Oleksii Ankhym – Výzkum & CV

Mezinárodní literatura: Konceptualizace, metodologie, výzkum a poetika (s důrazem na současnou německojazyčnou literaturu autorů ukrajinského původu)

Výzkumná osa 3: Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: ankhimoleksii[@]gmail.com

Oleksij Ankhym je docentem na katedře německé filologie a zahraniční literatury na ukrajinské Žytomyrské státní univerzitě Ivana Franka. V roce 2019 získal doktorát z filologie, jež zakončil disertační prací Helmut Baierl: literární tvorba jako dialog a interpretace. Od roku 2022 je vedoucím Brechtova centra, vědecko-výzkumném pracovišti na Žytomyrské státní univerzitě Ivana Franka, která se specializuje na výzkum, překlad a popularizaci díla Bertolda Brechta.

Jeho vědeckým zájmem je teorie literatury, moderní německojazyčná literatura a mezinárodní literatura. V současné době pracuje na výzkumu Mezinárodní literatura: konceptualizace, metodologie výzkumu a poetika (s důrazem na moderní německojazyčnou literaturu autorů ukrajinského původu), jehož cílem je seznámit ukrajinskou společnost i ostatní s díly moderních německojazyčných autorů ukrajinského původu. Zkoumané literární texty představují nadnárodní vyprávění s tématy, jako obrazy Ukrajiny a zahraničí, migrace, hledání identity, konfrontace s novou kulturou a její přijetí. Tento výzkum nejen rozšiřuje obzory čtenáře a přináší mu nové literární poznání, ale umožňuje také lépe pochopit ukrajinskou identitu a přispívá k hledání a pochopení vlastní identity.

Vzdělání
 • June 2019:  PhD in Philology, Department of Germanic Philology and Foreign Literature, Zhytomyr Ivan Franko State University (Ukraine). 
 • 2014 – 2017: PhD studies. Department of Germanic Philology and Foreign Literature, Zhytomyr Ivan Franko State University (Ukraine). 
 • 2012-2013: MA. Zhytomyr Ivan Franko State University. Qualification: Philologist, teacher of German and English Languages and World Literature 
 • 2008-2012: BA. Zhytomyr Ivan Franko State University. Qualification: Bachelor of Philology, teacher of German Language and World Literature. 
Profesní zkušenosti
 • Since 2023: Associate professor at the Department of Germanic Philology and Foreign Literature (Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine) 
 • Since 2022: Head of the scientific and research laboratory “Brecht Centre” at Zhytomyr Ivan Franko State University 
 • 2020-2022: Senior lecturer at the Department of Germanic Philology and Foreign Literature (Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine) 
 • Since 2014: Research associate and translator at scientific and research laboratory “Brecht Centre” at Zhytomyr Ivan Franko State University 
 • 2014-2015, 2018-2020: Lecturer at the Department of Germanic Philology and Foreign Literature (Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine) 
Stipendia a akademické programy
 • 07/2023 – 09/2023: Research Stays for University Academics and Scientists (DAAD) (Berlin, Germany) 
 • 12/2021 – 02/2022: Scholarship of the Scholarship Foundation of the Republic of Austria for Post-docs (OeAD) (Vienna, Austria) 
 • 10/2017 – 12/2017: Scholarship of the Scholarship Foundation of the Republic of Austria for Undergraduates, Graduates and Postgraduates (OeAD) (Vienna, Austria) 
 • 08/2017 – 09/2017: Short-term Scholarship (DAAD) (Berlin, Germany) 
 • 06/2016 – 08/2016: Short-term Scholarship (DAAD) (Potsdam, Germany) 

