Vasyl Derevinskyi – Výzkum & CV

Hlas neporažených. Alternativní postoj k publikacím Ukrajinské helsinské skupiny v Sovětském svazu (1988–1989).

Výzkumná osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: vasyldr[@]ukr.net

Vasyl Derevinskyj je doktorem historie a profesorem na Oddělení politické vědy a práva na Kyjevské národní univerzitě stavebnictví a architektury. Působí jako výzkumník historie ukrajinského boje za svobodu jednotlivce i národa ve 20. století. Dále se zabývá národnostní politikou a biografiemi.

Je autorem několika knih o Vjačeslavu Čornovilovi – slavnému ukrajinskému politikovi, státníkovi a editorovi textů literárního undergroundu. Čornovil byl politickým vězněm v Sovětském svazu od šedesátých do osmdmdesátých let a v letech devadesátých se stal předsedou Ukrajinské národní demokratické strany.

Od roku 2013 Vasyl Derevinskyj organizuje vědecké fórum „Čornovilova čtení“, jež bylo založeno na počest stejnojmenného autora. Fórum je prostorem pro diskuzi o historických i současných tématech. Kvůli válce, jež Rusko rozpoutalo v plném měřítku v únoru 2022, nebylo toho roku možné fórum pořádat (fórum se tehdy mělo jmenovat Tisk jako zbraň proti tisku). Vasyl Derevinskyj se rovněž podílel na organizaci dalších vědeckých konferencí.

Od roku 2016 je garantem Ph.D. studijního programu v oboru 032 „Historie a archeologie“ na Kyjevské národní univerzitě stavebnictví a architektury. Tento program má akreditaci ukrajinské Národní agentury pro hodnocení kvality vyššího vzdělávání.

Byl vedoucím pěti disertačních prací, které byly úspěšně obhájeny.

Byl členem odborné akademické rady K 26.126.01 pro obhajobu prací pro obdržení titulu kandidát historických věd. Tato rada fungovala v rámci Národního výzkumného institutu ukrajinských studií v letech 2015–2017. Při obhajobách těchto prací působil rovněž jako oponent.

Je členem redakčních rad vědeckých periodik „Ukrajinská věda: minulost, současnost, budoucnost“ (2014), „Vědecký věstník Národního muzea historie Ukrajiny“ (2016–2019) a vydání „Historie, ekonomie a filosofie“ časopisu „Bulletion Kyjevské národní lingvistické univerzity,“ (2022–2023).

Je členem Národní unie regionálních historiků Ukrajiny.

CV 

Vzdělání

 • 2015: professor’s certificate, Department of Political Sciences, Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture. 
 • 2014: Doctor of Historical Sciences diploma, doctoral studies at the Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture. 
 • 2006: certificate of associate professor, Department of Political Sciences, Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture. 
 • 2003: Diploma of Candidate of Historical Sciences, postgraduate studies of the Department of Political Sciences of the Kyiv National University of Construction and Architecture. 
 • 1998: specialist diploma, Ternopil State Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk, history. 

Působení 

 • 2014: Professor of the Department of Political Sciences and Law of the Kyiv National University of Construction and Architecture. 
 • 2004–2014: Associate Professor of the Department of Political Sciences of the Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture. 
 • 2001–2003: assistant at the Department of Political Sciences of Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture. 
 • 1998–1999: history teacher at Kremenets Lyceum. 

 Granty, stipendia, vědecké projekty

 • 2019–2020: scholarship of the Eternal Fund named after Oleksandr and Halyna Kulagynyh of the Canadian Institute of Ukrainian Studies at the University of Alberta. 
 • 2017–2018: state budget research work 4DB-2017 “Models of national consolidation of Ukraine (on the example of energy efficiency and energy saving policy)”. 
 • 2015-2016: state budget research work 6DB-2015 “Institutionally communicative model of regional development and territorial integration policy”. 
 • 2012–2013: scholarship of the Eternal Fund named after Oleksandr and Halyna Kulagynyh of the Canadian Institute of Ukrainian Studies at the University of Alberta. 
 • 2009–2011: scholarship of the Cabinet of Ministers of Ukraine for young scientists. 
 • 2007–2008: grant for young scientists of Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture. 

Ocenění

 • 2020: thanks from the Ministry of Education and Science of Ukraine. 
 • 2018: laureate of the Panas Myrny Award. 
 • 2018: laureate of the Ivan Ohienko Prize. 

