Ilona Dumanska – výzkum & CV

Obnova Ukrajiny po válce, dnešní výzvy a priority: digitální transformace ekonimiky a rozvoj podnikání v oblasti IT.

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění a praktiky

Kontakt: dumanskai[@]khmnu.edu.ua

Ilona Dumanska je badatelkou a profesorkou působící na Oddělení mezinárodních ekonomických vztahů při Fakultě mezinárodních vztahů a práva na Chmelnického národní univerzitě. Vystudovala podnikovou ekonomiku (2009) a právo (2013). V roce 2013 obdržela titul Ph.D. z ekonomie, další titul Ph.D. získala v roce 2020 v oboru Ekonomické vědy. Od roku 2009 zastávala pozici Senior Lecturer, Associate Professor a Professor na Chmelnického národní univerzitě.

V roce 2022 obdržela stipendium Ukrajinského ministerského kabinetu pro mladé vědce, v roce 2018 zvítězila v soutěži Rady Chmelnické oblasti v kategorii pro mladé vědce.  V rámci programu COST European Cooperation in Science and Technology působí v jeho jednotce CA21133 – Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security (GLITSS). Je autorkou recenzí odborných článků půblikovaných v periodicích jako WSEAS Transactions on Environment and Development (Řecko) a Economics and  Organization of Logistics (Polsko). Je členkou redakčních rad pro ukrajinské časopisy Innovation and Sustainability a Transformation Economy. Je autorkou a spoluautorkou více než 320 vědeckých prací.

Po celou dobu svého působení ve výzkumu se věnuje oblastem jako například inovace a investování do podnikových aktivit, finanční podpora struktur v podnikání, mezinárodním obchodu a logistice. V současnosti se věnuje výzkumu digitalizace podnikatelských aktivit, virtuální pedagogice v rámci udržitelného vývoje a potírání nelegálního obchodu.

Projekt, na němž bude s organizací CEFRES spolupracovat, si za cíl klade vytvoření  teoretického a metodologického podkladu pro digitalizaci ekonomiky a rozvoje podnikání v oblasti IT. Tento výzkum má za cíl určit, jaké jsou priority v kvantitativním i kvalitativním rozvoji v poválečné obnově Ukrajiny.

СV 

Vzdělání

 • 2013: Mgr. v oboru Právo, Chmelnického národní univerzita správy a práva v Ukrajině
 • 2009: Mgr. v oboru Podniková ekonomika, Univerzita ekononomie a podnikání v Ukrajině (červený diplom)
 • 2008: Bc. v oboru Finance, Chmelnický institut Meziregionální akademie pro personální management

 Vědecké pozice 

 • 2021: profesorka na Oddělení mezinárodních ekonomických vztahů
 • 2020: Ph.D. z ekokonomických věd
 • 2014: Associate Professor na Oddělení mezinárodních ekonomických vztahů
 • 2013: Ph.D. z ekonomie

 Nedávné projekty a stipendia

 • COST European Cooperation in Science and Technology. Action CA21133 Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security (GLITSS), 2023: organizer and executor of the virtual mobility project for young people “Understanding Illicit Trade: A Youth Perspective. Formation of a culture of legality”. 
 • NAWA, the Spinaker project, University in Lodz, Poland, 2023: invited lecturer at the 19th EkSoc International Summer School 2023 “Environmental aspects of global social and economic development”. 
 • Erasmus+. Staff mobility for teaching, Vytautas Magnus University, Lithuania, 2022: guest lecturer, participation in workshops. 
 • NAWA, PROM project, John Paul II Catholic University, Poland, 2022: guest lecturer, collection of scientific materials, participation in workshops. 

Vybrané projekty a publikace 

 • Ilona Dumanska, Vasylkivskyi Dmytro, Zhurba Igor, Mudra Yaroslava, Shelest Ievgeniia, Bazaliyska Natalia. Virtualization of International Trade under the Conditions of Digital Economy, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 101 (1), pp. 194-205, 2023.   
 • Ilona Dumanska, Pavlova Olga, and El Bouhissi Houda. Information Technology for Logistics Infrastructure Based on Digital Visualization and WEB-Cartography Under the Conditions of Military Conflicts. CEUR Workshop Proceedings, 3373, pp. 99-116, 2023. 
 • Ilona Dumanska, Dmytro Vasylkivskyi, Lesia Hrytsyna, Oleg Khmelevskyi and Olena Kharun. The Impact of Blockchain Technology on the Scenario Development of a Logistics Enterprise. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22 (11), pp. 692-700, 2022. 
 • Ilona Dumanska. Quality Assessment of Business Strategy in International Trade: Indicators and Parameters. Baltic Journal of Economic Studies, 7 (2), pp. 57-64, 2021. 
 • Ilona Dumanska, Lesya Hrytsyna, Olena Kharun, Olha Matviiets. E-commerce and M-commerce as Global Trends of International Trade Caused by the Covid-19 Pandemic, WSEAS Transactions on Environment and Development, 17, pp. 386-397, 2021 
 • Ilona Dumanska. Methodology of Foresight-analysis in Forecasting the Development of International Trade. Baltic Journal of Economic Studies, 2021, 7 (3), pp. 109-117, 2021. 
 • Ilona Dumanska, Dmytro Vasylkivskyi, Igor Zhurba, Olha Matviiets, Yana Pukhalska, Andriy Goncharuk. Dronology and 3d Printing as a Catalyst for International Trade in Industry 4.0. WSEAS Transactions on Environment and Development. 17, pp. 740–757, 2021. 
 • Dumanska I. Digitalization of administrative services for Ukrainian businesses based on the implementation of the experience of European countries and USA. Pandemic Economic Crisis: Changes and New Challenges to Society: scientific monograph / edited by M. Bezpartochnyi, VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship,  Sofia : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. 313 p. (chapter: pp. 208-217).

 Vědecké profile on-line