Vědecký profil na webu

University portfolio: https://eportfolio.zu.edu.ua/user/138/  

ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8693-1970  

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAY-5642-2020  

Vybraná publikační činnost 

 • Ankhym, O. (2023). Transnational Dimension of the Novel Kukolka by Lana Lux. Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). Київ, № 5 (11), c.1526. 
 • Анхим, О. (2023) Транснаціональні культури пам’яті в романі Катерини Петровської «Мабуть Естер» [Transnational Cultures of Memory in Katja Petrowskajas NovelVielleicht Esther]. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, № 29 (2), с. 301-305. 
 • Анхим, О., Анхим, М. (2023). Літературна багатомовність у романі Мар’яни Гапоненко «Хто така Марта?» [Literary Multilingualism in the Novel by Marjana Gaponenko “Who is Martha?”]. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Київ, Т. 34 (73), № 1 (Ч.2), с. 132–137. 
 • Анхим, О., Астрахан, Н. (2023). Транснаціональні аспекти поетики роману Мар’яни Гапоненко «Хто така Марта?» [Transnational Aspects of the Poetics of Marjana Gaponenko’s Novel “Who is Martha?”]. Visnyk Universitetu imeni Alfreda Nobelya. Seriya: Filologicni Nauki, vol. 1, issue 25, pp. 2033. 
 • Анхим, О. (2023).  Транснаціональна література в контексті культурологічних підходів дослідження [Transnational Literature in the Context of Cultural Research Approaches]. ARS ET SCIENTIA (Мистецтво і наука): мовознавство / літературознавство / перекладознавство / методика. Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, № 3, с.1115. 
 • Анхим, О. (2022). Транснаціональна література: проблема визначення і передумови дослідження [Transnational Literature: The Problem of Definition and Premises of the Research]. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, № 25 (2), с. 231–235. 
 • Анхим, О., Анхим, М. (2022). Бертольт Брехт і Гельмут Байєрль: теоретична та практична інтерпретація [Bertolt Brecht and Helmut Baierl: Theoretical and Practical Interpretation]. Брехтівський часопис (BrechtHeft): статті, есе, переклади: збірн. наук. праць  (філологічні науки). Житомир:  Житомирський  університет  імені Івана Франка, № 8. с. 7–15. 
 • Анхим, О., Анхим, М. (2019). Ефект очуження: Бертольт Брехт і Гельмут Байєрль [The Alienation Effect: Bertolt Brecht and Helmut Baierl]. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Вип. 2 (90), с. 43–49. 
 • Анхим, О. (2019). Літературно-художня творчість як діалог та інтерпретація (на матеріалі драматургії Гельмута Байєрля) [Literary Creative Work as a Dialogue and Interpretation (Based on Helmut Baierls Drama)]. Дис. … канд. філол. наук : 10.01.06, Житомир, 227 с. 
 • Анхим, О. (2018). Художня інтерпретація як чинник літературної творчості: інтертекстуальність, діалог, традиція [Artistic Interpretation as a Factor of Literary Writing: Intertextuality, Dialogue, Tradition]. Держава та регіони. Гуманітарні науки. Запоріжжя: Класичний приватний університет, № 3 (54), с. 3–8. 
 • Анхим, О. (2018). Інтертекстуальність у п’єсі Гельмута Байєрля «Пані Флінц» [Intertextuality of the PlayFrau Flinzby Helmut Baierl]. Science and Education a New Dimension. Philology. Budapest, VI (48), Issue: 161, pp. 7–10. 
 • Анхим, О. (2018). Діалог авторів як універсальний механізм виникнення нового у процесі художньої творчості [Dialogue of Authors as a Universal Mechanism of Creation of the New in the Process of Artistic Work]. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, № 3 (3), c.116–120. 
 • Анхим, О. (2018). Творчість як діалог [Creative Work as a Dialogue]. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Філологія : збірн. наук. праць. Одеса, № 33 (1), с. 128–130. 
 • Анхим, О. (2018). Пародія та стилізація як шляхи до розширення художніх можливостей [Parody and Stylization as Ways for Expansion of Artistic Possibilities]. Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 9−10 лист. 2018 р. Львів: ГО «Наукова філологічна організація «Логос», с. 14−17.