Výběr publikací

Knihy

 1. Ukrainian patriotism – a factor of statehood, stability, well-being: Collective monograph. / G.I. Honcharuk (ed.). Odesa: Astroprint, 2002. 304 p. (co-author) [in Ukrainian].
 2. Attitude of OUN(b) and UPA towards neighboring peoples and national minorities. Kyiv: Institute of History of Ukraine, NAS of Ukraine, 2006. 149 p. [in Ukrainian].
 3. On the crest of the struggle. Activities of Vyacheslav Chornovol in the second half of the 1980s: Monograph. Kyiv: Ukrainian publishing association named named by Yuria Lypa, 2010. 220 p. [in Ukrainian].
 4. Vyacheslav Chornovil. Essay on the portrait of a politician: Monograph. Ternopil: Jura, 2011. 224 p. [in Ukrainian].
 5. Vyacheslav Chornovil: journalist, fighter, statesman: monograph. Ternopil: Aston, 2013. 387 p. [in Ukrainian].
 6. Vyacheslav Chornovil: a spirit that tears the body to battle. Kharkiv: Vivat, 2016. 496 p. [in Ukrainian].
 7. The muse and rank of Ostap Lutskyi. Kyiv: Smoloskip, 2016. 936 p. (co-author) [in Ukrainian].
 8. Vyacheslav Chornovil. Kharkiv: Family Leisure Club, 2017. 256 p. [in Ukrainian].
 9. The policy of energy efficiency and energy saving as a factor of national consolidation: problems of formation and implementation: monograph. Kyiv-Ternopil: “Beskydy”, 2018. 203 p. (co-author) [in Ukrainian].
 10. Chornovil V. Ukraine begins with you [select. Art. and materials; according to and author prev. V. Derevinskyi]. Brusturiv: Discourse, 2020. 304 p. (collection of documents) [in Ukrainian].

Články 

 1. V. Chornovol’s contribution to the creation and activity of the UGS. Historical journal. 2009. No. 5. pp. 51–59. [in Ukrainian].
 2. V. Chornovol’s contribution to the creation and operation of the press service of the UGS. Bulletin of the Academy of Labor and Social Relations. 2009. No. 5. pp. 104–107. [in Ukrainian].
 3. UGS under repressive pressure from the authorities. Pages of history. 2010. No. 30. pp. 183–192. [in Ukrainian].
 4. Propaganda campaign of the Soviet authorities against the editorial board of the “Ukrainian Herald” in the second half of the 1980s. Scientific journal of the NPU named after M.P. Dragomanov. Series No. 6. Historical sciences: Collection. scientific works. Issue 6. K.: NPU named after M.P. Dragomanov, 2010. pp. 67–74. [in Ukrainian].
 5. Ukrainian Helsinki Union: problems of organization development. Magisterium. 2010. Issue 41. pp. 38–43. [in Ukrainian].
 6. Reorganization by V. Chornovolom of the information and press service of the People’s Movement of Ukraine. Bulletin of the Carpathian University. History. 2011. Issue 20. pp. 112–119. [in Ukrainian].
 7. Models of national consolidation of Ukrainian society. Gilead. 2018. No. 136. pp. 290-292. [in Ukrainian].
 8. State energy dependence in the context of the consolidation of society. Gilead. 2018. No. 137. pp. 321-323. [in Ukrainian].
 9. The issue of national consolidation in the normative legal acts of Ukraine. Gilead. 2018. No. 139 (Part 3). pp. 89–92. [in Ukrainian].
 10. Ostap Lutskyi in the liberation war for independence (1918-1921). Local history. 2018. No. 4. pp. 118-128. [in Ukrainian].
 11. Russia’s information war against Ukraine in the 1990s. Chornovil readings: Materials of the V All-Ukrainian Scientific Conference (Kyiv, March 14, 2020) / edited by V. F. Derevinskyi. Kyiv: “Beskydy”, 2020. pp. 28-31. [in Ukrainian].
 12. Methodological foundations of historical and biographical research. Intelligentsia and power: History series. 2019. No. 41. pp. 64–75. [in Ukrainian].
 13. Soviet political prisoners and the Ukrainian revolution of the late 1980s and early 1990s. Revolution of Dignity: on the way to history: Collection of scientific works, vol. 2. Revolutions of the postmodern era: Maidan in the context of global protest movements of the late 20th – early 21st centuries / Poshivaylo I., Onyshko L. (rep. ed.). K.: National Museum of the Revolution of Dignity, 2021. pp. 85–92. [in Ukrainian].
 14. The Ukrainian press in the context of the struggle for the freedom of the national community. Southern archive (historical sciences). 2022. No. 38. pp. 14-18. [in Ukrainian].
 15. Vyacheslav Chornovil and the issue of sovereignty: from the idea to the declaration of the State Sovereignty of Ukraine. Pages of history. 2023. No. 56. pp. 328–340. [in Ukrainian].

Akademické profily on-line

https://orcid.org/0000-0001-5967-2328
https://knuba.academia.edu/VasylDerevinskyi
https://www.knuba.edu.ua/faculties/fupp/kafedri/kafedra-politichnix-nauk-i-prava/specialnist-032-istoriya-ta-arxeologiya-phd/032-garant-osvitno%D1%97-programi/