Anna Dżabagina – Výzkum & CV

Sapfický modernismus ve střední a východní Evropě: Kulturní transfery a křižovatky (1848–1933)

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Kontakt: anna.dzabagina(@)uw.edu.pl

Photo : Emilia Oksentowicz

Anna Dżabagina je literární historička, která se zabývá především středoevropskou a východoevropskou literaturou 19. raného 20. století, přičemž se zaměřuje především na ženská díla, queer literaturu a nadnárodní modernistické sítě. Získala doktorát z literární vědy na Varšavské univerzitě (2019), kde obhájila disertační práci o polsko-německé modernistické spisovatelce Eleonoře Kalkowské (1883-1937), kterou zkoumala optikou transnacionálních studií modernismu, exilových studií a lokalizačního feminismu. V letech 2015–2023 vedla kurzy dějin polské literatury a literární teorie v rámci studijních programů bakalářského a magisterského studia na Fakultě polonistiky (Varšavská univerzita) a sérii autorských seminářů o modernistickém queer ženském psaní (Open University a Postgraduální škola genderových studií při Ústavu literárního výzkumu Polské akademie věd). Její současný výzkum se zabývá sapfickým modernismem – novým literárním jazykem pro vyjádření neheteronormativních zkušeností, tužeb a identit – v ženské literatuře na území ruského impéria (zejména v polské, ruské a ukrajinské literatuře). Pracuje také na první queer biografii Narcyzy Żmichowské (1819-1878). 

 Na CEFRESu bude zkoumat sapfický modernismus z širší perspektivy: v dílech středoevropských a východoevropských spisovatelek, zejména ze slovanských jazykových oblastí, v období mezi revolucemi 1848 a rokem 1933. Uplatňuje výdobytky světových lesbických studií a lokálních queer studií v kombinaci s perspektivou lokálního feminismu a transnacionálních modernistických studií na dějiny ženských queer spisů v regionu. Stejně tak se bude zabývat mezerami v lokálních literárních dějinách, a především osvětlí průsečíky mezi různými možnostmi vyjádření ženské neheteronormativity. Zároveň se zaměří na specifika konkrétních spisovatelek z různých jazykových oblastí, které žily a tvořily v rámci oblastí tří impérií, které pokaždé vyžadovaly jiné strategie vyjadřování (či šifrování) sapfických pocitů. 

CV 

 Vzdělání 

 •  2019: doktorát z humanitních věd (Literární studia), Varšavská univerzita, disertační práce: „Polsko-německá díla Eleonory Kalkowské (1883-1937) a jejich přijetí” pod vedením prof. Leny Magnone. 
 •  2015: magisterský titul z polonistiky, Varšavská univerzita. 
 •  2014: Postgraduální škola genderových studií, Ústav literárního výzkumu, Polská akademie věd. 

 Profesní zkušenosti 

 •  2021-2023: asistující profesorka při Ústavu polské literatury, Varšavská univerzita (oddělení Poezie, literární teorie a metodologie). 
 •  Od roku 2019: členka výzkumného centra pro Dějiny a identity LGBT+ na Varšavské univerzitě. 
 •  2019-2020: členka a výkonná koordinátorka výzkumné skupiny European Pluralities Network (4EU+ Program) v Centru pro francouzskou kulturu a frankofonní studia, Varšavská univerzita. 
 •  2018-2019: stážistka, Humboldt-Universität zu Berlin. 

