: 14:30
Místo: Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 3-5, Praha 1

Koncert: PKF – Prague Philharmonia

Záštita: Karel Schwarzenberg
Čas: 19:30
Místo: kostel Nejsvětějšího Salvátora, akademická farnost Praha, Křižovnické náměstí, P1

 

Úterý 24/11/15

Reflexe diverzity, diverzita reflexí

Česko-francouzský kulatý stůl (tlumočeno)

Plenární přednáška:

Catherine Wihtol de Wenden (socioložka a politoložka, CERI Sciences PO Paris)

Diverzita a autochtonie ve francouzské a evropské historii 

Příspěvky z různých perspektiv:
Pavel Barša: diskutant (politolog, FF UK v Praze)
Daniel Sosna: Hodnota diverzity (antropolog, FF ZČU v Plzni)
Lukáš Friedl: Lidská biologická diverzita jako výsledek adaptace či náhody? (antropolog FF ZČU v Plzni)

Moderuje: Pavel Sitek (antropolog a sociolog, FF UK v Praze)
Čas: 11:00 – 14:00
Místo: Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 3-5, Praha 1

Idea univerzity dnes

Panelová diskuse

Účastníci:
Jaroslav Miller (rektor UP v Olomouci)
Daniel Frynta (sociobiolog a etolog, PřF UK)
Jaroslav Nešetřil (matematik, MFF UK)
Tomáš Petráček (teolog, UHK)
Rut Bízková (Předsedkyně, TA ČR)
Moderuje: doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

Čas: 17:00
Místo: FF UK, Aula

Praha jako útočiště uprchlíků před nacismem (Procházka po Praze)

Čas: 15:30
Místo: sraz na Malostranském náměstí, u stromu.

 

Středa 25/11/15

Migrace a veřejný diskurz

Diskusní vědecké fórum (anglicky)

Plenární přednáška:

Ruth Wodak (lingvistka, Lancaster University):

Language of Walls

Příspěvky z různých perspektiv:
Matěj Spurný (historik, FF UK)
Alena Pařízková: Metaphors we live with the refugee situation (antropoložka a socioložka, FF ZČU)
Eva Lehečková, Michal Hořejší: The role of political correctness in public discourse on immigration (lingvisté, FF UK)

Čas: 9:30 – 12:30
Místo: FF UK, Aula, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Poslouchání krajiny (Procházka po Praze)

Čas: 14:00
Místo: sraz FF UK, učebna číslo 1, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Les v « podpaždí » Prahy (Procházka po Praze)

Čas: 14:00
Místo: sraz na Staroměstském náměstí (u pomníku Mistra Jana Husa)

Filmové představení: Deepan

Čas: 16:00
Místo: Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1

Hranice společenství

Čas: 18:00
Místo: Ústřední knihovna Městské knihovny Praha (Mariánské náměstí 1, Praha 1)

 

Čtvrtek 26/11/15

Diverzita očima studentů aneb diverz(it)ní kultura

Čas: 16:00 – 22:00
Místo: FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Diverzita an sich (world cafés: diskuzní workshopy a food festival)

Čas: 16:00 – 18:00
Místo: FF UK, 104, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Diverz(it)ní kultura (umění jako způsob sebevyjádření: kreativní dílny)

Čas: 18:00 – 19:00
Místo: FF UK, 104, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Idea univerzity včera, dnes a zítra (debata se studenty i nestudenty)

Čas: 19:30 – 21:00
Místo: FF UK, Knihovna Jana Palacha, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Koncert

Čas: 21:00
Místo: FF UK, Knihovna Jana Palacha, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

 

Doprovodný program

prezentace neziskových organizací, minikino, fonetický kvíz, tvorba obrazu

občerstvení Kuchařek bez domova

Čas: v průběhu týdne
Místo: chodby FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1