Ocenění, stipendijní pobyty a výzkumné granty 

 •  2021-2024: hlavní řešitelka výzkumného grantu OPUS “Sapfický modernismus v ženské literatuře v oblastech ruského impéria (polská, ruská a ukrajinská literatura)”, uděleného Národním vědeckým centrem (Polsko), řešeného na Varšavské univerzitě. 
 •  2022: finalistka polské literární soutěže Poznańska Nagroda Literacka – Stypendium im. S. Barańczaka (Poznańská literární cena – stipendium Stanisława Barańczaka). 
 •  2021: držitelka stipendia START, které Nadace polské vědy uděluje 100 vynikajícím mladým vědcům. 
 •  2018-2019: stipendium ETIUDA pro doktorandy udělované Národním vědeckým centrem (Polsko). 
 •  2016: Marbachovo stipendium udělované Wissenschaftliche Beirat der Deutschen Schillergesellschaft (Německo). 
 •  2014-2018: hlavní řešitelka v rámci Diamantového grantu, výzkumného grantu pro vynikající mladé vědce v magisterském studiu, udělovaného Ministerstvem pro vědu a vysokoškolské vzdělání (Polsko). Projekt „Polsko-německá díla a přijetí Eleonory Kalkowské (1883-1937)”, pod vedením prof. Leny Magnone na Varšavské univerzitě. 

Publikace 

 Monografie

 •  Dżabagina, A. Kalkowska. Biogeografia [Kalkowska. Biogeography]. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2020, 440 pp. 

 Kritické edice 

 •  Nałkowska, Hanna. Dzienniki czasu żałoby 1942-1945 [Grieftime Diaries, 1942-1945]. Edited by Anna Dżabagina. Wydawnictwo IBL, Warszawa 2024 (in print). 
 • Posmycz, Zofia. Czy to temat? Dramaty [Is this a topic? Dramas]. Edited by Anna Dżabagina, foreword by Anna R. Burzyńska. Wydawnictwo IBL, Warszawa 2019. 
 • Kalkowska, Eleonora. Głód życia [The Hunger of Life]. Edited by Anna Dżabagina. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2016. 
 • Lieberman, Herman. ‘Listy do Heleny Rosenbach-Deutsch’ [Letters to Helena Rosenbach-Deutsch]. Edited by Lena Magnone, Anna Dzhabagina. Przegląd Humanistyczny, no. 1, 2015, pp. 153-227. 

 Články v recenzovaných časopisech 

 • Dżabagina, A. ‘Expanding the Map of Sapphic Modernism(s): A Transnational Approach to Queer Women’s Writings in Polish, Russian, and Ukrainian Literature’. Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History vol. 17, 2023, pp. 120-140. 
 • Dżabagina, A. ‘The Mourning Diaries. Hanna Nałkowska’s journal (1942-1945). Teksty Drugie no. 1 (special issue: Convention and Revolution), 2020, pp. 257-270. 
 • Dżabagina, A. ‘Life Trajectories and Constellations of Eleonore Kalkowska (1883-1937). Rocznik Komparatystyczny no. 8, 2017, pp. 317-335. 
 • Dżabagina, A. ‘Sprawa Józefa J. Polsko-niemieckie spory o reportaż sceniczny Eleonory Kalkowskiej’ [The Case of Josef J. Polish-German disputes over Eleonore Kalkowska’s theatrical reportage]. Didaskalia no. 155, 2020 (digital issue).  
 • Dzhabagina, A. ‘Młodopolski debiut Eleonory Kalkowskiej w świetle Nietzscheańskiej filozofiiżycia’ [Modernist debut of Eleonore Kalkowska in the light of Nietzschean philosophy of life]. Pamiętnik Literacki vol. 4, 2014, pp. 7-23.

Kapitoly knih (výběr) 

 •   Dżabagina, A. ‘Berlin’s Left Bank? Eleonore Kalkowska in women’s artistic networks of Weimar Berlin’. Polish Avant-Garde in Berlin, edited by M. Stolarska-Fronia, R. Traba, Peter Lang, Berlin, 2020, pp. 151-169. 
 • Dżabagina, A. ‘Modernistyczne spotkanie? Na marginesach „Białej Róży” Narcyzy Żmichowskiej i „Pani Dalloway Virginii Woolf’ [Modernist encounter? On the margins of Narcyza Żmichowska’s ‘White Rose’ and Virginia Woolf’s ‘Mrs. Dalloway’]. Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, edited by E. Paczoska, WUW, Warszawa, 2016, pp. 387-397.